06 มิถุนายน 2567
181

รู้จัก “สลากเกษียณ” ลุ้นโชค 1 ล้านบาททุกสัปดาห์

รู้จัก “สลากเกษียณ”  ลุ้นโชค 1 ล้านบาททุกสัปดาห์


นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณา “นโยบายสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ” หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า “สลากเกษียณ” หรืออย่างไม่เป็นทางการว่า “หวยเกษียณ” เพื่อเป็นแนวทางให้คนไทยสะสมเงินยอมไว้ใช้ยามเกษียณ

ปัจจุบันไทยมีปัญหาประชาชนเข้าสู่วัยเกษียณ แต่ไร้เงินเก็บ ปัญหานี้จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว และปัญหานี้แก้ไม่ได้ด้วยการอัดงบประมาณในรูปแบบเบี้ยคนชราจำนวนสูงๆ ซึ่งในที่สุดแล้วระบบงบประมาณไม่มีทางรับไหว

สลากเกษียณเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายที่รวมเอาลักษณะการชอบเสี่ยงดวงของคนไทยมาเป็นแรงจูงใจในการเก็บออม โดยมีเงื่อนไขสามารถถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้ตอนเกษียณ (อายุ 60 ปี) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

1. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ออกสลากขูดแบบดิจิทัล ใบละ 50 บาท เพื่อขายให้กับสมาชิก กอช. ผู้ประกันตน ม. 40 และแรงงานนอกระบบ (กลุ่มเป้าหมายจะเพิ่มเติมภายหลัง) ซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน

2. สามารถซื้อสลากได้ทุกวัน แต่ออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา 17.00 น. ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันที โดยที่เงินค่าซื้อสลากถูกเก็บเป็นเงินออม แม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม

3. รางวัลของ ทุกวันศุกร์ กำหนดดังนี้ (อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

🔸รางวัลที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

🔸รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล

4. เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงินออมของผู้ซื้อสลาก (เงินสะสม) ซึ่งจะนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลกับ กอช. โดย กอช. จะเป็นผู้บริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าว และเมื่อผู้ซื้อสลากอายุครบ 60 ปี จะสามารถถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตออกมาได้

ทั้งนี้ นโยบายนี้จะเข้าแก้ไขปัญหาคนไทย “แก่แต่จน” “แก่แต่ไม่มีเงินเก็บ” เพราะการออมภาคสมัครใจในปัจจุบันไม่ได้ผล ต้องอาศัยการออมที่ผูกกับแรงจูงใจซื้อสลาก ถูกกฎหมาย เงินไม่หาย กลายเป็นเงินออมยามเกษียณ ถูกรางวัลได้เงินเลย ไม่ถูกทุกบาททุกสตางค์จะถูกเก็บเป็นเงินออมยามเกษียณ ซื้อมาก ได้ลุ้นมาก มีเงินออมมาก

สำหรับรูปแบบสลากจะเป็นสลากดิจิทัลแบบขูด ตัวอย่างเช่น สลาก 1 ใบ จะมีแถบสีเงินปิดไว้ โดยผู้ซื้อสลากจะต้องขูดสลากแบบดิจิทัล โดยจะมีตัวเลข 10 หมายเลข อาจเป็นเลข 2 หลัก มีสิทธิถูกรางวัลใบละ 1 ครั้ง ไม่ใช่สลากแบบลุ้นรางวัลติดต่อกันจนครบอายุ ขายผ่านแอปพลิเคชันของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

สำหรับแหล่งเงินในการดำเนินเรื่องสลากเกษียณมาจากเงินงบประมาณ โดยจะใช้งบประมาณสัปดาห์ละ 15 ล้านบาท เดือนละ 60 ล้านบาท หรือปีละประมาณ 720 ล้านบาท

การออกสลากเกษียณในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 20 ล้านคน คาดว่าจะทำให้สมาชิกของกอช. เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 16 - 17 ล้านราย จากปัจจุบันอยู่ที่ 3 ล้านราย

ส่วนเรื่องดอกเบี้ย และ เงินรางวัลต้องเสียภาษีหรือไม่ ยังอยู่ระหว่างพิจารณา รวบรวมความเห็นจากหลายภาคส่วน และต้องรอหลังแก้กฎหมายก่อน อย่างไรก็ตามการออกสลากรูปแบบนี้ได้หารือกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว ซึ่งมองว่าจะไม่กระทบผู้ค้าสลากเดิมเนื่องจากรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายต่างกันติดต่อโฆษณา!