02 มีนาคม 2564
3,586

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
Highlight

สำหรับใครที่ไม่ใช่สายหุ้น แต่ถนัดลงทุนในตราสารหนี้ แบบโกอินเตอร์ ต้องนี้เลย !!
กองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง Global Smart Bond หรือ TMB-ES-GSBOND

ตอบโจทย์ยุคดอกเบี้ยต่ำ เน้นลงทุนกองทุนดัง ระดับโลก
โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียวคือ JPMorgan Funds-Income Fund (กองทุนหลัก) 

3 ข้อดี กองทุน TMB-ES-GSBOND เอาใจคนไม่ชอบเสี่ยง

▪️ โอกาสสร้างรายได้น่าดึงดูดใจ
▪️ ควบคุมผันผวนไม่ให้สูง การกระจายความเสี่ยงในตราสารหนี้หลากหลาย 
▪️ ผลขาดทุนอยู่ในระดับต่ำ

กระจายความเสี่ยง และสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก
ทางออกการลงทุนที่ใช่ กองทุน TMB-ES-GSBOND

20210301-b-1.jpg
การสร้างพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ที่มีคุณภาพด้วยการผสมผสาน Mix and Match ตราสารหนี้อย่างเหมาะสมตามสภาวะการลงทุน ถือเป็นหัวใจสำคัญในการลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond หรือTMB-ES-GSBOND คัดสรรตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยเฉพาะทางฝั่งอเมริกา มีความหลากหลายตั้งแต่ตราสารหนี้บริษัทชั้นดีที่มีความมั่นคงสูง ไปจนถึง ตราสารหนี้ High Yield ที่ให้ผลตอบแทนสูง อย่างมืออาชีพ 

วางใจได้กับกองทุนหลักที่มีคุณภาพ อย่างกองทุน  JPMorgan Funds - Income Fund ซึ่งมีการใช้ข้อมูลจากบทวิจัยทั้งในเชิงพื้นฐาน เชิงปริมาณและเชิง Technical เข้ามาวิเคราะห์ ตั้งแต่ระดับมหภาค รายธุรกิจ ไปจนถึงกิจการที่เข้าลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อหาตัวเลือกการลงทุนที่ดีที่สุด และมีการปรับพอร์ตแบบ Dynamic ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

20210301-b-2.jpg
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond หรือTMB-ES-GSBOND คือ กองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund

มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยกองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สิน

20210301-b-3.jpg
TMB-ES-GSBOND ทางเลือกในการลงทุนตราสารหนี้ที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ต้องการแสวงหาผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก และตราสารหนี้ระยะสั้น สามารถรับมือความผันผวนได้บ้าง และต้องการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน ผ่านกองทุนที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับโลก

* สนใจผลิต Video Clip ติดต่อ โทร. 093-291-0202 *

ติดต่อโฆษณา!