“Inclusive Growth Days empowered by OR” กับนวัตกรรมที่สร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน | ทันข่าว Today
08 สิงหาคม 2565
545

“Inclusive Growth Days empowered by OR” กับนวัตกรรมที่สร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Highlight
 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ภายใต้โครงการ โครงการ ORion จัดงาน “Inclusive Growth Days empowered by OR” เมื่อ 22-24 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจขนาดเล็กและ Startups ที่ต้องการประสบความสำเร็จและร่วมธุรกิจกับโออาร์ผ่านแนวคิด 3P ที่ต้องใส่ใจสังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจต้องอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน โดยธีมธุรกิจที่โออาร์สนใจร่วมลงทุนได้แก่ MOBILITY และ LIFESTYLE ผู้สนใจสามารถปรึกษาโมเดลธุรกิจกับโออาร์ได้ที่ ตึก Enco B ชั้น 1 บริษัท ปตท.


Online_Thunkhao_OR-03.jpg

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ จัดงาน “Inclusive Growth Days empowered by OR” สะท้อนทิศทางใหม่ ของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติตามแบบฉบับของ OR กับแนวคิดนวัตกรรมใหม่ในการประกอบธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โออาร์พร้อมร่วมดำเนินธุรกิจเปิดกว้างร่วมทุนพันธมิตรหลากหลายธุรกิจที่อยูในกระแสเทรนด์การเติบโตในอนาคต

ราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ ORion  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “งาน Inclusive Growth Days empowered by OR” จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการทุกธุรกิจ ทุกขนาด ไม่จำกัดอุตสาหกรรม รวมถึง Startup ให้ได้มาพบกับวิธีคิดของ OR  ในการใช้ 3P ในการดำเนินธุรกิจซึ่งได้แก่  

People  
Performance  
Planet

สำหรับ 4 พันธกิจของ โออาร์ ซึ่งเป็น NEW MISSION l 2030 ASPIRATION  
 
•SEAMLESS MOBILITY - การเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ 
 
•ALL LIFESTYLES - ตอบทุกโจทย์ของไลฟ์สไตล์
 
•GLOBAL MARKET - ไประดับโลก 
 
•OR INNOVATION - ต้นแบบขององค์กรที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 
สำหรับเป้าหมายอุตสาหกรรมหลักของโออาร์ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจหลักเทรนด์เปลี่ยนโลกคือ  MOBILITY และ LIFESTYLE  

สำหรับ  LIFESTYLE  แตกแขนงสาขาธุรกิจประเภทต่างๆ คือ  

🔺Food & Beverages - อาหาร เครื่องดื่ม 
🔺Tourism - ท่องเที่ยว 
🔺Health and Wellness - สุขภาวะ การอยู่ดีกินดี  
🔺SMEs - ส่งเสริมสร้างโอกาสให้คนตัวเล็ก ๆ เติบโตร่วมกับโออาร์ 
 
“เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคน” คุณราชสุดากล่าว  

SMEs ไทยมีความน่าสนใจไม่สองรองเพียงแต่แต่ขาดโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ ดังนั้น โออาร์ จึงมีโมเดลที่เรียกว่า 4E เพื่อเจาะลึกกลยุทธ์ การตลาด และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในอนาคต  

4E ประกอบด้วย 
 
•ENGAGE - อันดับแรกคือ เข้าไป engage คนที่ใช่เพื่อจับกลุ่มผู้ที่มีแนวคิดและความสนใจตรงกัน  
 
•ENABLE - ความเป็นมืออาชีพ ในการดำเนินธุรกิจ  
 
•ENLARGE - ขยายโมเดลธุรกิจเพื่อให้เข้าถึงลูกค้า  
 
•EMPOWER - ดำเนินธุรกิจเพื่อเติบโตไปด้วยกัน  

โออาร์เชิญชวนพันธมิตรที่มีแนวความคิด มีความมุ่งมั่น ตั้งใจสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกับโออาร์  ไม่จำเป็นว่าต้องเป็น Business Model ที่มีผลกำไรแล้ว เพียงอยู่ในธีมธุรกิจที่โออาร์ให้ความสนใจ  

ปัจจุบันมีพันธมิตรที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับโออาร์ มีหลากหลายตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพัน เร็ว ๆนี้ก็จะมี Relationship Station และ Ownership Center พบกับ โออาร์ได้ที่ ตึก Enco B ชั้น 1 ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เปิดโอกาสให้คนที่มีไอเดียใหม่ ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ ไม่จำกัดเฉพาะพนักงานเท่านั้น คนนอกทุกคนก็สามารถเข้ามาคุยกับโออาร์ได้  

