ข้อควรรู้ !! ก่อนประชุมผู้ถือหุ้น OR | ทันข่าว Today
05 เมษายน 2564
1,958

ข้อควรรู้ !! ก่อนประชุมผู้ถือหุ้น OR

ข้อควรรู้ !! ก่อนประชุมผู้ถือหุ้น OR
Highlight

สำหรับผู้ถือหุ้น OR ทุกท่าน ขอแนะนำข้อควรรู้ก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 เม.ย. 64 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์


ผู้ถือหุ้น OR เข้าไปลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 64 เวลา 08:00 น. - วันที่ 4 เม.ย. 64 เวลา 17:00 น.
ผ่านช่องทาง >> https://event.pttdigital.com/AGM2021_OR_Preregister/
**จำกัดผู้เข้าร่วม 300 ท่าน** (ตามลำดับการลงทะเบียน 300 ท่านแรก)
20210405-a-1.jpg
20210405-a-2.jpg
20210405-a-3.jpg
20210405-a-4.jpg
20210405-a-5.jpg
20210405-a-6.jpg

สำหรับผู้ถือหุ้น OR ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมงานสามารถรับชมผ่านระบบ Live Broadcast ได้ในวันที่ 7 เม.ย. 64 เวลา 14:00 น.  
ผ่านช่องทาง : www.pttor.com

รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้น

ติดต่อโฆษณา!