22 พฤษภาคม 2567
154

อันดับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีรายได้ตาม GDP ต่อหัวสูงสุด

อันดับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีรายได้ตาม GDP ต่อหัวสูงสุด
จากข้อมูลของ IMF DataMapper ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่าสิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศผู้นำของภูมิภาคในแง่รายได้ต่อหัวประชากร และยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอีกด้วย
.
สิงคโปร์ ครองแชมป์ภูมิภาคด้วย GDP ต่อหัวที่เกิน 88,000 ดอลลาร์ ในปี 2566 โดยข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่า รายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 82,807 ดอลลาร์
.
บนพื้นที่เล็กๆเพียง 734 ตร.กม. สิงคโปร์มีประชากรเพียง 5.6 ล้านคนและทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ทําเลยุทธศาสตร์ของประเทศทําให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการพาณิชย์
.
ขณะที่บรูไน เป็นประเทศที่รายได้ต่อหัวประชากรสูงเป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี GDP ต่อหัวอยู่ที่ 35,110 ดอลลาร์ 
.
น้ํามันเป็นส่วนสําคัญของเศรษฐกิจของบรูไน ทําให้ประเทศร่ำรวยมาก แต่ทําให้อยู่ในตําแหน่งที่เปราะบางและขึ้นอยู่กับทรัพยากร รายได้จากน้ํามันและก๊าซมีส่วนสนับสนุนรายได้ทั้งหมดของประเทศครึ่งหนึ่ง
.
สองประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวอย่าง มาเลเซียและไทยอยู่ในอันดับที่ 3 และ 4 ที่ 13,310 ดอลลาร์ และ 7,810 ดอลลาร์ตามลําดับ
.
ส่วนประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอินโดนีเซีย และมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ4 ของโลก อยู่ใน 5 อันดับแรกด้วย GDP ต่อหัวที่ 5,270 ดอลลาร์
.
🚩Visual Capitalist ได้จัดอันดับรายได้ต่อหัวประชากรใน 10 ประเทศในอาเซียนไว้ดังนี้ 

🔺สิงคโปร์ 88,450 ดอลลาร์
🔺บูรไน 35,110 ดอลลาร์ 
🔺มาเลเซีย 13,310 ดอลลาร์
🔺ไทย 7,810 ดอลลาร์
🔺อินโดนีเซีย 5,270 ดอลลาร์
🔺เวียดนาม 4,620 ดอลลาร์
🔺ฟิลิปปินส์ 4,130 ดอลลาร์
🔺กัมพูชา 2,630 ดอลลาร์
🔺ลาว  1,980 ดอลลาร์
🔺ติมอร์-เลสเต 1,450 ดอลลาร์
🔺พม่า 1,250 ดอลลาร์

จากข้อมูลล่าสุดของ IMF World Economic Outlook Database เมษายน 2567 พบว่า 10 อันดับประเทศที่มี GDP ต่อหัวสูงสุด หรือรายได้เฉลี่ยต่อคนสูงที่สุดในโลกในปี  67 เรียงลำดับดังนี้

🚩ลักเซมเบิร์ก: $132,220 (ประมาณ 5.3 ล้านบาท) จำนวนประชากรประมาณ 630,000 คน

🚩สิงคโปร์: $92,590 (ประมาณ 3.7 ล้านบาท) จำนวนประชากรประมาณ 5,900,000 คน

🚩ไอร์แลนด์: $92,080 (ประมาณ 3.7 ล้านบาท) จำนวนประชากรประมาณ 6,930,000 คน

🚩กาตาร์: $88,790 (ประมาณ 3.6 ล้านบาท) จำนวนประชากรประมาณ 2,830,000 คน

🚩มาเก๊า: $82,240 (ประมาณ 3.3 ล้านบาท) จำนวนประชากรประมาณ 680,000 คน

🚩สวิตเซอร์แลนด์: $81,210 (ประมาณ 3.3 ล้านบาท) จำนวนประชากรประมาณ 8,600,000 คน

🚩นอร์เวย์: $79,020 (ประมาณ 3.2 ล้านบาท) จำนวนประชากรประมาณ 5,520,000 คน

🚩บรูไน: $77,840 (ประมาณ 3.1 ล้านบาท) จำนวนประชากรประมาณ 430,000 คน

🚩สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: $76,290 (ประมาณ 3.1 ล้านบาท) จำนวนประชากรประมาณ 10,050,000 คน

🚩ซานมารีโน: $74,190 (ประมาณ 3 ล้านบาท) จำนวนประชากรประมาณ 33,000 คน

น่าสนใจว่า ประเทศในยุโรปตะวันตก มีถึง 4 ประเทศติดอันดับ แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้

🔺ส่วนประเทศไทย อยู่ที่ อันดับ 72 ของโลก ด้วย GDP ต่อหัว $20,170 (ประมาณ 8 แสนบาท) จำนวนประชากรประมาณ 70,098,292 
🔺35.มาเลเซีย: $32,440 (ประมาณ 1,265,000 บาท) จำนวนประชากรประมาณ 33,929,000 คน
🔺51.อินโดนีเซีย: $17,130 (ประมาณ 668,000 บาท) จำนวนประชากรประมาณ 283,679,000 คน
🔺96.ฟิลิปปินส์: $9,740 (ประมาณ 380,000 บาท) จำนวนประชากรประมาณ 113,077,305 คน
🔺115.เวียดนาม: $12,450 (ประมาณ 486,000 บาท) จำนวนประชากรประมาณ 98,874,700 คน 

อย่างไรก็ตามรายได้ต่อหัวประชากร ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีเพียงตัวเดียว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา เช่น การกระจายรายได้ การเข้าถึงบริการสาธารณะ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ดัชนีความสุข เป็นต้น

ติดต่อโฆษณา!