15 พฤศจิกายน 2565
697

ดอกเบี้ยขึ้นมาสูงขนาดนี้ ..ลงทุนตราสารหนี้ดีกว่าหุ้นหรือยัง ?

ดอกเบี้ยขึ้นมาสูงขนาดนี้ ..ลงทุนตราสารหนี้ดีกว่าหุ้นหรือยัง ?
Highlight

แม้ว่าราคาหุ้นในปัจจุบันเทียบกับต้นปียังอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภค แต่การขึ้นดอกเบี้ยยังคงมีต่อ เพราะเงินเฟ้อสหรัฐยังสูงถึง 7.7% ในการรายงานครั้งล่าสุด  Morningstar Research (Thailand) มองว่ายังไม่ใช่จังหวะที่เข้าลงทุนในหุ้น เพราะความเสี่ยงหลายประการรออยู่ข้างหน้า เพราะ ดอกเบี้ยยังขึ้นต่อ, สงครามยูเครนและรัสเซีย, เหตุการณ์ Energy crisis ในยุโรป, ความตึงเครียดทางการเมืองในจีน, และความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้นช่วงนี้แนะลงทุนตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงๆ ที่โอกาสจะผิดนัดชำระหนี้ต่ำ


20221115-b-01.jpg

20221115-b-02.jpg

มอร์นิ่งสตาร์ (ประเทศไทย) มีมุมมองต่อการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยแนะนำการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อฉวยโอกาสในการลงทุนในช่วงที่ดอกเบี้ยปรับขึ้นสูง โดยมีมุมมองการลงทุนว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องของสหรัฐ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ภาพการลงทุนในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตและทำให้การลงทุนในตราสารหนี้น่าสนใจมากขึ้น

ภายใต้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องของสหรัฐ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ภาพการลงทุนในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตและทำให้การลงทุนในตราสารหนี้น่าสนใจมากขึ้นเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ต่ำและยังให้ผลตอบแทนที่ดี ขณะที่ระยะยาวการลงทุนในหุ้นยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ตลาดหุ้นในปัจจุบันน่าลงทุนมากยิ่งขึ้น

ราคาหุ้นในปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำและน่าลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Consumer และ Technology ที่ในอดีตราคาหุ้นปรับขึ้นมาจนเกินมูลค่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับภาพตลาดโดยรวม ขณะที่ปัจจุบันตลาดหุ้นปรับลดลงจนทำให้กลับมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจอีกครั้ง

แม้ตลาดจะปรับลดลงแต่ยังไม่ใช่จังหวะเข้าลงทุน การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed สงครามในยูเครนและรัสเซีย เหตุการณ์ Energy crisis ในยุโรป ความตึงเครียดทางการเมืองในจีน และความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายใต้อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูง แม้ว่าตลาดจะปรับลดลงมามากภายใต้ความไม่แน่นอนในหลายด้านนั้น จึงยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้าซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในช่วงนี


20221115-b-03.jpg

20221115-b-04.jpg

การเลือกลงทุนราย Sector

ในแง่ของการประเมินมูลค่าหุ้นจะพบว่าหุ้นบางบริษัทสามารถซื้อขายอยู่ในระดับที่แพงมากอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่นกลุ่ม Technology ที่ในปี 2021 ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ด้วยราคาซื้อขายที่อยู่ในระดับสูงทำให้มีความเสี่ยงที่ราคาหุ้นจะปรับลดลงอย่างมากได้เช่นกัน สำหรับราคาหุ้นในตลาดที่ปรับลดลงมากในช่วงนี้ทำให้มีหลายๆกลุ่มที่น่าลงทุน อย่างเช่น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารที่ราคาปรับลดลงมามากจากช่วงก่อนหน้า  หรือกลุ่มการเงินซึ่งราคาหุ้นได้ลดลงจนสะท้อนต่อความเสี่ยงในภาวะถดถอยของเศรษฐกิจไปมากแล้ว รวมถึงการลงทุนในกลุ่มการแพทย์ เป็นต้น

ตราสารหนี้การลงทุนที่เน้นคุณภาพและความเสี่ยงต่ำ

ตลาดตราสารหนี้เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะหุ้นกู้ที่มีอายุครบกำหนดสั้นๆและมีคุณภาพที่ดี ทำให้มีความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำ ซึ่งในการลงทุนนั้นจำเป็นต้องดู Credit spreads ของหุ้นกู้นั้นๆด้วย (ผลต่างของอัตราผลตอบแทนของตราสารที่มีอายุครบกำหนดเท่ากันแต่มี Rating ที่ต่างกัน) ถ้า Credit spreads ยิ่งมากแปลว่าตราสารนั้นๆยิ่งมีความเสี่ยงที่มากและมีคุณภาพที่ต่ำ

อย่างไรก็ดีความเสี่ยงที่จะเจอบริษัทล้มละลายหรือไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้นั้นยังมีน้อยในปัจจุบัน ทำให้การลงทุนในตราสารหนี้ยังได้รับผลตอบแทนที่ดีและความเสี่ยงต่ำ

ติดต่อโฆษณา!