ทำไมต้องมีตลาดซื้อขายน้ำมัน ? | ทันข่าว Today
18 ตุลาคม 2564
329

ทำไมต้องมีตลาดซื้อขายน้ำมัน ?

เรารู้จัก “ตลาด” ที่เป็นแหล่งรวมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน เช่น ตลาดซื้อขายดอกไม้ ที่ปากคลองตลาด ตลาดผลไม้ ที่ตลาดไท ซึ่งจะเป็นที่อ้างอิงราคา หรือกำหนดเป็นราคากลาง


20211018-a-03.jpg
ตลาดซื้อขายน้ำมันระดับสากลก็เป็นอย่างนั้นเช่นกัน มีจุดบางจุดที่ผู้ค้า ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก นิยมมาใช้อ้างอิงราคา สำหรับตลาดน้ำมันสำเร็จรูป เช่น เบนซิน ดีเซลนั้น ก็กระจายไปในจุดต่างๆทั่วโลก ทั้งอเมริกา ยุโรป เอเชีย

20211018-a-01.jpg

โดยในทวีปเอเชีย ตลาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และใช้อ้างอิงราคากันทั่วไปอยู่ที่สิงคโปร์ ดังนั้น ไม่ว่าจะญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงไทยจึงจำเป็นต้องอ้างอิงราคาซื้อขายน้ำมันสำเร็จรูป รวมทั้งเทียบค่าขนส่ง จากตลาดแห่งนี้ 

20211018-a-02.jpg

โดยจะมีบริษัท Platts ทำหน้าที่ประเมินราคาจากการซื้อขายทุกวันเมื่อปิดตลาด สำหรับใช้อ้างอิง นอกจากประเทศไทยที่มีการอ้างอิงราคาการซื้อขายน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์แล้ว ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนก็อ้างอิงด้วยเช่นกัน