06 ธันวาคม 2566
500

พีพี ฮอลิเดย์ เบี้ยวค่าเช่า กระทบกองทุน TLHFF

พีพี ฮอลิเดย์ เบี้ยวค่าเช่า กระทบกองทุน TLHFF

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (ONEAM)  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้ (TLHFF) ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในเช้าวันนี้ (6 ธ.ค.) ว่า ) เมื่อ 4 ธ.ค. 66 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด ผู้เช่าโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ รีสอร์ท
ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม มีหนังสือถึงบริษัทจัดการแจ้งว่า

การขายที่ดินของบริษัทบริเวณอ่าวโละลานะ บนเกาะพีพีดอน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อนำเงินที่ได้รับมาชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมนั้น ไม่เป็นไปตามแผนที่บริษัทคาดการณ์ไว้ว่าจะขายได้ในเดือนพ.ย. 66 และ ในวันที่ 4 ธ.ค. 66 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระค่าเช่างวดเดือนพ.ย.66 ตามที่กองทุนรวมได้ผ่อนผันให้บริษัทมิได้ชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมแต่อย่างใด  

บริษัทจึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระค่าเช่าต่อกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้กองทุนรวมใช้สิทธิเรียกร้องต่อบริษัทให้ชำระค่าเช่าตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ราคาหน่วยลงทุน LTHFF ลดลง  -2.16% อยู่ที่ 6.80 บาทในเช้าวันนี้ 

TLHFF เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 27 พ.ย. 58 มูลค่ากองทุน 1,720 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในสินทรัพย์ของโครงการโรงแรม พี พี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนเกาะพีพี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม บนเนื้อที่กว่า 31 ไร่ ติดชายหาด

กองทุน TLHPF ให้สิทธิแก่บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด เป็นผู้เช่าโดยมี Inter-Continental Hotel Group หรือ IHG ภายใต้แบรนด์ Holiday Inn Resort เป็นผู้บริหารโครงการ โดยมีระยะเวลาการให้เช่ารวม 15 ปี โดยแบ่งเป็นสัญญาเช่า 3 ปี และจะต่ออายุสัญญาทุก 3 ปี จำนวน 4 ครั้ง ในส่วนของ

หนังสือชี้ชวยนะบุว่า รายได้ของกองทุน TLHPF จะมาจากค่าเช่าคงที่ภายใต้สัญญาเช่าระหว่างกองทุนและผู้เช่าแต่เพียงอย่างเดียว และกองทุนมีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างน้อย 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทจัดการมีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี โดยกองทุน TLHPF ได้ประมาณการเงินปันผลที่จ่ายในอัตรา 95% ของกำไร

จากสถานการณ์โควิดทำให้ารท่องเที่ยวซบเซา รานได้จากการเข้าพักลดลง ส่งผลให้ผู้เช่าเลื่อนชำระค่าเช่า และจะขายทรัพย์สินบางส่วนออกไป แต่ยังไม่สามารถดำเนินการตามเวลาที่กำหนดได้


ติดต่อโฆษณา!