26 กันยายน 2565
977

GC เสริมทัพความแข็งแกร่ง จับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน

GC เสริมทัพความแข็งแกร่ง จับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน
Highlight

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ระดมทุนเงินกู้ครั้งใหญ่จาก 6 ธนาคารพาณิชย์ มูลค่า 27,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้เดิม เสริมสภาพคล่องทางการเงินและการเติบโตทางธุรกิจตามแผน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูง, ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจและความเสี่ยงการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้งการมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน “Together To Net Zero” ภายในปี 2050          20220926-c-01.jpg

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC ได้จัดพิธี  ลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์  เมื่อ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวงเงินกู้รวมประมาณ 27,000 ล้านบาท จากธนาคารพาณิชย์จำนวน 6 ราย ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) การจัดหาเงินกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนเงินกู้เดิม และใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ GC เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้จัดหาเงินกู้ในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างพันธมิตรธนาคารพาณิชย์ไทย ทั้ง 6 ราย และบริษัทฯ ในการสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินและการเติบโตทางธุรกิจตามแผน    

กลยุทธ์ของบริษัทฯท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก อาทิ อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูง ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ และความเสี่ยงการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นต้น

ดร.คงกระพันกล่าวอีกว่า การเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินครั้งนี้ ยังช่วยสนับสนุนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ “Together To Net Zero” ปี 2050  หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2593 การลงนามสัญญาเงินกู้ในวันนี้จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ และกลุ่มธนาคารในการก้าวสู่สังคมแห่งความยั่งยืนอีกด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติม: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จินตรัตน์  สายอินทวงศ์     โทร.  065-997-9959   Email: chintarat.s@pttgcgroup.com

ศิริพร  สุขะปุณณพันธ์       โทร.  082-489-1199   Email: siriporn.su@pttgcgroup.com

 

ติดตามข่าวสารของ GC ได้ที่:  www.pttgcgroup.com

LINE : @GCofficial
Facebook : @GC.CorporateOfficial

ติดต่อโฆษณา!