ราคาน้ำมันขายปลีกแต่ละประเทศเปรียบเทียบกันไม่ได้ | ทันข่าว Today
26 ตุลาคม 2564
463

ราคาน้ำมันขายปลีกแต่ละประเทศเปรียบเทียบกันไม่ได้

Highlight
ราคาน้ำมันขายปลีกแต่ละประเทศเปรียบเทียบกันไม่ได้ เนื่องจากการตั้งราคาขายผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย หากเปรียบเทียบราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ขายในประเทศไทย กับราคาขายที่ประเทศอื่นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง

20211026-a-01.jpeg

ประการแรก ปริมาณน้ำมันที่ผลิตได้ต่างกัน เพราะไทยต้องนำเข้าเนื้อน้ำมันดิบจากต่างจากประเทศถึงร้อยละ 90 ของความต้องการใช้ในประเทศ

20211026-a-02.jpg

ประการต่อมานโยบายภาษีและเงินกองทุนไม่เหมือนกัน ไทยมีการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อพยุงราคาน้ำมัน  อย่างประเทศมาเลเซีย มีแหล่งน้ำมันดิบเป็นของตนเอง รัฐจึงสามารถนำกำไรจากการส่งออกมาอุดหนุนราคาน้ำมัน 

ขณะที่ประเทศพม่า กัมพูชา และลาว ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเช่นเดียวกันกับไทย ซึ่งมีต้นทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก และมีนโยบายการอุดหนุนราคาน้ำมันต่างกัน

20211026-a-cover.jpg

ประการสุดท้าย นอกจากต้นทุนของผลิตภัณฑ์แล้ว การเปรียบเทียบราคาของการขายผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกันในแต่ละพื้นที่ ควรคำนึงถึงคุณภาพที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากันด้วย