7 อันดับ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ครึ่งปีหลัง 2564 | ทันข่าว Today
03 กรกฎาคม 2564
32,246

7 อันดับ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ครึ่งปีหลัง 2564

7 อันดับ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ครึ่งปีหลัง 2564

สิ่งสำคัญของการผ่อนบ้านคือ อย่าลืมรีไฟแนนซ์ ! ไม่เช่นนั้นแล้ว ดอกเบี้ยของคุณอาจเพิ่มมากขึ้นมหาศาล ยิ่งจ่ายยิ่งหน้ามืด ยิ่งจ่ายยิ่งเป็นหนี้เพิ่มขึ้นการรีไฟแนนซ์จะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ก็คุณให้ลดลงได้


การรีไฟแนนซ์ คือการชำระเงินให้กับเจ้าหนี้เดิม ด้วยเงินกู้ก้อนใหม่ จากธนาคารเดิมหรือธนาคารแห่งใหม่ก็ได้ ที่ให้เงื่อนไขที่ดีกว่า เช่น ค่างวดที่ถูกลง ดอกเบี้ยต่ำลง ระยะเวลาผ่อนนานขึ้น โดยการรีไฟแนนซ์จะต้องเป็นประโยชน์กับผู้กู้มากที่สุด และวันนี้ทาง “ทันข่าว Today” ได้รวบรวม 7 อันดับ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ครึ่งปีหลัง 2564 มาไว้ให้แล้ว     1. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย


20210703-a-01.png

สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บ้าน ประหยัดดอกเบี้ย มีเงินเพิ่ม

12 ก.พ. 64 - 30 ก.ย. 64


อัตราดอกเบี้ย กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม

แบบไม่ทำประกันชีวิต  อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี 2.59%

แบบประกันชีวิต อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี 2.39%


หมายเหตุ

- วงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

- สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ไม่เกิน 80%

- เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทยอัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ 

รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

แบบไม่ทำประกันชีวิต  อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี 2.89%

แบบประกันชีวิต อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี 2.59%


ทางเลือกที่ 2 (ยกเว้น ค่าจดจำนอง สูงสุด 1% ของวงเงินกู้)

แบบไม่ทำประกันชีวิต  อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี  3.13%

แบบประกันชีวิต อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี 2.83%อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

แบบไม่ทำประกันชีวิต  อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี 2.69%

แบบประกันชีวิต อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี 2.49%


อัตราดอกเบี้ย กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน และขอวงเงินเพิ่ม

แบบไม่ทำประกันชีวิต  อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี 3.99%

แบบประกันชีวิต อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี  3.69%


วงเงินกู้ กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม

 • ต้องมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ (ถ้ามี)
 • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
 • ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
 • กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)

วงเงินกู้ กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน และขอวงเงินเพิ่ม


ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม

กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี

วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 95% (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย) กรณีวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท กรณีวงเงินเกิน 30 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด 85% (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีหลักประกันอยู่ในเขตต่างจังหวัด วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท

วงเงินที่ขอเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 40% ของราคาประเมินแต่เมื่อรวมส่วนที่รีไฟแนนซ์แล้วสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2626-7777

https://www.cimbthai.com/th/personal/products/loans/home-loan/refinance.html
     2. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์20210703-a-02.jpgสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ไถ่ถอนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินเดิม พร้อมขอวงเงินเพิ่มสำหรับการต่อเติม ตกแต่ง ซื้อเฟอร์นิเจอร์ หรือสินเชื่ออเนกประสงค์ตามความพอใจ ด้วยเงื่อนไขพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.59% ต่อปี รับทุกโครงการจัดสรร โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564


ลักษณะบริการและจุดเด่น

 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม แต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน*
 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด**

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ระยะเวลากู้สูงสุด 35 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี)


อัตราดอกเบี้ย

 1. อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อปี

แบบที่ 1 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.85%

แบบที่ 2 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.95%

แบบที่ 3 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.60%

แบบที่ 4 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.70%

แบบที่ 5 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.60%

แบบที่ 6 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.80%


 1. อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% ต่อปี

แบบที่ 1 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.95%

แบบที่ 2 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 3.05%

แบบที่ 3 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.70%

แบบที่ 4 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.80%

แบบที่ 5 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.70%

แบบที่ 6 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.90%


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1327

https://bit.ly/3h6JEVc     3. ทีเอ็มบีธนชาต (ttb)


20210703-a-03.jpg

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ผ่อนต่อเดือนน้อยลง เป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น

ดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 2 ปีแรก 1.89% ต่อปี หรือเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.69% ต่อปี

ช่วยให้คุณประหยัดดอกเบี้ยได้มากกว่า และเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น เมื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับ ทีทีบี  พร้อมเลือกรับวงเงินเพิ่ม เสริมสภาพคล่อง ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ


จุดเด่นผลิตภัณฑ์


 • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท)
 • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง (มูลค่า 1% ของเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท)
 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
 • เลือกรับวงเงินเพิ่ม...เสริมสภาพคล่อง

วงเงินอนุมัติ


วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคาร


 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินอนุมัติเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า

 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินอนุมัติเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ

นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1428, 0-2643-7000

https://www.ttbbank.com/th/personal/loans/home-loan/home-loan-refinance
     4. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร


20210703-a-08.jpgKKP Home Loan Refinance ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
 • รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
 • เอกสารครบ รู้ผลอนุมัติทันที ภายใน 3 วัน
 • พิเศษ สมัครวันนี้ ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน*

