18 พฤษภาคม 2564
51,323

ทีเอ็มบี ควบรวม ธนชาต เป็น “ธนาคารทหารไทยธนชาต” ลูกค้าต้องปรับตัวอย่างไร?

ทีเอ็มบี ควบรวม ธนชาต เป็น “ธนาคารทหารไทยธนชาต” ลูกค้าต้องปรับตัวอย่างไร?
Highlight

หลังจากที่มีการควบรวมกันทางธุรกิจ ระหว่าง ธนาคารธนชาต และ ธนาคารทหารไทย ล่าสุด ได้มีการประกาศชื่อทางการค้าใหม่ว่า ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็น TMBThanachart Bank Public Company Limited โดยใช้ชื่อย่อว่า ttb


T = ทหารไทย

T = ธนชาต

B = Bank (ธนาคาร)


จุดประสงค์ของการควบรวมกิจการ

สำหรับจุดประสงค์ในการควบรวมกิจการระหว่าง ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาตนั้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของธนาคารใหม่ ซึ่งจะเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเกือบเท่าตัว มีสินทรัพย์รวมกันเกือบ 2 ล้านล้านบาท มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นแตะระดับ 10 ล้านคน มีช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ซึ่งถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่ใหญ่ขึ้น และมีโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น


รวมจุดแข็งของแต่ละธนาคาร เพื่อยกระดับคุณภาพทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย หรือ ทีเอ็มบี มีความโดดเด่นเรื่องผลิตภัณฑ์เงินฝาก และนวัตกรรมทางการเงิน ส่วนธนาคารธนชาตโดดเด่นในเรื่องสินเชื่อลูกค้ารายย่อย สินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อ สินเชื่อรถยนต์ธนชาต ซึ่งทั้งสองธนาคาร มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า


มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์อย่างไรบ้าง ?

หลังจากนี้ จะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ ทั้งในส่วนของสื่อการตลาดและช่องทางการบริการ ได้แก่ สาขาธนาคาร แอปพลิเคชัน เอทีเอ็ม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ ๆ ที่จะทยอยออกมาสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าและคนไทยทั้งประเทศ โดยกระบวนการรวมกิจการทั้งสองธนาคารจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2564


ลูกค้าต้องปรับตัวอย่างไร ?

  • สำหรับลูกค้าธนาคารทหารไทย

ลูกค้า TMB จะได้รับจดหมายการเปลี่ยนชื่อของธนาคาร และไม่ต้องปรับตัวใด ๆ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ได้ตามเดิม ภายใต้ชื่อ ttb


  • สำหรับลูกค้าธนาคารธนชาต

ทางธนาคาร จะส่งจดหมายให้กับลูกค้าธนชาต เพื่อแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ


ขั้นตอนหลังได้รับจดหมาย

1. สแกน QR code เพื่อดูรายละเอียด และ เลขบัญชี และเลขสัญญาสินเชื่อที่เปลี่ยนไป เพื่อใช้ทำธุรกรรมกับธนาคาร วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

2. ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดต่าง ๆ ไว้ใช้อ้างอิง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ttbbank.com/welcome หรือ ติดต่อที่เบอร์ 1423 ttb Contact Center หรือ ttb ทุกสาขา

อ้างอิง

https://www.facebook.com/ttbbankofficial/

https://www.tmbbank.com/newsroom

https://www.tmbbank.com/integration/

https://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/defaultth.aspx

ติดต่อโฆษณา!