19 กุมภาพันธ์ 2567
354

สภาพัฒน์ฯ ลดเป้าเศรษฐกิจไทยปี 67 เหลือ 2.7% จากเศรษฐกิจโลก - จีนชะลอตัว

สภาพัฒน์ฯ ลดเป้าเศรษฐกิจไทยปี 67 เหลือ 2.7% จากเศรษฐกิจโลก - จีนชะลอตัว


สภาพัฒน์ฯ ปรับลดประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 2567 โตเหลือ 2.2 - 3.2% จากเดิมคาดโตที่ 2.7 - 3.7% โดยมาจาก 2 ปัจจัยหลัก เศรษฐกิจโลก - เศรษฐกิจจีนอ่อนตัวลง 

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยตัวเลจการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 67 ของาภาพัฒน์ฯ จะขยายตัวในช่วง 2.2 - 3.2% (ค่ากลางการประมาณการที่ 2.7%) จากเดิมคาดโตที่ 2.7 - 3.7% ต่อปี

ปัจจัยหลักที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทย มาจากเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงมากขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจจีนยังคงมีปัญหาภายใน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการส่งออกไทย

นอกจากนี้การลงทุนภาครัฐในไตรมาส 4/66 ลดลงถึง 20.1% ปัจจัยหลักมาจากความล่าช้าในการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 

การใช้จ่ายภาครัฐ ในไตรมาส 4/66 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี66 ไปพลางก่อน จำนวน 910,163 ล้านบาท ลดลง 7.3% และเบิกจ่ายงบเหลื่อมปี 53,621 ล้านบาท ลดลง 9%

โดยคาดการณ์การส่งออกขยายตัว 2.9% การใช้จ่ายและการลงทุนเอกชนขยายตัวดีต่อเนื่องที่ 3.0% และ 3.5% ตามลำดับ  

การฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยว คาดเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจในปีนี้ จากการคาดการณ์นักท่องเที่ยวจะเข้ามา 35 ล้านคน พร้อมคาดการณ์เงินเฟ้อที่ 0.9-1.9% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.4% ต่อจีดีพี


▪️ บาทอ่อนค่ารับข่าว

นางสาวกฤติกา บุญสร้าง ผู้ชำนาญการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน อาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ระบุว่า ข่าว GDP ไทยลดลงในไตรมาสที่ 4 ปี66 โดยขยายตัว 1.7% ต่อปี (YOY) (-0.6% QOQ) ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.6% YOY จากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 1.5% YOY 

ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว -3.0% กระทบภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง แม้การส่งออกสินค้าและการบริการขยายตัว 

โดยรวมปี 2023 จีดีพีไทยขยายตัว 1.9% YOY น้อยกว่าคาดการณ์ที่ 2.2% YOY นอกคาดการณ์จีดีพีไทยปี67 ที่ 2.2-3.2% ลดลงจากเดิมที่ 2.7-3.7% 

อย่างไรก็ตาม หลังตัวเลขจีดีพีออก ค่าเงินบาทอ่อนค่าทันที 0.21% จากราคาเปิดในช่วงเช้า 35.95 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากอัตราการเติบโตออกมาต่ำกว่าคาดมาก” นางสาวกฤติกา ระบุติดต่อโฆษณา!