18 พฤษภาคม 2564
4,461

ทำไม ? ต้องลงทุน กองทุนเปิด TMB THANACHART EASTSPRING ACTIVE BOND PLUS FUNDHighlight

TMB THANACHART EASTSPRING ACTIVE BOND PLUS หรือ TMB-T-ES-APlus กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศ โอกาสรับผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากประจำ , ออมทรัพย์ , Money Market และ Term Fund ระยะเวลาลงทุนที่แนะนำตั้งแต่ 1 หรือ 2 ปีขึ้นไป


ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่ หรือ ใครที่เก๋าประสบการณ์ ถ้ากำลังมองหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ หนึ่งในกองทุนที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ นั่นก็คือ กองทุนเปิด TMB THANACHART EASTSPRING ACTIVE BOND PLUS หรือ TMB-T-ES-APlus ที่มีโอกาสในการรับผลตอบแทนสูง

ซึ่งมีระยะเวลาลงทุนที่แนะนำตั้งแต่ 1 หรือ 2 ปีขึ้นไป

20200518-a-02.jpg
 
นิยามกองทุนเปิด “TMB-T-ES-APlus”

TMB THANACHART EASTSPRING ACTIVE BOND PLUS หรือ TMB-T-ES-APlus เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศ ที่ลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Eastspring Investment Capital Reserve Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class C รูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

 

ทำไม? ต้องลงทุนกองทุนเปิด TMB THANACHART EASTSPRING ACTIVE BOND PLUS

(TMB-T-ES-APlus)


1. โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่า
เงินฝากและกองทุนตลาดเงิน


2. เพิ่มสภาพคล่องและลดความผันผวนของพอร์ต
ด้วยการลงทุนเงินฝากในประเทศและพันธบัตรรัฐบาล และกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเทศทั่วโลก ที่ออกโดยรัฐบาลและเอกชน ระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี เพื่อ

20200518-a-03.jpg

3. แนวทางบริหารพอร์ตกองทุนหลัก แบบ
Dynamic Allocation หรือ LOCA

- Liquidity - ลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องสูงได้ถึง 40% ในบางช่วงเวลา

- Opportunity- หาโอกาสลงทุนในตราสารคุณภาพดีในประเทศ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

- Carry- เน้นพอร์ตลงทุนตราสารคุณภาพดี

- Alpha - เพิ่มผลตอบแทนด้วย Hight Yield Bond ดอกเบี้ยคุ้มค่าในช่วงเศรษฐกิจเติบโต

20200518-a-05.jpg

4. ทีมผู้บริหารกองทุนที่มีประสบการณ์

- ทีมผู้บริหารกองทุนทีมงานตราสารหนี้ Eastspring Investments มีประสบการณ์บริหารสินทรัพย์ในการดูแลกว่า 60,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

- มีกระบวนการวิเคราะห์ด้านเครดิตที่เข้มงวดในทุกตราสารที่ลงทุน

- มีแนวทางการลงทุนที่หลากหลาย ปรับตามสถานการณ์และวัฏจักรของเศรษฐกิจโลก

- กระบวนการลงทุนผสมผสานวิธีวิเคราะห์ทั้งแบบ Top-Down และ Bottom-Up เพื่อหาโอกาสลงทุนที่ดีที่สุด แต่ละช่วงขณะ

- กองทุนหลักมีการปรับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ

- เฝ้าสังเกตโอกาสในตลาดตราสารหนี้ทั่วทุกมุมโลก

 20200518-a-01.jpg

พอร์ตลงทุนคาดการณ์

- จีน 28.5%     

- เกาหลีใต้ 19.4%

- สิงคโปร์ 19%

- มาเลเซีย 5.5%

- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 4.3%  

- ตลาดอื่นๆ 23.3%

ติดต่อโฆษณา!