ค่าการกลั่นไม่ใช่ "กำไรสุทธิของโรงกลั่น" | ทันข่าว Today
12 กรกฎาคม 2565
310

ค่าการกลั่นไม่ใช่ "กำไรสุทธิของโรงกลั่น"

Highlight

หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า ค่าการกลั่นคือกำไรสุทธิของโรงกลั่น แต่จริง ๆแล้ว ค่าการกลั่นเป็นเพียงส่วนต่างระหว่างราคาขายเฉลี่ยหน้าโรงกลั่น ของน้ำมันสำเร็จรูปทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่กำหนดราคา  สำหรับราคาน้ำมันสำเร็จรูปในไทย อ้างอิงตลาดสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายน้ำมันสำเร็จรูปหลักในภูมิภาคนี้ โดยบางช่วงเวลามีปัจจัยที่ไม่ปกติเข้ามากระทบ เช่น ความกังวลต่อภาวะสถานการณ์โควิด-19 และภาวะสงคราม เป็นต้น


ค่าการกลั่นเป็นเพียงส่วนต่างระหว่างราคาขายเฉลี่ยหน้าโรงกลั่น ของน้ำมันสำเร็จรูปทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงกว่าและถูกกว่าน้ำมันดิบ เช่น ก๊าซหุงต้ม หรือน้ำมันเตา หักลบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งต้นทุนวัตถุดิบนอกจากราคาน้ำมันดิบแล้ว ยังมีต้องมีค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าสารเคมี ค่าเชื้อเพลิง รวมความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและสต็อกนำ้มัน ที่รวมอยู่ในค่าการกลั่นของผู้ประกอบการโรงกลั่นอีกด้วย

ราคาน้ำมันดิบ และราคาน้ำมันสำเร็จรูป เป็นไปตามกลไกตลาด กำหนดโดยความต้องการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยประเทศไทยซื้อนำมันดิบจากแถบตะวันออกกลาง ซึ่งอ้างอิงราคาน้ำมันดูไบเป็นหลัก

ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในไทย อ้างอิงตลาดสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายน้ำมันสำเร็จรูปหลักในภูมิภาคนี้ โดยผู้ซื้อและผู้ขายจะมาซื้อขายกัน โดยที่ราคาซื้อขายอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ปกติ เช่น ความกังวลต่อภาวะสถานการณ์โควิด-19 ภาวะสงคราม ทำให้ราคาผันผวนได้เป็นช่วงสั้นๆ

ค่าการกลั่นเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งโรงกลั่นไม่สามารถกำหนดเองได้ อีกทั้งปัจจัยภายนอกที่อาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา ดังนั้นการเปรียบเทียบค่าการกลั่น ณ ช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละปี จึงเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่สามารถเทียบเคียงกันได้

ติดต่อโฆษณา!