08 พฤศจิกายน 2565
1,104

Gulf ทุ่มหมื่นล้าน ซื้อธุรกิจดาวเทียม Thaicom

Gulf ทุ่มหมื่นล้าน ซื้อธุรกิจดาวเทียม Thaicom
Highlight

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF สร้างความฮือฮาอีกครั้งกับการเทคโอเวอร์ธุรกิจดาวเทียมไทยคมหรือ THCOM จาก อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH มูลค่าดีลนี้กว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท ทาง INTUCH จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 9 ม.ค. 2566 นักวิเคราะห์มองว่าดีลนี้เป็นบวกต่อ INTUCH ซึ่งเป็นไปตามแผนที่จะโฟกัสการลงทุนขนาดใหญ่เท่านั้น ในขณะที่ช่วยลดภาระการลงทุนในดาวเทียมดวงใหม่ในอนาคตอันใกล้ลงได้ด้วย ในขณะที่ GULF อาจยังไม่สามารถใช้ศักยภาพจาก THCOM ได้เต็มที่ในระยะแรก


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัท กัลฟ์ เวนเซอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย รวมเรียกว่า"กลุ่มบริษัท"  ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน) หรือ THCOM โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ THCOM จากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) หรือ INTUCH  จำนวน 450,870,934 หุ้น หรือ 41.13% ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท คิดเเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 4,472.64 ล้านบาท และภายหลังการเข้าซื้อหุ้น THCOM จาก INTUCH แล้ว กลุ่มบริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ THCOM จำนวนทั้งสิ้น 645,231,020 หุ้น หรือ 58.87% ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท คิดเป็นฯจำนวนประมาณ 6,400.69 ล้านบาท 

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นทั้ง 2 รายการดังกล่าว มีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 10,873.33 ล้านบาท 

การลงทุนดังกล่าวมีความน่าสนใจและเหมาะสมกับบริษัทในหลายมติ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การเติบโต และการเพิ่มศักยภาพการต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

  • เป็นการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจได้หลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
  • เป็นบริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายประเทศ ไม่ได้อิงรายได้จากภายในประเทศ (Local based) เพียงอย่างเดียว
  • มีโอกาสในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจ New Space ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต

สำหรับแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ เงินทุนที่ใช้สำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนั้นจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และ/หรือวงเงินสินเชื่อจาก สถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่น ๆ

นายคิมห์ สิริทวีชัย กรรมการผู้อำนวยการ  INTUCH  แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทเตรียมจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 ม.ค.2566 เวลา 10.00 น.  เพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้นไทยคม สัดส่วน 41.13% ให้ GULF สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้น THCOM บริษัทจะพิจารณามาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ INTUCH

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจำหน่ายหุ้น THCOM ให้กับกลุ่มบริษัท GULF ทำให้ THCOM สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

โบรกเกอร์ฯ มองดีลนี้เป็นบวกกับ INTUCH แต่เป็นกลาง GULF

บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส (ASPS) มีมุมมองเชิงบวกกับดีลนี้ต่อ INTUCH เพราะมองว่าเป็นการโครงสร้างการลงทุนของ INTUCH ให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ ที่เน้นลงทุนเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ในขณะที่ THCOM แทบไม่ได้มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของ INTUCH 

โดยปี 2564 ที่ผ่านมา THCOM มีกำไรสุทธิเพียง 144 ล้านบาท หรือเพียง 1% ของกำไรสุทธิทั้งหมดในปี 2564 ของ INTUCH อีกทั้งยังช่วยลดภาระในอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นจาก THCOM ซึ่งเตรียมจะประมูลวงโคจรดาวเทียมดวงใหม่เพิ่มจาก กสทช. ซึ่งจะต้องใช้เงินสร้างดาวเทียมดวงใหม่ 100 – 200 ล้านเหรียญสหรัฐ/ดวง 

นอกจากนี้คาดการขายหุ้น THCOM จะส่งผลบวกในระยะสั้นจากกระแสเงินสดที่จะเข้ามาเพิ่มให้ INTUCH นำไปลงทุนในโครงการอื่นๆได้ รวมทั้งคาดบริษัทจะสามารถบันทึกกำไรจากการขายหุ้นได้ราว 141 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการในงวดไตรมาส1/66

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บริษัทมีมุมมองเป็น กลาง ต่อ GULF สำหรับดีลดังกล่าวนี้ ทั้งนี้หาก GULF สามารถซื้อหุ้น THCOM ได้ทั้งหมด 100% ดีลจะมีมูลค่ารวมราว 1.09 หมื่นล้านบาท โดยหากใช้เงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดจะมี upside ต่อประมาณการกำไรปกติของ GULF ปี 2023E-24E ราว 2% แต่หากใช้เงินกู้ในการ funding ทั้งหมด ดอกเบี้ยจ่ายจะหักล้างกำไรของ THCOM (อิงประมาณการ consensus กำไร THCOM 300-400 ล้านบาท) ทำให้ไม่มีผลต่อกำไรของ GULF ในระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ

นักวิเคราะห์ บล.ดาโอ ระบุว่าการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นใน THCOM ใหม่ เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าประมูลวงโคจรดาวเทียมใหม่ในฐานะบริษัทคนไทยอย่างเต็มตัว ในขณะที่ราคาซื้อ THCOM มี discount จากราคาตลาดและ consensus อยู่ 10-20% ซึ่งหากคิดเป็น gap contribution per share ของ GULF จะอยู่ที่ 1-2 บาท/หุ้น เบื้องต้น GULF  ยังคงคำแนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 50.00 บาท อิง SOTP

ล่าสุดเมื่อเวลา 11.15 น.ของวันที่ 8 พ.ย.ราคาหุ้น GULF เคลื่อนไหวอยู่ที่ 51.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท +2.45%, THCOM ราคาอยู่ที่ 12.00 บาท ลดลง 0.30 บาท -2.44% ในขณะที่ INTUCH ราคาอยู่ที่ 73.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท +4.61%

ติดต่อโฆษณา!