26 ตุลาคม 2565
1,070

JKN ปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe มูลค่า 800 ล้าน หุ้นพุ่ง 12%

JKN ปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe มูลค่า 800 ล้าน หุ้นพุ่ง 12%
Highlight

บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) ประกาศความสำเร็จคว้ากิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) จาก IMG Worldwide, LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น 100% โดย Endeavor Group Holdings, Inc. ที่มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือไม่เกิน 800 ล้านบาท การได้ครอบครองกิจการ Miss Universe ในครั้งนี้ JKN เตรียมต่อยอดธุรกิจ Commerce ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล รวมทั้งพัฒนา Global Content เพื่อเป็นช่องทางสู่ตลาดโลกต่อไป


บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับผู้ขายและได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นอันมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) และ บริษัทฯได้ชำระเงินค่าซื้อกิจการองค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ต.ค.65

คณะกรรมการบริษัทฯ JKN ได้มีมติอนุมัติการเข้าเจรจาเพื่อการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) จาก IMG Worldwide, LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น 100% โดย Endeavor Group Holdings, Inc. ที่มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (โดยประกอบด้วยสัญญานี้ 14,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ 6,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือไม่เกิน 800,000,000 บาท (คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 20,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 มิ.ย.65 คือ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 35.46 บาทและสำรองเพิ่มเติม เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

และมีมติอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการดังกล่าวมีอำนาจในการเจรจาพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) และการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น

แม้ว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าเจรจาและมอบหมายให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงยังมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในต่างประเทศ

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความรอบคอบและความระมัดระวังในการศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามกฎหมายต่างประเทศและเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สินที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไปเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) สำเร็จครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ มองว่าองค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization : MUO) เป็นองค์การระดับตำนาน มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีระดับโลกมาอย่างยาวนานกว่า 71 ปี กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการตระหนักถึงการรับรู้แบรนด์ (Branding) ในระดับสากล ซึ่งสามารถนำมาร่วมกับสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วและแพร่หลายทั่วโลก สร้างโอกาสในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าในระดับโลก สามารถเสริมความแข็งแกร่งและส่งเสริมให้แผนการดำเนินงานในการเป็น Top Global Content Commerce Company ประสบความสำเร็จ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง ได้แก่

1. Franchise Fee
2. Hosting Fee
3. Production Fee
4. Sponsorship Fee
5. Merchandising & Licensing Fee
6. Broadcast Fee
7. Program & Format Fee
8. Talent Management Fee
9. Ticket Sales

ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถเป็น Soft Power ในการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและโดดเด่นทั่วโลกอีกด้วย

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN กล่าวว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัท JKN Metaverse, Inc ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JKN ที่ถือหุ้น 100% รองรับการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวในการรับโอนหุ้นกิจการทั้งหมดของ MUO ที่ประกอบด้วย 5 บริษัท ได้แก่

1. IMG Universe, LLC.
2. IMG Universe FranchCo, LLC.
3. Miss USA BR Production LLC.
4. MUO Productions, LLC.
5. Miss USA Productions OH, LLC.

โดยภายหลังจากที่รับโอนกิจการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการปรับเปลี่ยนชื่อบริษัท IMG Universe, LLC. เป็น JKN Universe, LLC. และ บริษัท IMG Universe FranchCo, LLC. เปลี่ยนเป็น JKN Universe FranchCo, LLC.

การเข้าถือครอง MUO ของบริษัทฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการทรานฟอร์มธุรกิจเพื่อรองรับการนำลิขสิทธิ์และการบริหารการจัดการลิขสิทธิ์ Miss Universe ในการจัดประกวดมิสยูเวิร์สให้แก่แต่ละประเทศ ตั้งแต่การให้สิทธิ์แบรนด์ Miss Universe เพื่อจัดการประกวดและการเผยแพร่สัญญาณการจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สของแต่ละประเทศ

รวมถึง บริษัทฯ มีแผนนำแบรนด์ Miss Universe มาช่วยต่อยอดเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจ Commerce ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอางค์ และกลุ่มสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่กลุ่มธุรกิจดังกล่าวในอนาคตอีกด้วย

“การเข้าถือครองกิจการ MUO รวมถึงลิขสิทธิ์ Miss Universe ซึ่งถือเป็นแบรนด์เก่าแก่ที่คนทั้งโลกรู้จัก ของ JKN ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจของ JKN ที่ไม่เป็นเพียงการจัดการประกวดและการให้สิทธิ์ถ่ายทอดการประกวดมิสยูนิเวิร์สเท่านั้น แต่เราจะนำแบรนด์ Miss Universe มาต่อยอดการผลิตและการทำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคไปในทุกประเทศเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ JKN และยกระดับภาพลักษณ์องค์กรก้าวสู่การเป็น Global Content Commerce Company”นายจักรพงษ์ กล่าว

MUO หรือ องค์กรนางงามจักรวาล ถือเป็นองค์กรระดับโลกที่มีมายาวนานกว่า 71 ปี เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วโลกที่ติดตามการรับชมการจัดการประกวดนางงามจักรวาลมากกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก และมีประเทศต่างๆ ได้ซื้อลิขสิทธิ์การจัดการประกวดนางงามจักรวาลในแต่ละประเทศ เพื่อส่งนางงามเข้าประกวดมากกว่า 94 ประเทศ

ราคาหุ้น JKN พุ่งขึ้นกว่า 12% สูงสุดที่ 4.30 บาท  นการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้  ล่าสุดเมื่อเวลา 12.09 น.ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 4.14 บาท เพิ่มขึ้น 8.95% มูลค่าการซื้อขาย 456.58 ล้านบาท

ติดต่อโฆษณา!