ส่องหุ้น IPO ครึ่งปีหลัง ปี 2564 เตรียมเข้าเทรดในตลาด SET และ mai | ทันข่าว Today
19 มิถุนายน 2564
15,736

ส่องหุ้น IPO ครึ่งปีหลัง ปี 2564 เตรียมเข้าเทรดในตลาด SET และ mai

ส่องหุ้น IPO ครึ่งปีหลัง ปี 2564 เตรียมเข้าเทรดในตลาด SET และ mai

ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 ผ่านไปแล้ว มีหุ้น IPO จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) อย่างคึกคัก และในช่วงครึ่งปีหลังนี้ คาดว่าจะเป็นช่วงที่หุ้นน้องใหม่ เข้ามาระดมทุนกันมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปลายไตรมาส 3 และต้นไตรมาส 4


และ วันนี้ ทันข่าว Today ได้รวบรวมรายชื่อ IPO ครึ่งปีหลัง ปี 2564 ทั้ง SET และ mai มาไว้ให้แล้ว มีตัวไหนน่าสนใจบ้าง ไปดูกันเลย


20210619-b-.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)


1.  MENA : บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถลากจูงหรือรถเทรลเลอร์ (Trailer) ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถผสมคอนกรีตหรือรถมิกเซอร์ (Mixer) และการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง


ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Approved

หุ้นสามัญเพิ่มทุน : จำนวน 184,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.1% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO2.SNNP : บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจผลิต จำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว เช่น เยลลี่พร้อมดื่ม เครื่องดื่ม ปลาหมึก ปลาเส้น ขนมปังขาไก่


ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Approved

จำนวนหุ้นที่ IPO : ไม่เกิน 240,000,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของทุนหลัง IPO)3. CIVIL: บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)


ประเภทธุรกิจ

(1) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโครงการในแนวราบ เช่น งานทาง งานท่าอากาศยาน งานทางรถไฟ และงานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ

(2) ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป และวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ

(3) ธุรกิจให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง


ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Approved

จำนวนหุ้นที่ IPO : ไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO


   
4.
AMR : บริษัท  เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบ วางระบบเดินรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ และเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integrator: SI) รวมถึงให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจร


ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
5. CHIC : บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน  ที่นอนและเครื่องนอน อย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูบแบบ Stand Alone ภายใต้ชื่อ “ชิค รีพับบลิค (CHIC)” และ “รีน่า เฮย์ (Rina Hey)”


ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.47% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO


20210619-b-01.jpg

   
6.
CMCF : บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและถุงสุญญากาศ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการแปรรูปอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ


ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : จำนวนไม่เกิน 187,500,000 หุ้น (คิดเป็น 30% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO) แบ่งเป็น

    1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น และ

    2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (CH Group Capital Limited) จำนวนไม่เกิน 62,500,000 หุ้น
7. CV: บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจด้านวิศวกรรม และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องด้านพลังงานแบบครบวงจร


ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : ไม่เกิน 320,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO
8. HENG : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งเน้นให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นหลัก ได้แก่ สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน และให้บริการสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันรวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ภายใต้เครื่องหมายบริการ “เฮงลิสซิ่ง”


ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : จำนวนไม่เกิน 800,837,300 หุ้น คิดเป็น 21.0% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO


9. ONEE : บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ลงทุนในธุรกิจหลัก ได้แก่


 1. ธุรกิจผลิตเนื้อหา (Content Provider) ประเภท ละคร ซีรีส์ รายการวาไรตี้ ที่เน้นออกอากาศทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลัก (ช่อง ONE31, บริหารจัดการช่อง GMM25) รวมถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทางออนไลน์
 2. ธุรกิจเช่าสถานีวิทยุและผลิตรายการวิทยุเพื่อขายโฆษณา (รายการวิทยุ EFM  GREENWAVE และ Chill Online)
 3. ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น บริหารจัดการศิลปิน จัดคอนเสิร์ต / อิเวนต์ บริการให้เช่าสตูดิโอ

ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO :  จำนวนไม่เกิน 496,252,500 หุ้น คิดเป็น 20.84% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย

 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 476,250,000 หุ้น

 1. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (บริษัท ซีเนริโอ จำกัด) ไม่เกิน 20,002,500 หุ้น
10. PIN : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่พาณิชยกรรม และประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้าเพื่อเช่าและขายสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงลงทุนและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (PPF)


ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : ไม่เกิน 290,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน20210619-b-02.jpg

11. STECH : บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า “STEC” ได้แก่  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงต่างๆ ให้แก่ภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็ม

