25 กันยายน 2566
292

มัดรวมผลงานนายกฯ ประชุม UNGA78 และโอกาสการลงทุนในไทยของบริษัทเทคฯ ระดับโลก

มัดรวมผลงานนายกฯ ประชุม UNGA78 และโอกาสการลงทุนในไทยของบริษัทเทคฯ ระดับโลก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะ เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว หลังจากเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA78) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญและผลสำเร็จการเข้าร่วมประชุมฯ ของนายกรัฐมนตรี ดังนี้

ในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้พบปะกับผู้นำต่างประเทศจากหลายประเทศ และได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง พบผู้นำองค์กรระหว่างประเทศสำคัญสององค์กร และได้พบผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ระหว่างประเทศหลายบริษัท อาทิ Tesla, Google, Microsoft, Citibank, JP Morgan, Estee lauder รวมทั้งบริษัทเทคยักษ์ใหญ่จากจีน 

นายชัยระบุว่า บริษัทเหล่านี้สนใจการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การสนับสนุนการลงทุนในไทยมากขึ้น โดยหลัก ๆ แบ่งเป็น 2 ภาคส่วน คือ บริษัทเทคโนโลยี และบริษัทการเงิน 

นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้นำตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และพยายามจะผลักดันให้มีอย่างน้อย 1 บริษัทของไทยที่ได้ไปลงทุนในตลาดแห่งนี้ภายในปีนี้

นอกจากนี้ได้หารือกับผู้บริหาร FIFA  รวมถึงการเสนอไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับอาเซียนในการจัดฟุตบอลโลกภายในปี 2034หรือปี 2577  และขอให้สนับสนุนฟุตบอลรากหญ้าของไทย โดยจากเดิมที่สนับสนุนปีละ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะเพิ่มเป็น 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก

สำหรับการประชุมสหประชาชาติในปีนี้ มีหัวข้อหลักคือประเด็นการขอความร่วมมือ ที่จะให้ทุกประเทศร่วมกันแก้ปัญหาความแตกแยก ช่วยกันผลักดันตัวชี้วัด SDG 17 ข้อ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแก้ไขปัญหาด้วยประเทศเดียว แต่ทั่วทั้งโลกต้องให้ความร่วมมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ระบุไปแล้วว่าไม่ใช่เพียงแค่โลกร้อน แต่เป็นโลกเดือด ตลอดจนปัญหาสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ร่วมประกาศจุดยืนของประเทศไทย ในฐานะประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รวมถึงส่งเสริมการเกษตรพอเพียงผ่านอารยะเกษตร และการให้ประชาชนรับบริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ช่วยทำให้ภารกิจในการเดินทางไปประชุมตลอด 4 วันในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

นายชัย กล่าวว่า ในการเดินทางครั้งต่อไปของนายกรัฐมนตรี จะเป็นการเข้าร่วมการประชุมเอเปก ที่ซานฟรานซิสโก ซึ่งจะมีหลายบริษัทที่เข้าร่วมด้วย โดยจะจัดเป็นเวทีร่วมกันเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมของรองนายกรัฐมนตรี และมีคณะเล็กที่ได้ร่วมการประชุมด้วย
ติดต่อโฆษณา!