18 กุมภาพันธ์ 2565
1,830

GC แถลงทิศทางดำเนินการ ปี 65 ปรับพอร์ตโตต่อเนื่อง รับ 5 เมกะเทรนด์ เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่ม High Value Business

GC แถลงทิศทางดำเนินการ ปี 65 ปรับพอร์ตโตต่อเนื่อง รับ 5 เมกะเทรนด์ เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่ม High Value Business
Highlight
 • GC ประกาศทิศทางการดำเนินงานในปี 2565 เป็นการ Reshape พลิกโฉมครั้งใหญ่หลังจาก 30 ปี ที่ถือกำเนิดขึ้นจากธุรกิจพลังงานก๊าซธรรมชาติ
 • ปี 2564 GC มีกำไรคิดเป็นไฮเรคอร์ดอยู่ที่ 44,982 ล้านบาท นับเป็นผลการดำเนินงานที่สูงที่สุด
 • เพิ่มมูลค่าธุรกิจ รองรับเมกะเทรนด์ ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า อาทิ ผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ผลิตภัณฑ์ฝา ผลิตภัณฑ์ท่อ PE ผลิตภัณฑ์ Bio Product ผลิตภัณฑ์จากวัสดุหมุนเวียนต่างๆ เป็นต้น


หลังจากปีที่แล้ว ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนัก ส่งให้ภาพรวมธุรกิจซบเซา กระนั้นก็ตาม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ยังสามารถฝันฝ่าอุปสรรค จนสามารถมีกำไรคิดเป็นไฮเรคอร์ดอยู่จำนวนสี่หมื่นกว่าล้านบาท

นี่คือผลของการตั้งรับ ปรับตัว เปลี่ยนเข้ากับทุกสถานการณ์ โดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ทีมบริหารและพนักงานทุกคน ภายใต้ความมุ่งมั่นในการทำให้โปรดักส์ของ GC เป็น ‘Chemistry for Better Living’ ที่ยิ่งใกล้ ยิ่งต้องดีให้มากขึ้นกว่าเดิมในทุกๆ วัน

สำหรับปี 2565 นี้ GC ประกาศทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ชัดเจนขึ้นเหมือนทุกครั้ง แต่ที่ต่างไป คือ พอร์ทของบริษัทที่เติบโตอย่างเห็นได้ชัด จากการรับรู้กำไรจากบริษัท Allnex Holding GmbH (allnex) อย่างแน่นอนในปีนี้ 

ปรับโฉมเข้าโหมดธุรกิจใหม่เต็มรูปแบบ รับ 5 เมกะเทรนด์

“GC มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ไม่ใช่เพียงแค่โปรดักส์จากปิโตรเคมีเท่านั้น” 
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประกาศทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 พร้อมปรับเปลี่ยนองค์กร ให้ตอบโจทย์ธุรกิจเพื่ออนาคต เป็นการ Reshape ที่เรียกว่าพลิกโฉมหลังจาก 30 ปี ที่ GC ถือกำเนิดขึ้นจากธุรกิจปิโตรเลียม และปิโตรเคมี

20210218-b-01.jpg

เมื่อโลกเปลี่ยน องค์กรจึงต้องปรับรับโจทย์ธุรกิจเพื่ออนาคต สอดคล้องไปกับ 5 เมกะเทรนด์โลก ดังนี้

 • Climate Change & Energy Transition 
 • Demographic Shift
 • Health & Wellness
 • Urbanization 
 • Disruptive Technology

โดย ดร.คงกระพันย้ำว่านี่คือธุรกิจใหม่ขององค์กร ที่วางแผนไว้มานานอย่างรอบคอบ และภายในปี 2565 จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ผลักดันให้ GC เติบโตขึ้น ตามเทรนด์โลกในแบบยั่งยืน

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า และรักษ์โลก

“ผลิตภัณฑ์ High Value Business เข้ามาอยู่ในสัดส่วนเกิน 1 ใน 4 ของพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”
ทุกวันนี้การดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกคนจะมีเคมีภัณฑ์และพลาสติก เข้ามามีส่วนต่อการดำรงชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน GC จึงได้สร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า ต่อยอดจากเมกะเทรนด์โลก ได้แก่

20210218-b-02.jpg

 • High Value Business : ก้าวเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง HVB (High Value Business) จากการเข้าซื้อกิจการ allnex ผู้นำระดับโลกในธุรกิจผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว (Coating Resins) และสารเติมแต่งสำหรับงานอุตสาหกรรม ที่มีความหลากหลายสำหรับใช้กับวัสดุทุกประเภท เช่น โลหะ พลาสติก ไม้ ครอบคลุมการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เหล็ก ยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งวัสดุเหล่านี้ อยู่รอบตัวของคนทุกคนในชีวิตประจำวัน จึงตอบโจทย์เรื่องความแข็งแรงทนทาน สวยงาม ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องการรักษ์โลก

 • High Value Product : มุ่งพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง อาทิ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ผลิตภัณฑ์ฝา ผลิตภัณฑ์ท่อ PE เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ถูกใช้รอบตัวเราทุกวัน อย่างในอุตสาหกรรมการแพทย์ และการก่อสร้าง

 • Bio Product : GC ถือเป็นบริษัทติด Top 3 ของโลก ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจ Bio Product ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพในสภาพที่เหมาะสม อย่าง พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
   
 • Circularity Product : ผลิตภัณฑ์หมุนเวียนต่างๆ ที่สอดคล้องกับ Demographic คนรุ่นใหม่ เพื่อลดการเกิดขยะ หรือการนำขยะกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ รวมทั้งการจัดการการใช้วัสดุจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกใช้งานแล้ว เพื่อสร้างสิ่งใหม่ผสมผสานดีไซน์ที่ทันสมัย 

 • Base & Intermediates : ยังมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ อันเป็นพื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่หลากหลาย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทดแทนการนำเข้า ด้วยเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทิศทางภาคอุตสาหกรรมสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ และนับตั้งแต่ปี 2025 ไปจนถึง 2030 โปรดักส์ที่มีมูลค่า และรักษ์โลก อย่าง High Value Business และ High Value Product จะคิดเป็น 3 ใน 4 ของผลกำไรทั้งหมด จนก่อให้เกิดรายได้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

เพราะ GC มีดี…#ยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี โฆษณาชิ้นใหม่จากเรื่องจริง 
“Chemistry for Better Living ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น เพราะยิ่งใกล้ ยิ่งต้องใส่ใจ”

ติดต่อโฆษณา!