28 ธันวาคม 2564
1,741

GPSC ร่วมมือ เรือด่วนเจ้าพระยา พัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่สำหรับเรือโดยสาร ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า 100%

GPSC ร่วมมือ เรือด่วนเจ้าพระยา พัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่สำหรับเรือโดยสาร ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า 100%
Highlight
GPSC ร่วมมือ เรือด่วนเจ้าพระยา พัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่สำหรับเรือโดยสาร โดยขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า 100% รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะทางอากาศ นำร่องเรือรุ่น Water Limousine ถือเป็นการนำนวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงานที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อสรรสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานในรูปแบบใหม่ให้กับคนไทย

ปัจจุบันทั่วโลกเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดกันมากขึ้น และรวมถึงการนำพลังงานไฟฟ้ารูปแบบแบตเตอรี่ไปใช้ในยานพานะต่างๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า และเริ่มพัฒนามาใช้ในเรือ เพราะการเดินทางทางน้ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกของกรุงเทพและคนไทยในการเดินทาง ช่วยลดปัญหาการจราจรทางบก บริษัทธุรกิจชั้นนำด้านพลังงานอย่าง GPSC ได้ร่วมมือกับ เรือด่วนเจ้าพระยา พัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่ที่ใช้กับเรือโดยสาร นับเป็นแบตเตอรี่ที่ผลิตโดยคนไทย ใช้โดยคนไทย และช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สอดรับกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐให้กับคนไทย