OR ขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า EV เพิ่ม 24 จุด ในศูนย์การค้า คาดเริ่มใช้ Q3/65 | ทันข่าว Today
16 มีนาคม 2565
584

OR ขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า EV เพิ่ม 24 จุด ในศูนย์การค้า คาดเริ่มใช้ Q3/65

OR ขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า EV เพิ่ม 24 จุด ในศูนย์การค้า คาดเริ่มใช้ Q3/65
Highlight

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  หรือ OR และ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญาติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ในพื้นที่ศูนย์การค้า 6 แห่ง รวม 24 จุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถ EV ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ผู้บริโภคที่ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ


นายชุมพล สุรพิทยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  หรือ OR  และ นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญาติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ในพื้นที่ศูนย์การค้า

โดยพื้นที่ศูนย์การค้าที่เตรียมติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์, เดอะพรอมานาด, เทอร์มินอล21 สาขาอโศก, สาขาพระราม 3,  พัทยา, และโคราช รวมทั้งสิ้น 24 จุดจ่าย ถือเป็นการขยายการให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ นอกสถานีบริการ PTT Station และคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในไตรมาส 3 ของปี 2565 

20220316-a-06.jpg

นายชุมพล กล่าวว่า จากแนวโน้มการเติบโตของรถไฟฟ้าในประเทศไทยที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โออาร์ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถไฟฟ้า (EV) โดยร่วมมือกับบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมศูนย์การค้าระดับประเทศ ในการขยายการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เดอะพรอมานาด และเทอร์มินอล21 สาขาอโศก พระราม 3 พัทยา และโคราช รวม 24 จุดจ่าย และคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ในไตรมาส 3 ของปี 2565 นี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าสามารถเข้าถึงสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Statoin PluZ ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่นิยมมาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าและให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด โดย โออาร์ จะติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าในรูปแบบ Normal Charge โดยผู้ใช้รถ EV สามารถลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ‘EV Station PluZ’ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน ทั้งการจองเข้าชาร์จ ชำระเงิน และตรวจสอบประวัติการใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย รองรับการใช้งานทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และเว็บแอปพลิเคชัน https://evstation.pttor.com/ 

20220316-a-05.jpg

นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งข้อมูลสถานะของสถานีชาร์จแต่ละแห่ง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเวลาการเข้าชาร์จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของ โออาร์ ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) ตอบโจทย์คนเดินทางทุกรูปแบบ และก้าวสู่การเป็นผู้นำระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ต่อไปในอนาคต

อีกทั้งยังสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของโออาร์ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ผ่านการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย 

20220316-a-02.jpg

นายประเสริฐ กล่าวว่า ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 แฟชั่นไอส์แลนด์ และเดอะพรอมานาด เป็นศูนย์การค้าที่ออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์ความสุขที่มากกว่าการชอปปิ้งเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มาใช้เวลาและแบ่งปันความสุขร่วมกัน พร้อมตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ การติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ที่ศูนย์การค้าทั้ง 6 แห่ง ตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่มีแนวโน้มในการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยลูกค้าสามารถนำรถเข้ามาชาร์จไฟระหว่างที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าได้อย่างสะดวกสบาย

จากอัตราการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา OR บริษัทได้เตรียมความพร้อมรองรับตลาดส่วนนี้ โดยได้เริ่มติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า หรือ EV Station PluZ มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่ใช้รถ EV ที่เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ OR ได้ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ กว่า 100 จุด และจะทยอยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ในช่วงสิ้นปี 2564 

20220316-a-04.jpg

อีกทั้งวางแผนที่จะขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ให้ได้รวม 300 แห่ง ภายในปี 2565 โดยจะใช้พื้นที่ทั้งในพีทีที สเตชั่น รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือและเปิดเพิ่มเติมภายนอกพีทีที สเตชั่น เป็นจุดให้บริการ ทั้งในรูปแบบ Normal Charge และ Quick Charge โดยบริการในรูปแบบ Quick Charge จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อชาร์จไฟฟ้าได้ถึง 80% ของความจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าล้วน

OR มุ่งหวังว่า พีทีที สเตชั่นจะเป็นศูนย์กลางที่เติมเต็มความสุขทุกการเดินทางให้แก่ผู้บริโภค ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ตามยุคสมัยและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป มีเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้พลังงานในการเดินทางใหม่ๆ เข้ามาเป็นทางเลือก

20220316-a-01.jpg

โดยบริษัทจะพยายามให้การเปลี่ยนผ่านรูปแบบการใช้พลังงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อผู้เดินทางจะได้รับความสะดวกสบาย ไม่ว่าผู้บริโภคจะใช้ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดใด ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ด้าน Mobility ของบริษัทที่จะปรับรูปแบบธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 

โดยการปรับจากการเป็น Oil Ecosystem มาเป็น Energy Solution Ecosyetem เพื่อให้ พีทีที สเตชั่น เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน ตามแนวคิด Living Community ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สร้างคุณค่าและสร้างพลังบวกให้แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ติดต่อโฆษณา!