“น้อง ๆ ที่ชื่นชอบคอนเสิร์ต ความบันเทิงด้านดนตรี ก็เป็นกำลังซื้อในอนาคต ดังนั้น ในการจัดงาน “Inclusive Growth Days empowered by OR” ครั้งนี้ก็เพื่อการเข้าถึงคนทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อให้เข้าใจเข้าถึงแนวคิดของโออาร์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม มากขึ้น ให้การสนับสนุนกับแบรนด์ที่ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้น” คุณราชสุดา กล่าว  

โออาร์ไม่ใช่เพียงแค่น้ำมัน อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับพลังงานและการใช้ชีวิต โออาร์พร้อมที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน คุณราชสุดากล่าว

สำหรับผู้สนใจในการเข้าร่วมธุรกิจกับโออาร์ สามารถปรึกษาด้านธุรกิจได้ที่ “Ownership Center and Relationship Station” ซึ่งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทุกคนได้ร่วมแชร์ไอเดีย  

การเข้าร่วมธุรกิจกับโออาร์ จะไม่เพียงแต่การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจ แต่ครอบคลุมทุกด้าน ธุรกิจขนาดเล็ก สามารถมาร่วมพูดคุย Business Model แชร์ธุรกิจไอเดีย มี Passion ลุยไปด้วยกัน ทั้งทางกลยุทธ์ทางการตลาด องค์ความรู้ ขนาดตลาด ทุกองค์ประกอบที่จะทำให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ  

“ไอเดียธุรกิจที่ โออาร์มองหา ก็ยังอยู่ใน 4 ธีมที่กล่าวมาแล้วคือ  SEAMLESS MOBILITY, ALL LIFESTYLES, GLOBAL MARKET และ OR INNOVATION  ซึ่ง ธีมเหล่านี้ Outcome ที่มองเห็นใน 3P คือ People Performance Planet ทำให้สังคมดีขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และธุรกิจอยู่รอดได้ด้วย คือสิ่งที่เรามองหา” คุณราชสุดากล่าว

หากสนใจร่วมธุรกิจกับโออาร์ การเตรียมตัวเพื่อต่อยอดธุรกิจกับโออาร์  เพียงมีความมุ่งมั่น ไอเดียดี ๆ มี Passion มีความพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันตามแนวคิด 3P  

คำว่า “Inclusive” มีความหมายว่า ผู้มีส่วนได้เสียของโออาร์ ได้แก่ ประเทศ สังคม ลูกค้า ชุมชน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ดังนั้นจึงเปิดกว้างให้ทุกโมเดลธุรกิจสามารถพูดคุย กับโออาร์เพื่อการเติบโตร่วมกัน โดยใช้แนวคิด 3P เป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจ ให้สังคมน่าอยู่

Growth คือ ในมุมของ 3P ตามที่ขยายความแล้ว

ตัวอย่างการใช้ “นวัตกรรม” ที่โออาร์มีกับ SMEs ของไทย  

ประการแรกเรื่องของ “คน” หากเคยได้ยินโครงการ Cafe Amazon for Chance คือโครงการเสริมความเท่าเทียม ให้กับผู้ที่มีโอกาสไม่เท่ากับคนอื่นในสังคม เช่น ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้สูงอายุ ให้มีโอกาสได้เรียนรู้

โครงการ ‘ไทยเด็ด” โออาร์สนับสนุนสินค้าดีๆ ของชุมชน ของดี ของเด็ดทั่วไทย 
ให้มีโอกาสมาจำหน่าย บนแพลตฟอร์มของโออาร์

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการแรกคือ “แยก แลก ยิ้ม” เชิญชวนทุกคนมาแยกขยะ และนำขยะไปเปลี่ยนกับสิ่งของจำเป็นมอบให้ชุมชน ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ตั้งอยู่  

ตอนนี้มีโครงการ Cafe Amazon Circular Living คือการเอาของที่ใช้แล้วภายในร้านเอากลับมาใช้ใหม่ภายในร้าน เช่น ขวดนม เอามาบดแล้วขึ้นรูปเป็น ‘นกแก้วมาคอร์’ ติดผนังของร้าน เยื่อกาแฟ-กากกาแฟ นำมาผสมเรซิ่นกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งร้าน หรือ Cafe Amazon Go Green ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทั้งแก้วร้อน แก้วเย็น หลอด ถุง ที่สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้ถึง 645 ตัน/ปี  

ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น น้ำมันเตา กำมะถันต่ำ 0.5% ไม่ปล่อยมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

หรือน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารในธุรกิจ เช่น จากการทอดไก่ เท็กซัส ชิกเก้น ก็นำไปแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซล B100 ผสมในน้ำมันดีเซล  

ทุกโครงการมีส่วนเชื่อมโยงกับธุรกิจปัจจุบันของโออาร์ นั่นคือโออาร์กำลังผสานแนวคิดของ 3P ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจนั่นเอง
ติดต่อโฆษณา!