03 มีนาคม 2564
3,301

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล TMBPIPF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล TMBPIPF
Highlight

สร้างกระแสเงินสด ด้วยลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ ในประเทศและต่างประเทศ 
รับเงินปันผลสม่ำเสมอ ด้วยรายรับจากเงินค่าเช่า 
เติบโตแบบมั่งคงกับกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล หรือ #TMBPIPF

ช่องทางที่ช่วยกระจายสัดส่วนของการลงทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ สูตรผสมที่ลงตัวสำหรับสร้างพอร์ตการลงทุนที่มั่นคง20210301-c-1.jpg
3. โอกาสดีๆ จากการลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นทางเลือก นอกเหนือจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบเดิมๆ ด้วยตัวเอง 

1. ผู้ลงทุนสามารถกระจายการลงทุนได้หลากหลายกว่า
2. มีรายได้จากค่าเช่าและผลตอบแทน กลับมาอย่าง สม่ำเสมอ
3. มีโอกาสได้กำไรจากส่วนต่างราคา หาก NAV ของกองทุนปรับสูงขึ้น

20210301-c-2.jpg
ครอบคลุมสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เกือบทั้งหมด
และมีนโยบายการลงทุนแบบ Active คือ มุ่งเน้นให้ผลตอบแทนมากกว่าค่าเฉลี่ย

▪️ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ ตราสาร ที่อยู่ใน หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector)หรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนนหนทาง หรือระบบโทรคมนาคม ทั้งใน และ ต่างประเทศ ซึ่งสินทรัพย์ที่กองทุนมุ่งเน้นเข้าไปลงทุนครอบคลุม
▪️ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่เราเรียกว่า REITs
▪️ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
▪️ ETF ที่อ้างอิงกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

หลากหลายสินทรัพย์ที่เข้าลงทุน ทำให้มีโอกาสที่จะผันผวนน้อยกว่าการกระจุกตัวในธุรกิจเดียว

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล #TMBPIPF คัดสรรมาให้แล้วสำหรับคุณ 

20210301-c-3.jpg
ทางเลือกของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน และแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วย infra ทั้งในและต่างประเทศอย่างแท้จริง

* สนใจผลิต Video Clip ติดต่อ โทร. 093-291-0202 *

ติดต่อโฆษณา!