อัตราดอกเบี้ย มี 2 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1

ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.79% ต่อปี

หลังจากนั้น : MLR - 1.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)


ทางเลือกที่ 2

ดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.99% ต่อปี

หลังจากนั้น :  MLR - 1.75% ต่อปี


เงื่อนไข

 • วงเงินคงเหลือต้องมากกว่า 500,000 บาท
 • บ้านต้องผ่อนกับสถาบันการเงินเท่านั้น
 • มีประวัติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมไม่ต่ำกว่า 12 เดือน


วงเงินกู้ กรณีรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ และคอนโดมิเนียม 


 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • กรณีทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) กำหนดให้ทุนประกันภัย 100% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
 • ผ่อนชำระค่างวดกับสถาบันการเงินเดิมมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2165-5555

https://bank.kkpfg.com/th/personal-banking/loan/home-loan/kkp-home-loan-refinance     5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


20210703-a-04.jpg

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ฟรีค่าประเมินหลักทรัพย์ ฟรีค่าจดจำนอง


ลักษณะเด่น

 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านต่ำ ให้คุณประหยัดมากขึ้น
 • ได้วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
 • หากมีวงเงินเหลือ กู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช ได้
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65

อัตราดอกเบี้ย

วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1.5 ล้านบาท

ทางเลือกที่ 1

ปีที่ 1 : 0.75% ต่อปี 

ปีที่ 2 - 3 : MRR - 1.85% ต่อปี

หลังจากนั้น : MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.05% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 3.66% ต่อปี


ทางเลือกที่ 2

ปีที่ 1 - 2 : 2.90% ต่อปี

ปีที่ 3 : MRR - 3.15% ต่อปี

หลังจากนั้น : MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.90% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 3.65% ต่อปี

วงเงินตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

ปีที่ 1 : 0.75% ต่อปี

ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.15% ต่อปี

หลังจากนั้น : MRR - 1.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.85% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 3.45% ต่อปี


ทางเลือกที่ 2

ปีที่ 1 : 1.75% ต่อปี

ปีที่ 2 : 2.20% ต่อปี

หลังจากนั้น : MRR - 1.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.75% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 3.40% ต่อปี


ทางเลือกที่ 3

MRR - 2.70% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.35% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 3.35% ต่อปี


วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

ปีที่ 1 - 5 : 3.50% ต่อปี

หลังจากนั้น : MRR - 1.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.50% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 3.67% ต่อปี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1572

https://www.krungsri.com/th/personal/loans/home-loans/refinance
     6. ธนาคารยูโอบี

20210703-a05.jpg

สินเชื่อบ้านยูโอบี รีไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมกู้เพิ่มง่าย จ่ายค่างวดลดลง


กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน (รีไฟแนนซ์) อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด)

เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี

วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)


หมายเหตุ : วงเงินกู้สูงสุดข้างต้น ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าและ / หรือหลักประกันต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดไว้


อัตราดอกเบี้ย

โปรโมชันสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 และจดจำนองภายใน 29 ต.ค. 64


 • ทำประกันชีวิต คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.89%
 • ไม่ทำประกันชีวิต คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี  : 2.99%


วงเงินกู้สูงสุด

100% ของราคาประเมิน ขึ้นอยู่กับรายได้ ประเภทของลูกค้า ประเภทและที่ตั้งของหลักประกัน จำนวนสัญญากู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า


วงเงินอนุมัติ ขั้นต่ำ 5 แสนบาท สูงสุด 50 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของหลักประกันรวมระยะเวลากู้ :

ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)

ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2343-3000 

https://www.uob.co.th/personal/loans/housing/uob-refinance.page
     7. แบงค์ออฟไชน่า

20210703-a-06.jpg

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า

สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บ้านแบงค์ออฟไชน่า เป็นสินเชื่อสำหรับท่านที่ต้องการไถ่ถอนสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งจะทำให้ท่านลดภาระในการจ่ายดอกเบี้ยลง รวมถึงสามารถกู้เพิ่มเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังสามารถขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 30 ปี


จุดเด่น

ประหยัดได้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 2 ทางเลือก

สำหรับท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในระยะยาว ธนาคารขอนำเสนอดอกเบี้ยรูปแบบใหม่ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะถูกลงเมื่อผ่อนกับธนาคาร 3 ปีขึ้นไป หรือ

กรณีท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในช่วงสั้น ๆ ธนาคารมีดอกเบี้ยถูกในช่วงแรกเพื่อตอบความต้องการของท่าน ช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น

สามารถกู้เพิ่มเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว

ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรีไฟแนนซ์อีกในอนาคต

ยอดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง ล้านละ 5,900 บาทต่อเดือน

ไม่บังคับทำประกันชีวิต


วงเงินกู้

วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ1 ล้านบาท (ไม่เกิน30ล้านบาท)

อัตราส่วนของวงเงินกู้ยืมสูงสุดของหลักประกัน (LTV) ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายจริง


อัตราดอกเบี้ย และ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง อ้างอิงจากเอกสารรายละเอียดสินเชื่อเบื้องต้นของธนาคาร (Product Catalogue) หรือตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MLR อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.bankofchina.co.th/th-th/home.html หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-286-1010 ต่อ 2523-2525

https://www.bankofchina.co.th/th-th/segment/personal-banking/home-loan/refinance.html


อ้างอิง : เว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร อัปเดตข้อมูลวันที่ 3 กรกฎาคม 2564


20210703-a-01.jpg

ติดต่อโฆษณา!