29 มกราคม 2567
295

บลจ.ทิสโก้ ชวนลงทุนหุ้นคุณภาพดีตัวท็อปทั่วโลก

บลจ.ทิสโก้ ชวนลงทุนหุ้นคุณภาพดีตัวท็อปทั่วโลก บลจ.ทิสโก้ เปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้  (TGQUALITY) เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีปัจจัยทางด้านคุณภาพอยู่ในระดับสูง IPO ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2567      

สาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด  เผยกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยกลับทิศเป็นขาลง หุ้นที่ยังคงสร้างผลตอบแทนที่ดีไม่ปรับตัวลงมากตามตลาดโดยรวมคือ หุ้นคุณภาพสูง (Quality Equity) 

หุ้นคุณภาพสูงเหล่านี้มักจะมีงบการเงินที่แข็งแกร่ง ปัจจัยพื้นฐานดี และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ซึ่งในปี 2567 นักวิเคราะห์หลายค่ายประเมินว่าเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า   

▪️ หลักเกณฑ์การคัดเลือกหุ้น มี 3 ปัจจัยคือ 

1. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูง 

2. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ต่ำ 

3. และกำไรมีเสถียรภาพ 

ดังนั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้ลูกค้า ให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้  (TGQUALITY)  ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TGQUALITY-A) และชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TGQUALITY-SSF) ลงทุนใน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF ชนิดหน่วยลงทุน USD (Acc) (กองทุนหลัก) 

โดยมีนโยบายในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีปัจจัยทางด้านคุณภาพอยู่ในระดับสูง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พบว่าหุ้น 10 อันดับที่กองทุนหลักเข้าลงทุนล้วนแต่เป็นหุ้นชั้นนำที่รู้จัก เช่น Microsoft, Apple Inc., NVIDIA, Visa, Meta และ Alphabet เป็นต้น   
   
“กองทุน TGQUALITY เหมาะสำหรับเป็นกองทุนหลักของพอร์ตการลงทุน เพราะหากใช้ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality เป็นตัวแทนของกองทุนเทียบกับดัชนี MSCI World ซึ่งนักลงทุนมักจะลงทุนในดัชนีนี้เป็นกองทุนหลักของพอร์ตการลงทุน จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2541 - เดือนธันวาคม 2566 โดย บลจ.ทิสโก้ พบว่าในช่วง 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality มีอัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ดีกว่าดัชนี MSCI World และมีความผันผวนในระดับใกล้เคียงกัน ” นายสาห์รัชกล่าว  

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนกองทุนรวม SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds
ติดต่อโฆษณา!