17 กุมภาพันธ์ 2565
5,923

41 บริษัทไทยเจ๋ง ติดอันดับด้านความยั่งยืนระดับโลก จาก S&P Global มากเป็นอันดับ 4 ของโลก

41 บริษัทไทยเจ๋ง ติดอันดับด้านความยั่งยืนระดับโลก จาก S&P Global มากเป็นอันดับ 4 ของโลก
Highlight

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 41 บริษัทไทยติดอันดับด้านความยั่งยืน (S&P Global Sustainability Awards) โดย S&P Global มากเป็นอันดับ 4 ของโลก และเพิ่มขึ้นถึง 12 บริษัทจากปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงศักยภาพของธุรกิจไทยด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์   เทรนด์การลงทุนหลังยุคโควิด   สำหรับ 41 บริษัทติดโผความยั่งยืนในระดับสากล


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนไทยในปัจจุบันได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นรากฐานความมั่นคงและความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในระยะยาว

เทรนด์การเลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากสถานการณ์โควิดก็เป็นเครื่องพิสูจน์ความแข็งแกร่งของกิจการ ได้ว่าสามารถทนต่อแรงเสียดทาน และปรับกลยุทธ์การทำธุรกิจสอดคล้องกับยุคสมัย 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนธุรกิจให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งเสริมในหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถบูรณาการแนวทางด้านความยั่งยืนเข้าสู่กระบวนการดำเนินธุรกิจ 

และเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” นายภากรกล่าว

“ปัจจุบันภาคธุรกิจไทยเห็นความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) และใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ  

ส่งผลให้ธุรกิจไทยจำนวนมากโดดเด่นด้านความยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนระดับสากล 

ล่าสุดปี 2565 S&P Global ได้ประกาศอันดับด้านความยั่งยืน (S&P Global Sustainability Awards) พบว่า บริษัทไทยผ่านเกณฑ์การประเมินและติดอันดับมากถึง 41 บริษัท ซึ่งมากสุดเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลี 

โดยในจำนวนนี้ เป็นบริษัทจดทะเบียน 38 บริษัท ทั้งนี้ S&P Global ได้ประเมินบริษัททั่วโลกถึง 7,554 บริษัท และคัดเลือกเหลือเพียง 716 บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับดังกล่าว” นายภากรกล่าว
 
S&P Global ได้ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับใน The Sustainability Yearbook 2022 เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยจัดเป็น 4 ระดับได้แก่ Gold,Silver, Bronze และ Member 

มีบริษัทไทยได้ระดับสูงสุด Gold Class รวม 8 บริษัท ได้แก่ BANPU, BTS, CPALL, KBANK, PTTGC, TRUE, TU และ Thai Beverage 

20210217-a-01.jpg

ระดับ Silver Class รวม 13 บริษัท ได้แก่ ADVANC, BCP, BJC, CPF, EGCO, HMPRO, PTT, PTTEP, SCGP, SCC, SCB, TOP, และ Mitr Phol 

20210217-a-02.jpg

ระดับ Bronze Class รวม 5 บริษัท ได้แก่ AOT, DELTA, GPSC, IRPC และ CP Group 

20210217-a-03.jpg

และระดับ Member อีก 15 บริษัท ได้แก่ AWC, BBL, BDMS, BGRIM, BPP, CPN, CPNREIT, CRC, EA, GULF, IVL, KTC, MINT, TTB และ VGI

ผลประเมินด้านความยั่งยืนของ S&P Global เป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนทั่วโลกใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณาตัดสินใจลงทุน 

นอกจากนี้ S&P Global ยังได้สรุปประเด็นและพัฒนาการด้านความยั่งยืนที่บริษัทจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนประสบผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น 

ซึ่งในปีนี้ S&P Global เน้นย้ำถึงวิกฤตของปัญหาภาวะโลกร้อนที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทจำนวนมากยังไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรจะเป็น

เกณฑ์คัดเลือกบริษัทในการจัดอันดับ Gold, Silver, Bronze และ Member

S&P Global จัดลำดับบริษัทตามกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด 61 อุตสาหกรรมและประกาศรายชื่อบริษัทที่ติดอันดับของทุกอุตสาหกรรมโดยใช้เกณฑ์ดังนี้

  • Gold: มีคะแนน ESG อยู่ใน 1% ของคะแนนสูงสุดของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
    และมีคะแนนขั้นต่ำ 60 คะแนน

  • Silver: มีคะแนน ESG อยู่ใน 1%-5% ของคะแนนสูงสุดของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
    และมีคะแนนขั้นต่ำ 57 คะแนน

  • Bronze: มีคะแนน ESG อยู่ใน 5%-10% ของคะแนนสูงสุดของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและมีคะแนน   ขั้นต่ำ 54 คะแนน

  • Member ใน Sustainability Yearbook: มีคะแนน ESG อยู่ใน 30% ของคะแนนสูงสุดของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและมีคะแนนอยู่ใน Top 15% ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

(รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/)

ติดต่อโฆษณา!