08 มิถุนายน 2564
4,218

“ภูเก็ต Sandbox” พื้นที่ทดสอบความพร้อมท่องเที่ยวไทย 14 หุ้นธุรกิจโรงแรมในไทย ที่ได้รับประโยชน์เมื่อเปิดประเทศ

“ภูเก็ต Sandbox” พื้นที่ทดสอบความพร้อมท่องเที่ยวไทย 14 หุ้นธุรกิจโรงแรมในไทย ที่ได้รับประโยชน์เมื่อเปิดประเทศ
Highlight

หลายท่านน่าจะเคยได้ยินข่าว “ภูเก็ต Sandbox” กันมาบ้าง ว่าประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาแบบ “ไม่ต้องกักตัว” โดยจะเริ่มทดลองที่ภูเก็ตก่อน หากเป็นไปได้ดี ก็จะขยายไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ วันนี้ ทันข่าวลงทุน จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง

แน่นอนว่าประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านรายได้ ห่วงโซ่อุปทาน การจ้างงาน ฯลฯ เพราะฉะนั้นการขาดหายไปของการท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่ได้ส่งผลลบแค่กับภาคการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ทำให้รายได้โดยรวมของคนไทยลดลงไป และส่งผลต่อเนื่อง เนื่องจากเมื่อคนขาดรายได้ ก็ไม่มีกำลังใช้จ่าย จึงกระทบกันในวงกว้าง ครั้นจะรอให้โควิด-19 หายไปจนหมด ค่อยเปิดประเทศ ก็เป็นไปได้ยาก และไม่รู้อีกนานแค่ไหน จึงต้องหาทางที่จะเดินหน้าประเทศในระหว่างนี้ให้ได้

จึงเป็นที่มาของแนวคิด “ภูเก็ต Sandbox”  

 

แนวคิด “ภูเก็ต Sandbox  มีที่มาอย่างไร ?

คำว่า Sandbox หรือกระบะทราย ความจริงเป็นคำศัพท์ที่นิยมใช้ในวงการคอมพิวเตอร์หรือ Start-Up

นั่นคือ การสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อการทดสอบหรือทดลอง โดยไม่สร้างผลกระทบกับสภาพแวดล้อมภายนอก ดังเช่นกระบะทรายของเล่นของเด็ก เพื่อให้เด็กได้ใช้จินตนาการทดลองสร้างอะไรได้ตามใจ


ซึ่งภูเก็ตจะเป็นจังหวัดแรก ที่ทดลองเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. นี้ เป็นต้นไป โดยทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมด้วยการปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชากรในพื้นที่ ให้ได้มากกว่า 70% ซึ่งปัจจุบัน ก็ฉีดไปได้แล้วกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากร


คุณสมบัติของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา กำหนดดังนี้

1. เปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี และเป็นผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงต่ำ– ปานกลาง ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

2. กำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้าได้ ในขณะที่เด็กอายุระหว่าง 6 – 18 ปี จะต้องได้รับการตรวจเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ต

3. มีเอกสารรับรองการฉีดจากประเทศต้นทาง โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดย WHO

4. มีการติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือน

5. พำนักในโรงแรมที่พักที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ ในเวลา 14 คืน และภายหลังการพำนักตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้

6. รายงานตัวและรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถทำกิจกรรมท่องเที่ยวได้ภายใต้มาตรการป้องกันตามมาตรฐาน DMHTTA


14 หุ้นธุรกิจโรงแรมในไทย ที่ได้รับประโยชน์เมื่อเปิดประเทศ

หากทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดี ก็น่าจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งส่งผลบวกต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ซึ่งทันข่าวลงทุน ก็ได้รวบรวมหุ้นที่ทำธุรกิจโรงแรมทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย มาให้แล้ว

20210608-b-01.jpg

ติดต่อโฆษณา!