25 มีนาคม 2567
296

ไทยขาดดุลการค้าจีนสูงเป็นประวัติการณ์ ! ชี้รถยนต์มีแนวโน้มทำขาดดุลเพิ่มในอนาคต

ไทยขาดดุลการค้าจีนสูงเป็นประวัติการณ์ ! ชี้รถยนต์มีแนวโน้มทำขาดดุลเพิ่มในอนาคต


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย หรือ KResearch ระบุว่า  ไทยขาดดุลการค้ากับจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยไทยส่งออกไปจีนเป็นอันดับที่ 2 (12%) และนำเข้าจากจีนเป็นอันดับที่ 1 (24%) 

ประเทศไทยกับจีนมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากันมายาวนาน จีนเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ซึ่งไทยขาดดุลการค้ากับจีนมาโดยตลอด 

การขาดดุลได้ทยอยเร่งตัวขึ้นจนล่าสุด ณ สิ้นปี 2566 ไทยขาดดุลการค้ากับจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ -36.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้พบว่าในปี 2560 ไทยขาดดุลสินค้าประเภทรถยนต์กับจีนเพียง 0.3% ขณะที่สิ้นปี66 ไทยขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 7.5%

หลัก ๆ มาจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (60.3%) กับส่วนประกอบ-อุปกรณ์ยานยนต์ (27.2%) คาดเกิดจากบริษัทรถยนต์จีนเข้ามาตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในไทย

KResearch ประเมินว่า อนาคตมีแนวโน้มจะขาดดุลมากขึ้นอีก เนื่องจากบริษัทรถยนต์จีนหลายแห่งได้เข้ามาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจึงคาดว่าการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น▪️ สินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุลการค้ากับจีน คือ 

1. เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า (33.8%) 
2. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล (14.7%) 
3. รถยนต์ (7.5%) 

▪️ สินค้าที่ไทยเกินดุลจีน 

1. ผลไม้สด (35.8%) 
2. ยางพารา (23.4%) 
3. ไม้ (7.8%)

ทั้งนี้สินค้าเกษตรกรรมส่งออกของไทย มีมูลค่าไม่สูงเพียงพอที่จะชดเชยมูลค่าสินค้าที่ขาดดุลได้

นอกจากนี้ผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยเกินดุลย์ เป็นอันดับหนึ่งแทนที่ยางพารา เนื่องจากจีนได้ปลูกเองบางส่วน และยางพาราจากประเทศเพื่อบ้านตีตลาดบางส่วน 

สำหรับผลไม้ไทยไปจีนมีส่วนแบ่งการตลาด อยู่ที่ 37% โดยทุเรียนครองอันดับหนึ่งมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 14% อย่างไรก็ตาม การส่งออกทุเรียนก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันจากการที่จีนพยายามปลูกเอง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านเร่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้เทียบเคียงกับไทยและส่งออกไปยังตลาดจีน


▪️ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์แนวโน้มอนาคตไทยจะขาดดุลย์การค้าจีนเพิ่มขึ้นจาก 3 ปัจจัย

1. สินค้าที่ไทยขาดดุลจีนมีมูลค่าสูง เช่น มีการใช้เทคโนโลยีสูง และมีขนาดจากการผลิต เช่น เวียดนามกำลังผลิตทุเรียนส่งออกแข่งกับไทย  

2. สินค้าอุปโภค บริโภคจีนทะลักเข้าไทย โดยเฉพาะสินค้าเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

3. ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและจีน ทำให้การส่งออกสินค้าขั้นกลาง ที่ส่งออกไปจีนมีแนวโน้มลดลง จากการที่บริษัทต่างชาติย้ายฐานการผลิต และบริษัทจีนเองก็ย้ายฐานการผลิตออกไปนอกประเทศเช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการกีดกันทางการค้า

KResearch ระบุว่า การขาดดุลการค้ากับจีนบ่งบอกว่า ไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างของภาคการผลิต ที่ยังไม่มีอุตสาหกรรมตัวแทนชดเชยสินค้าส่งออกที่กำลังถูกแย่งตลาดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในวันข้างหน้า อย่างเช่น เวียดนามมีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์รองรับแล้ว

ติดต่อโฆษณา!