30 สิงหาคม 2565
999

อเบอร์ดีน ส่งกองทุน abrdn China Next Generation Fund ลุยหุ้น MID-SMALL ดาวเด่นตลาดหุ้นจีน โอกาสเติบโตสูง

อเบอร์ดีน ส่งกองทุน abrdn China Next Generation Fund ลุยหุ้น MID-SMALL ดาวเด่นตลาดหุ้นจีน โอกาสเติบโตสูง
Highlight

บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ abrdn มีมุมมองเศรษฐกิจจีนผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและกำลังฟื้นตัว อีกทั้งรัฐบาลจีนส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ อเบอร์ดีนโฟกัสการลงทุนไปที่หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่โดดเด่นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มคนรุ่นใหม่สู่คุณภาพชีวิตที่ดีทุกมิติ โดยเปิดขายกองทุน “abrdn China Next Generation Fund”ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. ถึง 9 ก.ย. ซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลักในสองรูปแบบคือ ชนิดสะสมมูลค่า: ABCNEXT-A และ ชนิดเพื่อการออม : ABCNEXT-SSF

20220830-b-01.jpg


นายโรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.อเบอร์ดีน เตรียมเสนอขาย กองทุน “abrdn China Next Generation Fund” ซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลัก ที่เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กที่โดดเด่นมีคุณภาพและมีโอกาสการเติบโตสูงไปพร้อมกับเศรษฐกิจจีน ซึ่งกระจายการลงทุนครอบคลุมในกลุ่มเมกะเทรนด์ในหลากหลายตลาดที่มีโอกาสเติบโตของจีน

พร้อมทั้งเปิดประตูให้นักลงทุนไทยเข้าถึงตลาด Shanghai Star Market ที่ส่วนใหญ่มีเพียงนักลงทุนสัญชาติจีนและนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่ได้รับอนุญาต (QFII) ให้เข้าลงทุนได้ โดยถือเป็นการปลดล็อคข้อจำกัด และเพิ่มโอกาสการลงทุนในหุ้นที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่สู่คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

จุดเด่นของ “abrdn China Next Generation Fund” จะลงทุนผ่านกองทุนหลัก Aberdeen Standard SICAV I – China Next Generation Fund ที่คัดสรรหุ้นจีนคุณภาพดี ที่มีความน่าสนใจและเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีศักยภาพสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจและนวัตกรรมยุคใหม่ จากอำนาจการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศของกลุ่มชนชั้นกลางและกลุ่มคนรุ่นใหม่

โดยจะกระจายการลงทุนไปในกลุ่มเมกะเทรนด์ เช่น กลุ่มอุปโภคบริโภค,  เฮลธ์แคร์ , เทคโนโลยีสีเขียว และ TECH ซึ่งกองทุนนี้สามารถมอบโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการเติบโตและศักยภาพที่น่าสนใจของหุ้นในตลาดนี้ได้ โดยเฉพาะการมุ่งเฟ้นหาอัลฟา จากการคัดสรรหุ้นที่มีอัตราการเติบโตที่น่าดึงดูดใจ

นายโรเบิร์ต กล่าวว่า แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นจีน ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากปัจจัยทั้งภายในและนอกประเทศโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ จนทำให้ภาพรวมของการลงทุนของจีนค่อนข้างซบเซา อย่างไรก็ตามรัฐบาลเตรียมออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้จีนกลับมามีความน่าสนใจและมีทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากมีแนวโน้มว่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

ขณะที่อเบอร์ดีนมองว่าโอกาสการลงทุนตลาดหุ้นจีนยังคงมีเสน่ห์และน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นขนาดกลางและเล็ก ซึ่งถือเป็นดาวเด่นของตลาดหุ้นจีน เนื่องจากบริษัทขนาดกลางและเล็กมีความหลากหลาย กระจายอยู่ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่ม New Economy , Growth และ Innovation

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเหล่านี้มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน ตอบโจทย์มิติใหม่ของความต้องการในโลกอนาคต มีพื้นฐานที่ดีและแข็งแกร่ง ตลอดจนได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาหุ้นมีความผันผวน รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนหุ้นขนาดกลางและเล็กอย่างมีนัยสำคัญ เพราะมองถึงโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน พร้อมทั้งจะเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน  

“หุ้นขนาดกลางและเล็ก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดหุ้นถูกกดดันจากปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นขนาดใหญ่ ทำให้เราเล็งเห็นโอกาสการลงทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีแนวโน้มเติบโตมากกว่าและถือเป็นหุ้นดาวเด่นของโลกอนาคต” นายโรเบิร์ต กล่าว

ทั้งนี้ อเบอร์ดีน ที่มีผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นจีนที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี สะท้อนให้เห็นจากผลการดำเนินการที่สร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ทีมผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องของคุณภาพ ESG ประโยชน์จากความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable competitive advantage) คุณลักษณะทางธุรกิจที่โดดเด่น การบริหารจัดการและประวัติการดำเนินงาน ตลอดจนการมีงบการเงินที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้อเบอร์ดีนยังผสานรวม ESG ในทุกขั้นตอนของกระบวนการลงทุน และลงทุนในผู้นำด้านความยั่งยืน (Sustainability leaders) ตลอดจนการเข้าไปช่วยปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐาน ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอกับบริษัทที่ลงทุน เพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสเพิ่มคุณค่าที่ดีให้กับผู้ลงทุน

“abrdn China Next Generation Fund” จะเสนอขาย IPO ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 โดยมีให้เลือกทั้งหมด 2 ชนิด คือ ชนิดสะสมมูลค่า: ABCNEXT-A และ ชนิดเพื่อการออม : ABCNEXT-SSF สำหรับผู้ที่ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3ATLjr3 หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนผ่านทางอีเมลที่ client.services.th@abrdn.com หรือโทร 02-352-3388

สำหรับอเบอร์ดีน (abrdn) ประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ การให้บริการด้านการลงทุน การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และ การบริการที่ปรึกษาส่วนตัว  โดยสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลมีมูลค่ากว่า 616 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ล้านคน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 800 คน จาก 30 แห่งทั่วโลก ธุรกิจและบริการทั่วโลกของกลุ่มนั้นอยู่ภายใต้ชื่อบริษัท abrdn โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจดทะเบียนเป็น abrdn plc เมื่อเดือนกรกฏาคม 2564 และในเดือนกันยายนปีเดียวกันนั้นบริษัทจัดการลงทุน Aberdeen Standard Investments ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น abrdn (อเบอร์ดีน) *ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คำเตือนในการลงทุน :
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุ ไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

ติดต่อโฆษณา!