16 กุมภาพันธ์ 2567
263

ไทยยังครองแชมป์ส่งออกผลไม้ไปจีนปี 66 ทุเรียนติด Top 5 ผลไม้ยอดนิยม

ไทยยังครองแชมป์ส่งออกผลไม้ไปจีนปี 66 ทุเรียนติด Top 5 ผลไม้ยอดนิยม

รายงานข่าวจากฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ระบุว่า ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีการนำเข้าผลไม้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา

▪️ จากสถิติของศุลกากรแห่งชาติจีน พบว่าในปี 2566 จีนมีการนำเข้าผลไม้และลูกนัด (พิกัดศุลกากร 08) จากประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 

อันดับ 1 ไทย มูลค่ากว่า 7,056 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของจีน โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 37%

อันดับ 2 ชิลี มีส่วนแบ่งการตลาด 17% มูลค่า 3,210 ล้านเหรียญสหรัฐ

อันดับ 3 เวียดนาม มีส่วนแบ่งการตลาด 16% มูลค่า 3,066 ล้านเหรียญสหรัฐ▪️ สำหรับผลไม้สดของไทยที่จีนนำเข้า 5 อันดับแรกในปี 2566 มีดังนี้ 

อันดับ 1 ทุเรียน ปริมาณการนำเข้า 928,900 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 40% ของปริมาณการนำเข้าผลไม้

อันดับ 2 มะพร้าวอ่อน ปริมาณการนำเข้า 589,200 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 26%

อันดับ 3 ลำไยสด ปริมาณการนำเข้า 327,200 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 14%

อันดับ 4 มังคุด ปริมาณการนำเข้า 207,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 9%

อันดับ 5 ส้มโอ ปริมาณการนำเข้า 18,800 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 1%

ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยเดือนมกราคม 2567 มีต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยแล้ว 7,171 ล้านบาท ญี่ปุ่นยังเป็นนักลงทุนอันดับ 1 มูลค่า 3,793 ล้านบาท ตามด้วย สิงคโปร์ 1,083 ล้านบาท และจีน 768 ล้านบาท มีจ้างงานคนไทย 172 คน

สำหรับญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนเพิ่ม 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในไทย เงินลงทุน 3,793 ล้านบาท ในธุรกิจ อาทิ ธุรกิจบริการที่เป็นคู่สัญญากับภาคเอกชน โดยเป็นการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโรงงานผลิตอะเซทีลีนแบล็ก (Acetylene Black Plant)

ธุรกิจบริการกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยเป็นการให้บริการแพลตฟอร์มกลางในการจัดหาแม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด
ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้า (กระป๋องอลูมิเนียม/ชิ้นส่วนรถยนต์/อุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม)

20240216-e-01.jpg

ติดต่อโฆษณา!