03 ธันวาคม 2564
5,437

PTT Trading กับก้าวใหม่ที่ใหญ่กว่าระดับ Global Player ลุยธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต

Highlight
 • PTT Trading  มีเครือข่ายธุรกรรมการค้าครอบคลุมทุกภูมิภาคของโลก โดยมีปริมาณการค้าประมาณ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน และมีธุรกรรมกับคู่ค้ามากกว่า 1,200 บริษัท ในมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
 • ปี 2030 กำไรสุทธิของ ปตท. ต้องมาจากธุรกิจ Future  Enegy and Beyond หรือจากพลังงานสะอาดมากกว่า 30 %

 

สรุปประเด็นร้อนจากการสัมภาษณ์ ดิษทัต ปันยารชุน Senior Executive Vice, PTT International Trading Business Unit ในฐานะหัวหอก เพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจการค้าสากล ให้กับกลุ่ม ปตท. ผ่าน 5 คำถามสำคัญชิ้นนี้ ได้ฉาบฉายภาพชัด ในฐานะผู้เล่น Global Player 

พร้อมรับอนาคตที่ดีกว่าได้อย่างมั่นใจ

เทรนด์การเติบโต ของธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต และตัวแปรความเสี่ยงที่ต้องจับตา

20211203-a-01.jpg

ทิศทางพลังงานโลกกำลังมุ่งสู่พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น ในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจที่ใช้ Fossil เป็นธุรกิจพลังงานสะอาด ที่ปัจจุบันมีปริมาณการใช้อยู่แค่ 12% อย่างไรก็ตามในอนาคตการเปลี่ยนแปลงจาก Fossil ซึ่งปริมาณมากถึง 75% ไปสู่พลังงานสะอาดที่มีปริมาณใช้อยู่น้อย ต้องใช้เวลาเพื่อสร้างสมดุลในการใช้พลังงานของโลก ในขณะที่ความต้องการของพลังงานยังมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

Positioning และเป้าหมายของ PTT

ปรับวิสัยทัศน์ใหม่เป็น “Powering Life with Future Enegy  and Beyond หรือ “ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต” ที่จะมุ่งสู่พลังงานสะอาดและธุรกิจใหม่ๆ ที่ไกลกว่าพลังงานให้มากขึ้น

โดย ปตท. ได้วางเป้าหมายระยะยาวที่ต้องบรรลุภายในปี 2030 ไว้ดังนี้

 • กำไรสุทธิของ ปตท. ต้องมาจากธุรกิจ Future Enegy and Beyond มากกว่า 30 %
 • LNG Equity & Portfolio Volume 9 MTA, กำลังการผลิตไฟฟ้าแบบ Conventional 8 GW, และกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก Renewable 12 GW
 • สามารถลด Green House Gas Emission ได้ 15 % เมื่อเทียบกับปี 2020
20211203-a-05.png

หน้าที่และภารกิจหลักของ PTT Trading 

ภายใต้วิสัยทัศน์ Connect the World with Commercial Excellence โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ รวมถึงการเป็นหัวหอกในการสร้างการเติบโตในธุรกิจการค้าสากล และเป็น Ambassador ที่สร้างชื่อเสียงในเวทีโลกให้กับกลุ่ม ปตท. ซึ่งปัจจุบัน “PTT Trading” มีเครือข่ายธุรกรรมการค้าครอบคลุมทุกภูมิภาคของโลก โดยมีปริมาณการค้าประมาณ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน และมีธุรกรรมกับคู่ค้ามากกว่า 1,200 บริษัท ในมากกว่า 70ประเทศทั่วโลก

20211203-a-02.jpg

แผนธุรกิจเอาชนะคู่แข่งบนเวทีโลก

 • PTT Group Partnership : การปรับการทางานร่วมกันในกลุ่ม ปตท. เป็น “Group Trading” เรียกว่า “Project One” ที่รวมจุดแข็งด้าน Operational Excellence ของกลุ่มโรงกลั่นและโรงปิโตรเคมี และจุดแข็งด้าน Commercial Excellence ของ PTT Trading เข้าด้วยกัน
 • Global Partnership : การขยายพันธมิตรและโครงข่ายทางการค้าให้ครอบคลุมทั่วโลก
 • Portfolio Diversification  : การขยายการค้า LNG ซึ่งจะเป็นพลังงานในยุคเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต
 • Digital Transformation : เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าที่อาศัยความรวดเร็วของการตัดสินใจ

20211203-a-03.png

ภาพเทรนด์พลังงานในประเทศไทยนับจากนี้ และเป้าหมายของ PTT Trading ปีนี้

ประเทศไทยต้องการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี 2065  

ในส่วนของ PTT Trading ได้วางเป้าหมายระยะสั้นที่ต้องบรรลุในปีนี้ เพื่อสนับสนุนทิศทางการดำเนินการดังกล่าว ดังนี้

 • สร้าง LNG Portfolio ให้ได้มากกว่า 1 ล้านตันต่อปี 
 • สร้าง Global Network เพื่อเป็นฐานให้กลุ่ม ปตท. สร้าง Global Partnership 
 • เริ่มทำการค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็น Carbon Neutral โดยในปีนี้ ได้ซื้อ Credit Carbon 2,600 ตัน  ในการค้าขายน้ำมันแบบ Carbon Neutral
ติดต่อโฆษณา!