21 ธันวาคม 2566
221

KTAM เอาใจสายกองทุนส่ง SSF - RMF - ThaiESG โค้งสุดท้าย

KTAM เอาใจสายกองทุนส่ง SSF - RMF - ThaiESG โค้งสุดท้าย


20231221-c-01.jpg

เหลือเวลาไม่ถึง 10 วัน ก็จะสิ้นปี 2023 แล้ว นับว่าเป็นโค้งสุดท้ายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างแท้จริง

แล้วเราจะเลือกลงทุนหุ้นอะไร กองทุนไหนดี ท่ามกลางความเสี่ยงที่มีรอบด้าน คุณชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เชื่อว่าหากนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีความชัดเจนก็จะส่งเสริมตลาดการลงทุนในประเทศไทยได้ 

ในปีนี้ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนติดลบกว่าเมื่อเทียบกับปีที่เกิดโควิด หุ้นราคาถูกลง แม้มีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องแต่ก็คาดว่า Downside มีจำกัด และเชื่อว่าเศรษฐกิจจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในปีหน้า 

KTAM ได้คัดสรร กองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี 3 กลุ่มกองทุน ได้แก่ SSF, RMF และ ThaiESG มาให้กับนักลงทุนไทยได้เลือก เพื่อกระจายลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้ของตนเองพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ประกอบด้วย

▶️ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) แนะนำ กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม) (KTESGS-SSF) (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6) เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนใน SET หรือ MAI ที่เป็นส่วนประกอบของ Thaipat ESG Index (TR) ด้วยกลยุทธ์ passive management 

▶️ ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แนะนำ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ และตราสารหนี้อื่น ๆ รวมทั้งเงินฝาก โดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แต่ละประเภทข้างต้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

▶️ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) แนะนำ 3 กองทุนตามเป้าหมายการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่รับได้ ประกอบด้วย 

1. กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) (KTAG70/30-ThaiESG) (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5) เป็นกองทุนผสมหุ้นและตราสารหนี้ เน้นการลงทุนในหุ้นที่มี SET ESG Ratings ระดับ A ขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 70% และตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 30% ของ NAV 

2. กองทุนเปิดกรุงไทย ESG50 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) (KTESG50-ThaiESG) (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6) เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ประมาณ 50 ตัวแรกที่อยู่ในดัชนี SET ESG Index และอยู่ใน Universe ของ KTAM ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ด้าน ESG ของ KTAM ควบคู่กัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และ

 3. กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) (KTAG-ThaiESG) (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6) เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ที่มี SET ESG Ratings ระดับ A ขึ้นไป หรือได้รับการจัดอันดับในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับระดับ A ขึ้นไป จากองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านความยั่งยืน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV  

กองทุนจะเน้นการบริหารแบบเชิงรุก โดยใช้กลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Core & Satellite  ด้วยการวางสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะตลาดตามแนวโน้มทางเศรษฐกิจในส่วนหลัก พร้อมกับจับจังหวะการลงทุนตามมุมมองระยะสั้นถึงกลางเป็นส่วนเสริมเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการเลือกหุ้นรายตัวโดยผู้จัดการกองทุน 

KTAM ยังได้จัดโปรโมชันถึงวันที่ 28 ธ.ค. 66 นี้ สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี SSF, RMF และ ThaiESG ทุก ๆ 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS 100 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด) ศึกษาข้อมูลโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่ SSF-RMF https://www.shorturl.asia/kVb4X และ ThaiESG https://shorturl.asia/rCAyz20231221-c-02.jpg

ติดต่อโฆษณา!