13 พฤศจิกายน 2566
375

SCC ผนึก Denka ทุ่ม 1.48 หมื่นล้านบาท ผลิตขั้วแบตเตอรี่ EV

SCC ผนึก Denka ทุ่ม 1.48 หมื่นล้านบาท ผลิตขั้วแบตเตอรี่ EV

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ (13 พ.ย.) เปิดเผยความคืบหน้า ตามที่บริษัทแจ้งเรื่องการร่วมทุนกับบริษัท Denka Company Limited ในห่วงโซ่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 

โดย บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าร่วมลงทุนตามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Denka ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งบริษัทเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายอะเซทิลีนแบล็ก (Acetylene black) ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบนำไฟฟ้าในการผลิตขั้วแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

รวมถึงใช้เป็นส่วนประกอบนำไฟฟ้าในการผลิตสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสำหรับพลังงานลมนอกชายฝั่ง เป็นต้น โดย Denka เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 60 และส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 40 จะถือหุ้นโดย SCGC

ขณะนี้ SCC ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเรียบร้อยแล้วชื่อ บริษัท เดนกะ เอสซีจีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด (Denka SCGC Advanced Materials Co., Ltd) ทุนจดทะเบียน 7,258.56 ล้านบาท (หรือประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ประเทศไทย ประมาณการกำลังการผลิตประมาณ 11,000 ตันต่อปี คาดว่าโรงงานจะสร้างเสร็จภายในครึ่งแรกของปี 2569 คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 14,800 ล้านบาท (หรือประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การร่วมทุนนี้จะส่งเสริมให้ SCGC ก้าวสู่ห่วงโซ่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความต้องการของตลาดสูง สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGC ในการยกระดับธุรกิจสินค้าที่มีมูลค่าสูง (High Value-Added) ตอบสนองการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ลดภาวะโลกร้อน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์(Net Zero Carbon Emission)


ที่มา: https://www.set.or.th/th/market/news-and-alert/newsdetails?id=84573401&symbol=SCC
ติดต่อโฆษณา!