10 กุมภาพันธ์ 2566
960

10 หุ้นเด่น ธีมรับกระแสเลือกตั้งปี 66

10 หุ้นเด่น ธีมรับกระแสเลือกตั้งปี 66
Highlight

ปัจจุบันเหลือเวลาไม่เกิน 3 เดือนกว่า ๆ ก็จะมีการเลือกตั้งครั้งที่ 29 โดยแผนจัดการเลือกตั้งทั่วไปน่าจะเป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 66  ฝ่ายวิจัย บล.เอเซียพลัส ศึกษาผลตอบแทนหุ้นไทยในอดีต ที่เกี่ยวข้องกับกระแสการเลือกตั้ง ซึ่งพบว่าตลาดโดยรวมช่วงก่อนเลือกตั้ง 3 เดือน จนถึงหลังเลือกตั้ง 1 สัปดาห์ให้ผลตอบแทนสูงถึง 7.7% กลุ่มธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดคือกลุ่ม ICT และ MEDIA สำหรับปี 66 คาดว่าหุ้นที่น่าสนใจคือ STPI, BEC, ADVANC เป็นต้น

ฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส (ASPS) คาดการณ์ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้จัดการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ได้มีการเตรียมการเรื่องการเลือกตั้งไว้ ล่วงหน้า ซึ่งเท่ากับว่าหลังจากน้ีอีกสักระยะหนึ่ง การยุบสภาก็มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้หากยุบสภาก่อนที่ วาระการทํางานของสภาฯ ยังไม่หมดลง (ก่อน 23 มี.ค.66) การจัดการเลือกตั้งจะเกิดขึ้น หลังจาก 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันท่ีประกาศยุบสภาฯ

แต่หากปล่อยให้วาระการทํางานของสภาฯครบกําหนดโดยไม่มีการยุบสภา การเลือกตั้งต้องจัดขึ้นภายใน 45 วัน ซึ่งในกรณนี้ กกต. เคยได้นําเสนอ Roadmap ไว้ว่าจะจัด การเลือกตั้งในวันที่ 7 พ.ค. 66

20230210-a-01.jpg

ส่วนกําหนดการที่สําคัญทางการเมือง จะมีการอภิปราย(รัฐบาล) ทั่วไป โดยไม่มีการลงมติ วันที่ 15-16 ก.พ. 66 ซึ่งเชื่อว่า ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะใช้เวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งในการหาเสียง

สําหรับการตอบสนองของ SET Index เชื่อว่าจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะ เนื่องจากกําหนดการที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งดังกล่าว ได้ถูกคาดหมายไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว แต่ปฎิกริยาของตลาดหุ้น จะชัดเจนขึ้นอีกครั้ง เมื่อสามารถคาดการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงผลการเลือกตั้ง และหน้าตาของรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้น ว่าจะเป็นอย่างไร และมีเสถียรภาพมากน้อยแค่ไหนซึ่งต้องติดตามตอนต่อไป

ฝ่ายวิจัย ASPS มองว่า การเลือกตั้งครั้งที่ 29 ใกล้เข้ามาแล้ว โดยแผนจัดการเลือกตั้งทั่วไปน่าจะอยู่ในช่วงวันที่ 7 พฤษภาคม 66  จากการศึกษาผลตอบแทนหุ้นไทยในอดีต ที่เกี่ยวข้องกับกระแสการเลือกตั้ง พบว่าในช่วงก่อนและหลังวันเลือกตั้งที่ดีที่สุดในระหว่างปีพ.ศ. 2544–2562

20230210-a-02.jpg

โดยพบว่า SET Index ให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วง 3 เดือน ก่อนการเลือกต้ังเฉลี่ย 3.9% และในช่วงสัปดาห์แรกของการเลือกตั้งให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเพิ่มอีก 3.8% สรุปคือ SET Index มักปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วงที่มีกระแสเลือกตั้ง

โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนก่อนการเลือกต้ังถึงหลังเลือกตั้ง 1 สัปดาห์ SET Index มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงถึง 7.7%

20230210-a-04.jpg

20230210-a-05.jpg

นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยฯ ยังทําการค้นหากลุ่มและหุ้นที่มักจะ Outperform SET Index ได้ช่วง 3 เดือน ก่อนการเลือกต้ังปี 2544 -2562 (โดยไม่นับ 1 สัปดาห์แรกหลังการเลือกตั้งมาคิด น่าจะสอดคล้องกับเหตุการณ์ณปัจจุบันมากกว่าที่ยังไม่รู้ว่าพรรคการเมือง ไหนเป็นรัฐบาล)

ผลลัพธ์ได้กลุ่มหุ้นที่ Outperform อย่าง ICT +9.4%, MEDIA +7.8%, COMM +6.4%, FOOD +5.5%, FIN 5.2%, CONMAT 4.8%, BANK 4.3%, CONS (ก่อนปี 2557 หุ้นใน กลุ่ม CONS อยู่ในกลุ่ม CONMAT)

ส่วนหุ้นที่ Outperform เด่น คือ STPI +21.5%, SC +18.7%, BEC 16.8%, MAKRO 16.5%, TKS 16.3%, MAJOR 14.7%, INTUCH 13.8%, ADVANC 13.3%, MINT 12.4%, THCOM 12.2%, CENTEL 11.6%, STEC 10.5%, NWR 9.2%, BBL 7.7%, PLANB 7.6%, AP 7.2%, SCC 5.9%, AMATA 4.6% ขณะที่ SET +3.9%

Top pick หุ้นเด่นธีมเลือกตั้งปี 66 เลือกหุ้นที่ราคา Laggard และ Valuation ดี คือ STPI, BEC, ADVANC, MAJOR, STEC, INTUCH, PLANB, CENTEL, BBL, SCC

ติดตาม ทันข่าวToday ช่องทางอื่น ๆ

🔺 Website : https://www.thunkhaotoday.com/
🔺 Facebook : https://www.facebook.com/thunkhaotoday
🔺 Line Today : https://bit.ly/3ifSuDr
🔺 ติดต่อโฆษณา : https://line.me/ti/p/9mjGVL4nhC

ติดต่อโฆษณา!