ก.ล.ต. สั่งปรับซิปเม็กซ์-แพลตฟอร์มคริปโท 1.92 ล้านบาท ฐานทำลูกค้าเสียหาย ฝากถอนทรัพย์สินจาก Trade wallet, Z wallet ไม่ได้ | ทันข่าว Today
01 กันยายน 2565
353

ก.ล.ต. สั่งปรับซิปเม็กซ์-แพลตฟอร์มคริปโท 1.92 ล้านบาท ฐานทำลูกค้าเสียหาย ฝากถอนทรัพย์สินจาก Trade wallet, Z wallet ไม่ได้

ก.ล.ต. สั่งปรับซิปเม็กซ์-แพลตฟอร์มคริปโท 1.92 ล้านบาท  ฐานทำลูกค้าเสียหาย ฝากถอนทรัพย์สินจาก Trade wallet, Z wallet ไม่ได้
Highlight

ก.ล.ต.สั่งปรับ ซิปเม็กซ์ ประเทศไทย หรือ Zipmex ผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 1.92 ล้านบาท ความผิดฐานปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มีวิชาชีพพึ่งกระทำและเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยการปฎิบัติของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทฯ แห่งนี้ทำให้นักลงทุนเสียหายจากการที่ไม่สามารถฝาก-ถอนทรัพย์สินจากบัญชี โดยบริษัทกล่าวว่าได้นำเงินไปฝากไว้กับ Babel และ Celsius Network จำนวน 53ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาคู่ค้าทั้งองที่มีปัญหาสภาพคล่องรุนแรง ทำให้ลูกค้า ซิปเม็กซ์ไม่สามารถฝากถอนได้ในช่วง 20 ก.ค. ถึง 25 ส.ค. 65 โดยบริษัทแจ้งว่ากำลังแก้ไขปัญหาและอยู่ระหว่างหาผู้ร่วมทุน



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบริษัท ซิปเอ็กซ์ ประเทศไทย หรือ Zipmex ผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ได้รับใบอนุญาติประกอบธุรกิจจาก ก.ล.ต. เป็นจำนวนเงิน  1.92 ล้านบาท ใน 2 กรณีซึ่งกระทำความผิดภายใต้กฏหมายสินทรัพย์ดิจิทัล

กรณีแรก สืบเนื่องจากระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2565 Zipmex ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ระงับการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (trading rules) ของ Zipmex ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และโดยปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มีวิชาชีพพึ่งกระทำและเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ

ส่วนอีกกรณีเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 Zipmex ได้ระงับการให้บริการฝากถอนทรัพย์สินของลูกค้าใน Trade-wallet และ Z-wallet โดยปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มีวิชาชีพพึ่งกระทำและเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ Zipmex ได้ประกาศระงับการฝากถอนทรัพย์สินลูกค้า โดยแจ้งผ่านสื่อ Facebook เมื่อ 20 กรกฎาคม 2565 ว่า บริษัทประกาศระงับการถอนเงินบาท และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัทฯ กำลังประสบปัญหากับผลิตภัณฑ์ ZipUp+ (ลูกค้าไทยฝากเข้า Zipmex Global) ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการขาดสภาพคล่องของ Partners อันส่งผลกระทบต่อเหรียญ BTC ETH USDT และ USDC

โดยในวันดังกล่าวลูกค้าสามารถเข้าใช้งานระบบการถอนจาก Trade Wallet ในแพล็ตฟอร์มซิปเม็กซ์ได้ตามปกติแต่การโอนเงินจาก Z Wallet ไปยัง Trade Wallet จะยังไม่สามารถดำเนินการได้

ต่อมาวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ซิปเม็กซ์ได้ประกาศว่า การฝากทรัพย์สินระหว่างซิปเม็กซ์และพันธมิตรทางธุรกิจ มีจำนวนรวม 53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2,000 ล้านบาท โดยฝากกับ Babel 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ Celcius Network 5 ล้านดอลลาร์ โดยพันธมิตรทั้งสองรายประสบปัญหาด้านสภาพคล่องอย่างรุนแรง ในเวลาต่อมา Celsius Network ประกาศเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย (bankrupt)

ทั้งนี้บริษัทแจ้งกับผู้ลงทุนว่าพร้อมหาร่วมทุนรายใหม่ โดยการขายหุ้นออกไปและนำทรัพยสินคืนให้กับผู้ลงทุน โดยปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าร่วมทุน และอยู่ระหว่างการเจรจา

ในวันนี้ (1 ก.ย. 65) บริษัทประกาศว่าสืบเนื่องจากประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่าปรับ บริษัท ซิปเม็กซ์ ประเทศไทย จำกัด

ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจในทุกด้านเสมอมา

โดยบริษัทฯ พร้อมเข้าหารือเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. มีการออกประกาศ และจะประเมินข้อกำหนดของบทลงโทษดังกล่าวอย่างใกล้ชิดร่วมกับที่ปรึกษาทางกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนจะได้รับการคุ้มครอง

ทั้งนี้ บริษัทแจ้งว่าจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ รวมทั้ง update ความคืบหน้าต่างๆ วันนี้เวลา 19.00 น. ผ่าน Facebook Live โดย ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซิปเม็กซ์ ประเทศไทย

ติดต่อโฆษณา!