23 กุมภาพันธ์ 2567
278

การบินไทยโชว์กำไร 2.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มเส้นทางบินใหม่รองรับท่องเที่ยวขยายตัว

การบินไทยโชว์กำไร 2.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มเส้นทางบินใหม่รองรับท่องเที่ยวขยายตัว


การท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว การบินไทย (THAI) ได้ชุบชีวิตไปด้วย ล่าสุดประกาศผลการดำเนินงานงวดปี 2566 กำไรสุทธิ 28,096.39 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 12.87 บาท เพิ่มขึ้น 10,420% ได้อานิสงส์การขายไทยสมายล์ 45,170 ล้านบาท

เทียบกับงวดปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 272.25 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.12 บาท คณะกรรมการมีมติงดจ่ายเงินปันสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 66

บริษัทชี้แจงว่าผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 45,170 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 14.4% เนื่องจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในส่วนของผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 161,067 ล้านบาทเป็นรายได้จากกิจกรรมขนส่งผู้โดยสารที่เติบโตสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 79.3%

โดยรายได้ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวของปี 2566 ดังกล่าว เพิ่มขึ้น 53.3% จากปี 2565 และคิดเป็นสัดส่วน 87% ของปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19 

โดยในปี 2566 มีค่าใช้จ่ายไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 120,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.3% จากปี 2565 จากค่าใช้จ่ายผันแปรในส่วนค่าน้ำมันที่มีสัดส่วน 39.5%ของค่าใช้จ่ายรวมที่สูงขึ้นจากปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนการบริการในกิจกรรมขนส่งจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  มีสินทรัพย์รวม 238,991 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.6% จากปี 2565 และมีหนี้สินรวม 282,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8% ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ติดลบจำนวน 43,142 ล้านบาท ติดลบลดลง 27,882 ล้านบาท 

และจากผลประกอบการที่เป็นบวก บริษัทฯ มีเงินสด รวมตั๋วเงินฝาก เงินฝากประจำ และหุ้นกู้ ที่มีระยะเวลาครบกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 67,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32,590 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอากาศยานที่ใช้ทำการบินรวมทั้งสิ้น 70 ลำ แบ่งเป็นแบบลำตัวกว้างจำนวน 50 ลำ และลำตัวแคบ 20 ลำ และในตารางการบินฤดูร้อนปี 2567 ให้บริการเที่ยวบินสู่ 61 เส้นทางบินทั่วโลก ในเส้นทางบินยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย 

พร้อมเพิ่มความถี่เที่ยวบิน อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซิดนีย์ เพิ่มจุดบินใหม่ 4 เส้นทาง ได้แก่ ออสโล มิลาน เพิร์ท และ โคจิ และกลับมาให้บริการในเส้นทางปักกิ่ง เฉิงตู รวมถึงเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางฮ่องกง โอซาก้า อีกด้วย เพื่อรองรับการเดินทางที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่มา : https://weblink.set.or.th/dat/news/202402/0245NWS230220240639070313T.pdf

ติดต่อโฆษณา!