25 มกราคม 2567
194

KKP Dime ชวนลงทุนหุ้น NASDAQ ฟรีค่าธรรมเนียมจัดการ

KKP Dime ชวนลงทุนหุ้น NASDAQ ฟรีค่าธรรมเนียมจัดการ


20240125-d-01.jpg

บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด (KKP Dime) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เปิดตัวผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ “กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – UNHEDGED (KKP NDQ100-UH) E-Class” 

การลงทุนในกองทุนดังกล่าว สามารถทำธุรกรรมบนแอปพลิเคชัน Dime! เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ด้วยจุดเด่น ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการตลอดอายุการลงทุน ช่วยลดความกังวลเรื่องภาษีของการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อเพียง 1,000 บาท

กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – UNHEDGED (KKP NDQ100-UH) E-Class เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศที่บริหารจัดการโดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร และเป็นหน่วยลงทุนชนิดที่ถูกออกแบบให้ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นกองแรกบนแอปพลิเคชัน Dime!  

โดย KKP NDQ100-UH E-Class เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองเดียวคือ Invesco NASDAQ 100 ETF ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรกในตลาดหุ้น NASDAQ และมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100 

นอกจากนี้ กองทุนรวม KKP NDQ100-UH E-Class ยังไม่มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันแอปพลิเคชัน Dime! มีผลิตภัณฑ์หุ้นต่างประเทศในหลากหลายธุรกิจชั้นนำของโลกให้ลูกค้าซื้อขายได้ง่าย ๆ อยู่แล้ว ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 50 บาทเท่านั้น 

“แต่ก็ยังมีนักลงทุนที่กังวลเรื่องกฎเกณฑ์ด้านภาษีจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา เราจึงร่วมมือกับ บลจ.เกียรตินาคินภัทร พัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม KKP NDQ100-UH E-Class นี้ขึ้นมาโดยชูจุดเด่นที่สำคัญ คือ ลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมการจัดการ เพื่อให้ลูกค้ามีต้นทุนการลงทุนใกล้เคียงกับการลงทุนตรงในหุ้นต่างประเทศ บวกกับข้อดีของกองทุนรวมที่รายได้ที่เกิดจากการลงทุนไม่ต้องนำไปคำนวณเป็นภาษีเงินได้ด้วย นี่จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่แอปพลิเคชัน Dime! ภูมิใจนำเสนอในปีนี้” นายกัมพล ระบุ 

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด กล่าวว่า “กองทุนรวม KKP NDQ100-UH E-Class เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตสูง และมีระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) 

โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร เชื่อว่ากองทุนนี้จะตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่เน้นความคุ้มค่า สามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ และมองหาโอกาสรับผลตอบแทนรวมที่สูงขึ้นจากการกระจายการลงทุนไปในตลาดที่มีศักยภาพ ในธุรกิจชั้นนำของโลก”


กองทุนรวม KKP NDQ100-UH E-Class เปิดให้ซื้อขายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านแอปพลิเคชัน Dime!

ข้อมูลกองทุน KKP NDQ100-UH E-Class

• เปิดทำการซื้อขายวันแรก วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 8:30 - 15:30 น.

• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ 1,000 บาท

• ซื้อได้ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน

• ค่าธรรมเนียมการขาย​ (เรียกเก็บเมื่อซื้อ) 0.1605%

• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน​ (เรียกเก็บเมื่อขาย) 0.1605% 

• ไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการ
ติดต่อโฆษณา!