15 กันยายน 2566
374

FETCO เตรียมหารือนายกฯ ผลักดัน 3 เรื่องหนุนตลาดทุนไทย

FETCO เตรียมหารือนายกฯ ผลักดัน 3 เรื่องหนุนตลาดทุนไทย

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ในการนำเสนอแก่นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือใน 3 เรื่องสำคัญสำหรับการผลักดันให้ตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีศักยภาพ

ทั้งนี้ FETCO จะมีการประชุมสมาชิกทั้ง 7 องค์กรในวันที่ 25 ก.ย. นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูล  สมาชิก FETCO ประกอบด้วย 

1. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
2. สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO)
3. สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)
4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
5. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
6. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
7. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

 โดยมีข้อเสนอรัฐบาล 3 เรื่อง ได้แก่

1. เรื่องกองทุนเพื่อประหยัดภาษีรูปแบบใหม่

เนื่องจากกองทุนเพื่อการออม (SSF) ที่จะหมดอายุลงในปีหน้า และมองว่ากองทุน SSF ไม่ประสบความสำเร็จในการกระตุ้นการออมและการลงทุนมากนัก อีกทั้ง ยังมีระยะเวลาการลงทุนที่นานเกินไป    

กองทุน SSF ที่ผ่านมาถือว่า ไม่ประสบความสำเร็จในเชิงกระตุ้นการออม และ การลงทุนของภาคประชาชนมากนัก ด้วยระยะเวลาการลงทุนที่ยาวเกินไป หากจำเป็นต้องการต่ออายุกองทุนดังกล่าว จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และจูงใจประชาชนให้หันมาออมเงิน และ ลงทุนมากขึ้น 

ขณะเดียวกันในฝั่งของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (AIMC) เอง ก็ได้มีการคิดค้นกองทุนเพื่อประหยัดภาษีรูปแบบใหม่เพิ่มเติม เพื่อนำเสนอให้ภาครัฐพิจารณาด้วยเช่นกัน

2. เรื่องบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำการทุจริตผ่านตลาดทุนไทย 

หลังจากเกิดกรณี เช่น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE และ สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ที่สร้างผลกระทบให้กับนักลงทุน และ ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมาก ดังนั้น FETCO อยากให้มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำผิดที่รุนแรงกว่านี้ รวมถึงนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการตรวจสอบการกระทำผิด หรือ เกิดการตรวจสอบได้ทันทีหากพบข้อสงสัย

3. เรื่องการพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ซึ่งเรื่องนี้ FETCO อยากได้ความคิดเห็นจากทางภาครัฐด้วยเช่นกันว่า จะมีแผนพัฒนาตลาดทุนอย่างไรบ้าง

ติดต่อโฆษณา!