06 มิถุนายน 2564
13,046

เปรียบเทียบ SSF & RMF กองทุนรวมลดหย่อนภาษี แบบไหนเหมาะกับใคร?

เปรียบเทียบ SSF & RMF กองทุนรวมลดหย่อนภาษี แบบไหนเหมาะกับใคร?

20210606-a01.jpg

1. กองทุน SSF คืออะไร ?

    - SSF ย่อมาจาก “Super Savings Fund” เป็นกองทุนที่เน้นการออมระยะยาว 

    - สามารถลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภท ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ว่าจะเป็น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ทองคำ ฯลฯ

    - ช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ปี 2563 - 2567 โดยลดหย่อนแบบปีต่อปี ซื้อปีไหน ลดหย่อนภาษีปีนั้น ไม่ต้องซื้อทุกปี

    - ซื้อหน่วยลงทุนสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนการออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

    - ผู้ลงทุนต้องลงทุนให้ครบ 10 ปีเต็ม (วันชนวัน) จึงจะสามารถขายได้

SSF เหมาะกับใคร ?

    - ผู้ที่ต้องการจัดพอร์ตเพื่อการลงทุนระยะยาว

    - ผู้ที่มีเงินเย็น ลงทุนได้ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

    - ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี

2. กองทุน RMF คืออะไร ?

     - RMF ย่อมาจาก “Retirement Mutual Fund” ชื่อภาษาไทยคือ “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ”
       มีความคล้ายกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชน และกองทุนบำเหน็จบำนาญของราชการ

     - เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้ออมเงินระยะยาว เพื่อเก็บไว้ใช้ยามเกษียณ

     - สามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท ตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ ไม่ว่าจะเป็น สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง ทองคำ น้ำมัน หรือ สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่าง ตราสารหนี้

     - ซื้อหน่วยลงทุนสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนการออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

     - ผู้ลงทุน สามารถลงทุนได้ไม่มีขั้นต่ำ แต่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

     - ผู้ลงทุน ต้องถือหน่วยลงทุน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

     - สามารถขายหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อ ผู้ลงทุน อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

RMF เหมาะกับใคร ?

      - ผู้ที่ต้องการออมเงินไว้ใช้ยากเกษียณ

      - ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ เช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินบำเหน็จ บำนาญ

      - ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี

อ้างอิงข้อมูลจาก : กรมสรรพากร, Setinvestnow

ติดต่อโฆษณา!