15 สิงหาคม 2566
1,079

เศรษฐกิจอินเดียกับศักยภาพผู้นำร่วมของเอเชีย

20230815-a-03.jpg
ตลาดอินเดียเป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ภาพเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ในประเทศเกิดใหม่ จะโตหรือไม่ อยู่ที่ 4 ปัจจัยหลัก ซึ่งอินเดียเป็นประเทศที่มี 4 ปัจจัยหลักอยู่ครบถ้วน 

1. โครงสร้างประชากร อินเดียมีจำนวนวัยแรงงานสูง
 
ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ ข้อมูลจากสหประชาชาติ ระบุว่า ณ เมษายน 2566 อินเดียมีประชากร รวม 1,425 ล้านคน แซงประเทศจีน ดังนั้นจึงน่าสนใจว่า จำนวนประชากรมหาศาลและ อยู่ในวัยแรงงานถึง 60% โอกาสการสร้างงาน รายได้ และการบริโภคที่สูง 

2. การเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลาง

อินเดียในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง กลุ่มคนวัยแรงงานเริ่มมีเงินออมและกำลังซื้อสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวจากอินเดียที่เดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น เทียบจากก่อนหน้านั้น คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยจะเป็นชนชั้นวรรณะสูง หรือกลุ่ม Wealth เท่านั้น 

3. คนอินเดียมีความเก่ง

บริษัทชั้นนำระดับโลก มีผู้บริหารเป็นคนอินเดีย หรือมีเชื้อสายอินเดีย แม้แต่ผู้นำในบางประเทศก็ตาม พื้นฐบานคนอืนเดียจะมีความสามารถด้านการคำนวณ ด้านวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับความต้องการของโลกยุคใหม่ ที่ต้องการบุคลากรที่เกี่ยวกับ Data Science แนวโน้มอินเดียมีอนาคตที่ดีขึ้น จะเห็นว่าอินเดียจะเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่เป็นประเทศเป้าหมาย 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนไม่เติบโตเกิดจากความขัดแย้งกับสหรัฐฯ ที่คอยออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและเติบโตของจีน  หลายบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติที่ตั้งโรงงานอยู่ในจีน ไม่สามารถส่งออกได้ เพราะนโยบายของสหรัฐฯ หลาย ๆ บริษัทก็เห็นปัญหา ถ้าไม่ย้ายออกจากจีนเลย ก็ใช้นโยบาย China+1 กลุ่มประเทศเป้าหมายที่จะมาตั้งโรงงานในการผลิตนอกจากอาเซียนแล้วก็คืออินเดีย เพราะมีศักยภาพหลายด้าน ทั้งจำนวนประชากรวัยแรงงานและค่าจ้างที่ยังไม่สูง 

4. การเมืองที่มั่นคง

แม้ในอดีตจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นประเทศอาณานิคม แต่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา การเมืองอินเดียค่อนข้างนิ่ง มีเสถียรภาพ ภายใต้การนำของนายนเรนทรา ดาโมดาร์ดาส โมที (Narendra Damodardas Modi) ที่สามารถประสานทุกฝ่ายของกลุ่มการเมืองในประเทศ รวมทั้งการเมืองในระดับโลก ทำให้อินเดียสามารถเติบโตได้ค่อนข้างราบรื่น 

นโยบายหนึ่งที่ทำได้สำเร็จคือนโยบาย “New India” เป็นการยกระดับอินเดียเป็นอีกประเทศหนึ่งให้มีรายได้และเศรษฐกิจเติบโตได้ดี ซึ่งเป้าหมายคือต้องการให้เศรษฐกิจอินเดียเติบโตและมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าเดิม 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

มุมมองจากคนภายนอกว่า อินเดียมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วจะใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกภายในปี 2570 ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะแซง ญี่ปุ่น เยอรมัน ปัจจุบันเป็นรองแค่สหรัฐฯและจีน ศักยภาพของอินเดียที่โดดเด่นกว่าไทยและฝั่งอาเซียนคือ เรื่องของภาษา 

แม้อินเดียเคยไปร่วมกับกลุ่ม BRICS ซึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่งมาก่อน แต่เชื่อว่าในแต่ละประเทศมีแนวทางเป็นของตนเอง และอินเดียอาจยึดความเป็นกลางทางการเมืองในระดับสากล เชื่อว่าปัญหาจะไม่กระทบมากเท่ากับคู่ขัดแย้งโดยตรง เช่น สหรัฐฯ รัสเซีย และจีน เป็นต้น 

สำหรับการลงทุนในอินเดีย บลจ.บัวหลวง แนะนำกองทุน “B-BHARATA” ซึ่งลงทุนในอินเดีย แบบ Selective บริหารโดย Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. ซึ่งมีแนวคิดและมุมมองที่น่าสนใจ โดยจะลงทุนในหุ้นรายตัว และคัดเลือกหุ้นลงทุนเพียง 40-60 ตัว จากราว 5 พันกว่าตัว 

20230815-a-04.jpg


โดยกองทุนจะลงทุนใน 7 Mega Investment Theme ในอินเดีย ได้แก่ Healthcare, Consumption, Data/Internet/IT Services, Financial, Formalisation of Economy, Investment/Industrial and Manufacturing

อินเดียตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา (2561-2566) เฉลี่ยประมาณ 8% ต่อปี เป็นประเทศใหญ่ที่ GDP เติบโตต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงโควิด-19 จะชะลอไปบ้าง แต่โดยรวมยังสูงอยู่ 

เทียบกับจีนซึ่งในอนาคตอันใกล้อาจกลายเป็นประเทศสังคมสูงอายุ เนื่องจากอัตราการเกิดต่ำ เมื่อเทียบกับอินเดียที่มีวัยแรงงานค่อนข้างมากมีอัตราการเกิดที่ดี  ที่น่าสนใจเมื่อมีเงินมากขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น การจับจ่ายใช้สอยด้าน Healthcare ก็จะตามมา 


4 ปัจจัย ที่เป็นแรงผลักดันให้ อุตสาหกรรม Healthcare ในอินเดียเติบโตคือ 

20230815-a-05.jpg

1. ความต้องการด้านสุขภาพที่มากขึ้น จากชนชั้นกลางที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ความใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น และความสามารถในการจ่ายเพิ่มขึ้น 

20230815-a-06.jpg

2. มีความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร มีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น ปัจจุบันมีราว 100 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 168 ล้านคนในอีกไม่กี่ปี ซึ่งมีแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 

20230815-a-07.jpg

3. มีการสนับสนุนจากภาครัฐ  มีการปรับโครงสร้างยกระดับชีวิต, ดูแลกลุ่มประชากรชนชั้นล่าง, ลดภาษีให้กับบริษัทยาที่คิดค้น หรือทำวิจัยภายในประเทศ

20230815-a-08.jpg

4. Medical Tourism  1. มีโรงพยาบาลระดับโลกพร้อมผู้เชี่ยวชาญ  2. ต้นทุนทางด้านศัลยกรรม ประมาณ 20% ของประเทศที่พัฒนาแล้ว, ปรับระบบสุขภาพเพื่อรองรับผู้คนจากประเทศอื่น ๆ ช่องทางการติดต่อ

ธนาคารกรุงเทพ 
บลจ.บัวหลวง
BF Fund TRADING 
Tel. 02-6746488 กด 8 
ตัวแทนขายหน่วยลงทุน

ติดต่อโฆษณา!