09 มกราคม 2567
866

รู้หรือยัง..ซื้อหุ้นไทย / หุ้นนอก ก็ลดหย่อนภาษี “Easy E-Receipt” ได้

รู้หรือยัง..ซื้อหุ้นไทย / หุ้นนอก ก็ลดหย่อนภาษี “Easy E-Receipt” ได้


20240109-c-01.jpg


นโยบายลดหย่อนภาษี Easy E-Receipt ที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยกำหนดการใช้จ่ายในช่วง 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ. 2567 นี้เท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยมีสินสินบางประเภทที่ไม่สามารถลดหย่อนได้ 

สำหรับค่าธรรมเรียมในการซื้อขายหุ้นนั้น ก่อนหน้านี้ยังถกเถียงกันว่า ลดหย่อนได้หรือไม่ ล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเว็บไซต์ดังนี้ 

“ค่าธรรมเนียมในการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ หุ้นไทย - หุ้นต่างประเทศ - ตราสารอนุพันธ์ - DRx” สามารถนำไปลดหย่อนภาษี “Easy E-Receipt” โดยลดหย่อนได้สูงสุด 50,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม” 

ทั้งนี้ มาตรการ “Easy E-Receipt” จะให้สิทธิเฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในราชอาณาจักร ตามจำนวนจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาทโดยมาตรการดังกล่าวได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค - 15 ก.พ. 2567 นี้

สำหรับรายชื่อสินค้าและบริการที่ “ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี” ได้แก่ ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ น้ำมันและก๊าซ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริษัทหลักทรัพย์
ติดต่อโฆษณา!