21 พฤศจิกายน 2566
222

“ตลาดหุ้น” ยกระดับการตรวจสอบ Naked Short Selling

“ตลาดหุ้น” ยกระดับการตรวจสอบ Naked Short Selling ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมช็อตเซล โดยให้โบรกเกอร์ส่งหลักฐานของลูกค้า เพื่อแสดงการมีหุ้นในครอบครองก่อนส่งคำสั่งขายภายใน 15 วัน 

หากไม่สามารถส่งได้ทันตามกำหนดจะสันนิษฐานว่าเป็นการทำช็อตเซลโดยไม่มีหุ้นในมือ (Naked Short Sell) ซึ่ง ตลท.จะลงโทษทางวินัยกับโบรกเกอร์

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ  กล่าวอีกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ Naked Short โดยเฉพาะ 

โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากตลาดตลาดหุ้นเกาหลี   ตลาดหุ้น Nasdaq รวมทั้ง ก.ล.ต.เข้าร่วม เพื่อตรวจสอบ และทบทวนความเท่าเทียมขิงนักลงทุน ผู้ที่ใช้โปรแกรมเทรดและไม่ได้ใช้โปรแกรมเทรด ให้เป็นไปตามหลักสากล

ทั้งนี้ในเช้าวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์ ได้ส่งหนังสือเวียนกำชับไปยังโบรกเกอร์รวมทั้งคัสโตเดียน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบในความผิดปกติธุรกรรม Short sell 

พร้อมประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบบัญชีซื้อขายร่วม ( omnibus account) ที่ทำรายการ short sell เพื่อหาตัวผู้ที่ได้รับประโยชน์ตัวจริงจากการส่งคำสั่งซื้อขาย (end beneficiaries)

สำหรับข้อแนะนำของ ก.ล.ต.ให้คณะกรรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดราคาทำ Short Sell ด้วยราคาสูงกว่าราคาครั้งสุดท้าย (Uptick Rule) เพื่อไม่ให้เกิดการดัมพ์ราคานั้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีมติไม่เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน ยังคงใช้แบบเดิมคือ Zero Plus Tick 

ทั้งนี้มองว่า การปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นไทย เป็นไปตามทิศทางตลาดสากล แต่ไม่ได้ปิดโอกาสการนำมาใช้ หากพบสถานการณ์ที่ไม่ปกติ มีผลกระทบต่อการซื้อขายก็จะดำเนินการทันที


ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ติดต่อโฆษณา!