15 มีนาคม 2566
1,490

10 อันดับแรกหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล สูงกว่า 7%

10 อันดับแรกหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล สูงกว่า 7%
Highlight

ฤดูกาลจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี นักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าดอกเบี้ยและมีความผันผวนค่อนข้างน้อยกว่าหุ้นทั่วไป มักจะเล็งไปที่หุ้นกลุ่มหุ้นปันผลเหล่านี้ ทั้งนี้มีหลายบริษัทที่ยังคงสามารถจ่ายปันผลได้ในอัตราสูงกว่า 7% แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในปี 2565 ที่ผ่านมาไม่ดีนัก โดยบริษัทที่สามารถจ่ายปันผลสูงเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ LANNA, RCL, UVAN20230315-b-01.jpg
จากการสำรวจข้อมูล บริษัทจดทะเบียนยังคงจ่ายเงินปันผลออกมาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) สูงกว่า 7% มีเป็นจำนวนมาก (อ้างอิงราคาปิดวันที่ 10 มี.ค.66)

สำหรับหุ้นปันผลสูง 10 ลำดับแรก คือ

 1. บมจ.ลานนารีซอร์สเซส (LANNA) จ่ายปันผล 1.55 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 20 มี.ค.ให้ DV สูงสุด 9.40%

 2. บมจ.อาร์ ซี แอล (RCL) จ่ายปันผล 3.00 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 16 มี.ค.ให้ DV ราว 9.24%

 3. บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม (UVAN) จ่ายปันผล 0.70 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 9 มี.ค.ให้ DV ราว 9.21%

 4. บมจ.ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ (FMT) จ่ายปันผล 2.75 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 9 มี.ค.ให้ DV ราว9.17%

 5. บมจ.น้ำตาลครบุรี (KBS) จ่ายปันผล 0.50 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 15 มี.ค.ให้ DV ราว 8.20%

 6. บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) จ่ายปันผล 7.75 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 21 เม.ย.ให้ DV ราว 7.67%

 7. บมจ.ริช สปอร์ต (RSP) จ่ายปันผล 0.21 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 28 เม.ย.ให้ DV ราว 7.55%

 8. บมจ.ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) (HFT) จ่ายปันผล 0.38 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 8 พ.ค.ให้ DV ราว 7.17%

 9. บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ (TIPCO) จ่ายปันผล 0.70 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 18 เม.ย.ให้ DV ราว 7.18%

 10. บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) จ่ายปันผล 0.355 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 18 เม.ย.ให้ DV ราว 7.13%

ตลาดหลักทรัพย์ฯแนะจับจังหวะลงทุนในหุ้นปันผล

 • สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอบทความ เกี่ยวหุ้นปันผล โดยแนะนำนักลงทุน “จับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมในหุ้นปันผล” เพื่อสะสมหุ้นในราคาที่สมเหตุสมผล

 • โดยในภาวะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง แต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยยังมีผลประกอบการดีและมีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง โดยผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และสูงกว่าประมาณ 1.3 เท่าของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนที่สูงที่สุดของแบงก์พาณิชย์ในประเทศไทย หุ้นปันผลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดสรรเงินออมมาลงทุน

 • จากสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกที่อยู่ในภาวะถดถอย อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกอยู่ในระดับสูงส่งผลให้อำนาจซื้อในมือผู้คนลดลง โดยดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนสูงสุดของแบงก์พาณิชย์ในประเทศไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ คือ อยู่ในช่วง 0.20 - 1.90%

 • จากการพิจารณาผลตอบแทนจากเงินปันผลปี 2561 – 2565 ของบริษัทจดทะเบียนไทย พบว่าทุกปีที่ทำการศึกษา ผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน โดยสูงกว่าประมาณ 1.3 เท่าของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนที่สูงที่สุดของแบงก์พาณิชย์ในประเทศไทย และสิ้นปี 2565 บริษัทจดทะเบียนไทยในบางอุตสาหกรรมให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า 5 เท่าของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

 • โดยในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี จะเป็นเทศกาลจ่ายเงินปันผลที่บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (อ้างอิงผลประกอบการของปีก่อนหน้าหรืองวดของผลประกอบการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล) จึงเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อหุ้นปันผล

 • จากการศึกษากำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555 – 2564) พบว่ากำไรสุทธิรวมทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง และถึงแม้ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะได้รับผลกระทบบ้าง แต่บริษัทจดทะเบียนไทยก็สามารถปรับตัวตอบรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

 • ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2564 เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ 1,051,644 ล้านบาท ทำสถิติใหม่สูงสุดนับตั้งแต่เปิดตลาดและกลับมาสูงกว่ากำไรสุทธิรวมก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยกำไรสุทธิงวด 9 เดือนปี 2565 อยู่ที่ระดับ 811,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

 • เช่นเดียวกันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 – 2565) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยจ่ายเงินปันผลให้นักลงทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการเติบโตของกำไรสุทธิรวม โดยมีมูลค่าเงินปันผลที่จ่ายประมาณ 5.12 ล้านล้านบาท และในปี 2565 มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีมูลค่าเงินปันผลจ่ายสูงถึง 645,622 ล้านบาท.

 

 

ที่มา : Infoquest (14 มี.ค.66) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ติดตาม ทันข่าวToday ช่องทางอื่น ๆ

🔺 Website : https://www.thunkhaotoday.com/
🔺 Facebook : https://www.facebook.com/thunkhaotoday
🔺 Line Today : https://bit.ly/3ifSuDr
🔺 ติดต่อโฆษณา : https://line.me/ti/p/9mjGVL4nhC

ติดต่อโฆษณา!