13 ตุลาคม 2564
4,400

นวัตกรรมแบตเตอรี่ ตอบโจทย์พลังงานหมุนเวียน

20211013-a-01.jpg

ถ้าพูดถึงผู้ผลิตและผู้พัฒนาแบตเตอรี่ในบ้านเรา ชื่อแรกๆ ที่หลายคนจะนึกถึงก็คือ “บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)” หรือ GPSC เพราะที่ผ่านมา ได้สร้างโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี SemiSolid แห่งแรก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหน่วยกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยเฉพาะด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ให้กับพลังงานทดแทน

20211013-a-02.jpg

จุดเด่น “แบตเตอรี่” ของ GPSC คือ ใช้เทคโนโลยี SemiSolid ที่มีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้ยาวนาน รองรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

20211013-a-03.jpg

ซึ่งตัวอย่างที่กล่าวมา ก็น่าจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่า แบตเตอรี่ที่ GPSC พัฒนาขึ้นมานั้น มีประโยชน์ที่หลากหลาย และจะเป็นอนาคตด้านพลังงานของประเทศต่อไป

ติดต่อโฆษณา!