20 พฤษภาคม 2565
1,327

TDX บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เตรียมเปิดดำเนินการซื้อขายโทเคนดิจิทัล Q3/65 หลังคลังอนุมัติไลเซนส์

TDX บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เตรียมเปิดดำเนินการซื้อขายโทเคนดิจิทัล Q3/65 หลังคลังอนุมัติไลเซนส์
Highlight

กระทรวงการคลังได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขาย โทเคนดิจิทัล ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดำเนินการผ่านบริษัทลูกที่ชื่อ “ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย” หรือ Thai Digital Assets Exchange (TDX) เมื่อ 25 มี.ค. 65 และ TDX เตรียมเปิดให้บริการใน Q3/65 นี้ โดยช่วงแรกจะเปิดซื้อขาย Investment Token และตามด้วย Utility Token ผ่านแพลตฟอร์มแบบเปิด รวมถึงให้บริการ การชำระราคาซื้อขาย และการเก็บรักษาโทเคนดิจิทัล อีกด้วย


ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย หรือ TDX บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการไตรมาส 3 นี้ หลังได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง 

โดยจะให้บริการซื้อขาย Investment Token และ Utility Token รวมถึงให้บริการการชำระราคาซื้อขาย และการเก็บรักษาโทเคนดิจิทัล ด้วยแพลตฟอร์มแบบเปิด (Open Platform) ที่พร้อมจะให้พันธมิตรเข้ามาเชื่อมต่อ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการลงทุนของคนรุ่นใหม่ในโลกไร้พรมแดน

นายกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลจากกระทรวงการคลังแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 

โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของระบบงานต่างๆ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ ก่อนที่จะเริ่มเปิดให้บริการในไตรมาส 3/65 ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ในการเชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่ในการระดมทุนให้กับภาคธุรกิจ และตอบโจทย์การลงทุนของคนรุ่นใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ 

“ถือเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่ในการระดมทุนให้กับภาคธุรกิจ และตอบโจทย์การลงทุนของคนรุ่นใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่”นายกิตติกล่าว

TDX จะให้บริการด้วยแพลตฟอร์มแบบเปิด (Open Platform) ที่พร้อมจะให้พันธมิตรเข้ามาเชื่อมต่อ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการลงทุนของคนรุ่นใหม่ในโลกไร้พรมแดน

TDX จะเปิดให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลใน 2 รูปแบบ คือ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) รวมถึงให้บริการการชำระราคาซื้อขาย และการเก็บรักษาโทเคนดิจิทัล โดย TDX จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนี้ TDX ยังมีแผนที่จะผนึกกำลังกับพันธมิตรหลากหลายกลุ่มเพื่อร่วมกันสร้างให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ลงทุนในการเข้ามาใช้บริการ

ก่อนหน้านี้ นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า TDX จะเข้ามาเป็นทางเลือกในการลงทุนที่เปิดรับโอกาสใหม่ในแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่คนส่วนใหญ่เริ่มรู้จักและเริ่มเข้ามาลงทุนกันมากขึ้น 

ในปีที่ผ่านมา นักลงทุนต่างนิยมเข้าลงทุนใน Cryptocurrency เป็นหลัก ทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มมีการศึกษาและมองหาโอกาสการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกลงทุนเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน TDX จะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆแบบ Application Programming Interface ซึ่งเป็นไปตามระบบ Decentralize ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ที่มีการกระจายอยู่ใน Ecosystem ซึ่งมีความแตกต่างจากสินทรัพย์แบบดั้งเดิม (Traditional asset) ที่ระบบของการให้บริการจะอยู่เพียงที่เดียวในรูปแบบ Centralize system

ส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะเป็นสินค้าใน TDX ที่เป็น Investment Token และ Utility Token จะเน้นไปที่กลุ่มของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมของการลงทุนที่เป็นทางเลือกใหม่ ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถพัฒนาทางเลือกในการลงทุนและผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับในรูปแบบที่หลากหลาย อาจเป็นรูปแบบสินทรัพย์เดียวกัน อย่างเช่น โทเคนที่ทำจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ได้เปิดตัวออกมาเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นโทเคนเดียวกัน แต่มีรูปแบบทางเลือกการลงทุนและผลตอบแทนที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม ตลท.แนะนำว่านักลงทุนไม่ควรมองเฉพาะเทคโนโลยี หรือการนำเทคโนโลยีนั้นๆมาใช้งานมากเกินไป แต่ควรมองว่าสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละสินทรัพย์ที่ออกมามีความแตกต่างกันอย่างไร และเป็นไปตามที่ผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลได้แจ้งไว้ในตอนแรกหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ในการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลของนักลงทุนว่าเป็นไปตามที่ได้ระบุใน White paper หรือใน Smart contract หรือไม่

นายภากร กล่าวอีกว่า ตลท.มองว่าสินทรัพย์ดิจิทัลยังจะเติบโตควบคู่ไปกับ Traditional asset และไม่สามารถเข้ามาทดแทน Traditional asset ได้ รวมถึงไม่สามารถทำให้ Traditional asset หายไปได้ และจะมีการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Traditional asset ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Traditional asset ยังคงมีการเติบโตขึ้น 

แม้ว่าในอนาคตสินทรัพย์ดิจิทัลอาจจะมีสัดส่วนของมูลค่าตลาดเติบโตขึ้นมา เข้าใกล้ Traditional asset มากก็ตาม เพราะในปัจจุบันเหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นของการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นักลงทุนหลากหลายประเภทหันมาลงทุนกันมาก และหน่วยงานกำกับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เริ่มมีการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสในการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในการลงทุนมากขึ้น

ผู้ประกอบการที่สนใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลกับ TDX สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) อีเมล TDX@set.or.th

อ้างอิง : ตลาดหลักทรัพย์ฯ, infoquest

ติดต่อโฆษณา!