16 สิงหาคม 2565
2,499

B-Future กองทุนเพื่อคนรุ่นใหม่ คว้ารางรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 65

B-Future กองทุนเพื่อคนรุ่นใหม่ คว้ารางรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 65
Highlight

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ หรือ B-FUTURE ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม 2565 ประเภทกองทุนหุ้นต่างประเทศ (Foreign Equity Fund) จาก Money & Banking Awards 2022 ทั้งนี้ B-FUTURE จัดพอร์ตลงทุนในธุรกิจ AI และเทคโนโลยีในอนาคต 58.83%, ลงทุนหุ้นจีน ผ่านกองทุน Fidelity Funds - China Consumer Fund 14.92% และ พลังงานสะอาด ผ่านกองทุน Pictet - Clean Energy - I USD ซึ่งผู้จัดการกองทุนให้น้ำหนักไว้ 0.89%20220816-a-04.jpg

นับเป็นผลงานและความสำเร็จของการบริหารจัดการกองทุน ของ บลจ.บัวหลวง ในเครือธนาคารกรุงเทพ ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ B-FUTURE เป็นกองทุนเพื่อคนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนในกระแสเมกะเทรนด์และเทคโนโลยีที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต

20220816-a-03.jpg

ทั้งนี้พอร์ตลงทุนหลักๆ ของกองทุน B-FUTURE ประกอบด้วย ธุรกิจ AI,หุ้นจีน และธุรกิจพลังงานสะอาด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จับเทรนด์ AI มุ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาว

แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเอาไว้ แต่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้น ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเทคโนโลยีล้ำอนาคตอื่น ๆ โดยกองทุน B-FUTURE มีการลงทุนในกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence โดยให้น้ำหนักมากถึง 58.83% (ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65)

โดยกองทุนนี้มุ่งเน้นการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่มีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น พลังงาน ยานยนต์ การสื่อสาร อุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงผู้ให้บริการ Solar Power Solution ซึ่งธุรกิจเหล่านี้มีผลการดำเนินงานที่ดีเสมอมาและยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

ลงทุนหุ้นจีน รับกระแสการใช้จ่ายฟื้น

ปัจจุบัน กองทุน B-FUTURE มีการลงทุนในกองทุน Fidelity Funds - China Consumer Fund 14.92% (ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65) ซึ่งกองทุนนี้ลงทุนในกลุ่มบริโภคอุปโภคในจีน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ และรองรับการจับจ่ายใช้สอยของชาวจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ภายหลังการคลายล็อกดาวน์

นอกจากนี้ การลงทุนในกองทุน Fidelity Funds - China Consumer Fund ของกองทุน B-FUTURE ยังถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของกองทุนนี้ เนื่องจากนักลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองเดียว แต่สามารถคว้าโอกาสการเติบโตจากสองตลาดได้พร้อม ๆ กัน คือ สหรัฐฯ และจีนครับ

พลังงานสะอาด เมกะเทรนด์ของวันนี้และอนาคต

ปิดท้ายกันที่ กองทุน Pictet - Clean Energy - I USD ซึ่งผู้จัดการกองทุนให้น้ำหนักไว้ 0.89% (ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 65) โดยกองทุนนี้มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคงมากขึ้น และมีอำนาจในการกำหนดราคา โดยเฉพาะกลุ่ม Industrial Efficiency และกลุ่ม Smart Mobility เพื่อทดแทนการลงทุนในบริษัทที่มีความผันผวนของก่อนหน้านี้

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พลังงานสะอาดถือเป็นธีมการลงทุนที่มีศักยภาพสูง โดยมีแรงสนับสนุนจากรัฐบาลทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรป จีน และสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้นำในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครับ

หากนักลงทุนกำลังมองหากองทุนหุ้นต่างประเทศที่มีแนวทางการลงทุนในธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในอนาคต กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ หรือ B-FUTURE ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับ และหากต้องการรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ยังมีทางเลือกคือ B-FUTURESSF และ B-FUTURERMF อีกด้วย

กองทุน B-FUTURE เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 ให้ผลตอบแทน ในรอบ 3 ปี +6.06%, ผลตอบแทนในรอบ 1 ปี -33.26% และผลดำเนินงานในรอบ 3 เดือนย้อนหลัง -17.11%

สำหรับพอร์ตลงทุนของกองทุนหลัก Allianz Global Artificial ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อ้างอิงจาก www.bblam .co.th ระบุว่า สินทรัพย์ลงทุนส่วยใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐ 85.1% ประกอบด้วยธุรกิจใน 3 กลุ่มหลัก คือ ธุรกิจเซมิคอนดักเดอร์ 27.6%, Software 18.1% และ Interactive Media & Services 9.8%

สำหรับ 5 อันดับหลักทรัพย์ที่มัสัดส่วยการลงทุนสูงสุดประกอบด้วย TESLA INC (US) 6.3%, ON SEMICONDUCTOR (US) 4.2%, ZOOMINFO TECHNOLOGIES (US) 4.0%, META PLATFORMS INC-CLASS (US) 3.6% และ ENPHASE ENERGY INC (US) 3.6%

 20220816-a-01.jpg


20220816-a-02.jpg

*คำเตือน: การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) / ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF/SSF ก่อนการตัดสินใจลงทุน / กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ติดต่อโฆษณา!