04 มิถุนายน 2564
6,216

จัดพอร์ตกองทุนรวมยังไง? ให้เหมาะกับตัวเอง

จัดพอร์ตกองทุนรวมยังไง? ให้เหมาะกับตัวเอง

“ไม่มีสินทรัพย์ไหน ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีได้ตลอดเวลา”
การลงทุนใน “กองทุนรวม” ก็เช่นกัน เราควรจะมีการจัดสรรเงินลงทุนของเรา ไปในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา 

จะได้ไม่สูญเสียเงินไปทั้งหมด ซึ่งทุกคนก็สามารถ เริ่มออกแบบพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

20210604-a-01.jpg

1. กำหนดเป้าหมาย

สิ่งแรกก่อนจัดพอร์ตลงทุน เราควรกำหนดเป้าหมายในการลงทุนก่อน เพื่อเลือกประเภทกองทุน ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนมากที่สุด

เช่น มีเป้าหมายคือ เก็บเงินดาวน์บ้าน 1,000,000 บาท ในระยะเวลา 5 ปี ถือเป็นเป้าหมายระยะกลาง ควรเลือกจัดพอร์ตลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง


2. สำรวจตนเอง

หลังจากกำหนดเป้าหมายแล้ว ควรทำแบบประเมินความเสี่ยงที่รับได้ (Suitability Test) เพื่อจะได้รู้ว่าเราเหมาะกับการลงทุนแบบไหน ? เสี่ยงได้น้อย หรือเสี่ยงได้มาก จะได้วางแผนการลงทุนได้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้ และตรงผลตอบแทน


3. จัดพอร์ตการลงทุน

เมื่อกำหนดเป้าหมาย และ รู้ระดับความเสี่ยงแล้ว จึงทำการจัดพอร์ตลงทุน เช่น เป้าหมายเพื่อ ดาวน์บ้าน 1,000,000 บาท ในระยะเวลา 5 ปี รับความเสี่ยงได้ปานกลาง สามารถจัดพอร์ตปานกลาง (Moderate) สัดส่วนเป็น กองทุนรวมตราสารเงิน 20% กองทุนรวมตราสารหนี้ 30% และกองทุนรวมตราสารทุน 50% เป็นต้น


4. เริ่มลงทุน

เมื่อมีแผนการลงทุนแล้ว ก็สามารถเริ่มลงทุนได้ และคอยติดตามผลการลงทุน ว่าเป็นไปตามสัดส่วน และเป้าหมาย ที่เราวางไว้หรือไม่


สำหรับคนที่มีประสบการณ์ลงทุนในกองทุนรวมมาบ้างแล้ว หลายคนก็คงอยากวางแผนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อเป็นรายได้แบบ “Passive Income” ที่ออกดอกออกผลให้เราในทุก ๆ เดือน ลองมาดูกันว่าถ้าอยากวางแผนลงทุน เพื่อสร้าง “Passive Income” เดือนละเท่านี้ ? เราต้องมีเงินต้นเท่าไรบ้าง ?

20210604-a-02.jpg

สำหรับวิธีการสร้าง Passive Income จากกองทุนรวมนั้น สิ่งสำคัญคือ “เงินตั้งต้น” ในการลงทุน เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต้องการต่อเดือน  จะมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับเงินตั้งต้นที่เรามีด้วยเช่นกัน 

 

แต่ก็อย่าลืมว่า ยิ่งเราคาดหวังผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงในการลงทุนย่อมเสี่ยงสูงตามไปเช่นกัน ดังนั้น เราต้องจัดพอร์ตการลงทุน ให้เหมาะสมกับความรู้และความเข้าใจในสินทรัพย์นั้น ๆ ตามความเสี่ยงที่เรารับได้ เพื่อให้สามารถสร้าง Passive Income ได้ตามเป้าหมายของตัวเองได้

อ้างอิงข้อมูลจาก : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อโฆษณา!