ให้บริการรับเหมาก่อสร้างเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรืองานก่อสร้างที่บริษัทฯ มีผลงานและประสบการณ์ ได้แก่ งานติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : 203,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.07% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

 12. SVT : บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ( Vending Machine หรือ “เครื่องอัตโนมัติ”) ซึ่งบริษัทมีโรงงานปรับปรุงสภาพและประกอบ(Refurbishment) เครื่องอัตโนมัติ เพื่อจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ พร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้กับลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “SUNVENDING ”

ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
13. TEKA : บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ (Main Contractor) ซึ่งครอบคลุมงานตั้งแต่งานโครงสร้าง (Structure) งานสถาปัตยกรรม (Architecture) และงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E)


ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO


14. TFM : บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา และอาหารสัตว์บก


ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : จำนวนไม่เกิน 109,300,000 หุ้น คิดเป็น 21.86% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO แบ่งเป็น

1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น และ


2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) จำนวนไม่เกิน 19,300,000 หุ้น15. UBE : บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลัง ซึ่งได้แก่

1) เอทานอลจากแป้งมันสำปะหลัง

2) แป้งฟลาวมันสำปะหลังแบบทั่วไปและแบบออร์แกนิก และแป้งมันสำปะหลัง

3) ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อื่น ๆ

ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : จำนวนไม่เกิน 1,370,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 35% ภายหลัง IPO ประกอบด้วย

 1. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,174,286,000 หุ้น
 2. จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด จำนวนไม่เกิน 97,857,000 หุ้น
 3. จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 97,857,000 หุ้น


20210619-b-03.jpg
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)


1. SECURE : บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ :  ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) และให้บริการที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 1. ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยตรง (End Point Security)
 2. ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security)  
 3. ระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ (Network Performance and Monitoring)
 4. ระบบหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption Solution) ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันและระบุตัวตน (Authentication) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล (Archiving) เป็นต้น 

ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

 

สถานะ : Approved


จำนวนหุ้นที่ IPO : 27,741,000 หุ้น

2. BLU : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งประเภทการให้บริการ ดังนี้

1.การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ

2.การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์

3.การพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี

4.การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์

5.การจัดหาและบริหารบุคคลากรชั่วคราว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

 

สถานะ : Filing


จำนวนหุ้นที่ IPO : 25,000,000 หุ้น3. CPANEL : บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Slab and Wall Panel) และส่วนประกอบอาคารที่ผลิตจากคอนกรีตสำเร็จรูป อาทิ คาน บันได ผนังรับหลังคา ฟาซาด เป็นต้น ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารคลังสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า “CPANEL”


ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : 39,500,000 หุ้น   
4. DPAINT : บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) 


ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : ไม่เกิน 53,250,000 หุ้น 5. GLORY : บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : จัดจำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ซึ่งประกอบด้วย นิยาย การ์ตูน และหนังสือออนไลน์ โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายหลักผ่านเว็บไซต์ “Kawebook.com” และแอปพลิเคชัน “Kawebook”


ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : 70,000,000 หุ้น
 

6. JP : บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนา ผลิตและจําหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ ลูกค้า และเครื่องหมายการค้าของบริษัท

ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

สถานะ : Filing


จำนวนหุ้นที่ IPO : จำนวนไม่เกิน 111,000,000 หุ้น ประกอบด้วย

 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 86,000,000 หุ้น
 2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด จำนวนไม่เกิน 25,000,000  หุ้น


7. TRV : บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ


ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

สถานะ : Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO : 54,565,000 หุ้น


   20210619-b-04.jpg


อ้างอิง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลอัปเดต 17 มิถุนายน 2564#รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว SET mai ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หุ้นIPO หุ้นIPOครึ่งปีหลังปี2564 AMR เอเอ็มอาร์เอเซีย CHIC ชิครีพับบลิค CIVIL ซีวิลเอนจีเนียริง CMCF โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต CV โคลเวอร์เพาเวอร์ HENG เฮงลิสซิ่งแอนด์แคปปิตอล MENA มีนาทรานสปอร์ต ONEE เดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ PIN ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค SNNP ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้ง STECH สยามเทคนิคคอนกรีต SVT ซันเวนดิ้งเทคโนโลยี TEKA ฑีฆาก่อสร้าง TFM ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ UBE อุบลไบโอเอทานอล BLU บลูบิคกรุ๊ป CPANEL ซีแพนเนล DPAINT สีเดลต้า GLORY รุ่งเรืองตลอดไป JP โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี SECURE เอ็นฟอร์ซซีเคียว TRV ที.อาร์.วี.รับเบอร์โปรดักส์ ทันข่าวToday ทันข่าวทูเดย์ thunkhaotoday
ติดต่อโฆษณา!