หุ้นพื้นฐานดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? | ทันข่าว Today
20 พฤศจิกายน 2564
412

หุ้นพื้นฐานดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

หุ้นพื้นฐานดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?
Highlight
เวลาเราฟังนักวิเคราะห์หุ้น หรือผู้แนะนำการลงทุน มักบอกกับเราว่า ให้ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี ซึ่งหลายคนอาจมีภาพที่แตกต่างกันไป บางคนก็นึกถึงบริษัทใหญ่ๆ บางคนก็นึกถึงบริษัทที่เติบโตได้ปีละมากๆ หรือบางคน ก็นึกถึงหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลให้เราอย่างสม่ำเสมอ แล้วนิยามของคำว่า “หุ้นพื้นฐานดี” มีอะไรบ้าง ทันข่าว Today พาไปสำรวจกัน ว่าหุ้นพื้นฐานดีควรเป็นอย่างไร


ธุรกิจมีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน

ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองของอุตสาหกรรมนั้นๆ แต่ควรมีความสามารถหรือมีจุดแข็งในการแข่งขันกับคู่แข่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโต ยิ่งเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งขันน้อยราย หรือหน้าใหม่เข้ามาในธุรกิจได้ยากก็ยิ่งดี เพราะบริษัทจะมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันสูง

กิจการเติบโตต่อเนื่อง

บริษัทที่ดีควรมียอดขายหรือรายได้เติบโตต่อเนื่อง 3 - 5 ปี ซึ่งจะเป็นการการันตีว่าธุรกิจนี้ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้ ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว ที่สำคัญคือ เป็นการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์การดำเนินกิจการในอนาคตด้วย

มีกำไรอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีปัญหาขาดทุน 

บริษัทที่ดีควรมีกำไรสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่กำไรขั้นต้น เรื่อยไปจนถึงกำไรสุทธิ เราควรหลีกเลี่ยงบริษัทที่ขาดทุนต่อเนื่องหรือปีเว้นปี เพราะราคาจะปรับตัวขึ้นได้ยาก และอาจยังไม่มีเงินเหลือมาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่บางครั้งบริษัทก็อาจขาดทุนจากการนำเงินไปลงทุนเพิ่มเติม หรือนำเงินไปใช้หนี้ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว จึงต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

หนี้สินไม่เยอะ 

การมีหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ แต่สิ่งที่ต้องระวัง คือ การมีหนี้ระยะยาวมากเกินไป เพราะอาจมีปัญหาเรื่องการชำระหนี้ และเกิดปัญหาต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น หากวันใดขาดสภาพคล่องและไม่สามารถชำระหนี้ได้ จะเกิดปัญหาทันที

กำไรสะสมเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

บริษัทที่บริหารงานดี มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะสะท้อนความสามารถในการบริหารต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพการจัดจำหน่ายที่ดี ทำให้กำไรต่อหน่วยสูงขึ้นตาม ก็ย่อมเป็นผลดีต่อนักลงทุน เพราะกำไรที่เพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลต่อเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นด้วย และยังสามารถนำกำไรไปขยายกิจการให้เติบโตต่อไปได้อีก

ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้ดี

การบริหารจัดการต้นทุนเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะต้นทุนจะส่งผลโดยตรงต่อกำไร ซึ่งนักลงทุนสามารถดูได้จากงบกำไรขาดทุน โดยกรณีที่ยอดขายเพิ่ม แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ก็ยังพอรับไหว แต่หากยอดขายลดลง สวนทางกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น คงยากเกินจะทำใจ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกำลังปัญหาในการดำเนินงาน

สภาพคล่องต้องดี 

บริษัทที่ดีต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในมือพอสมควร พูดง่ายๆ คือ มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน เพื่อเตรียมพร้อมในการจ่ายหนี้ระยะสั้น รวมถึงสามารถขายสินค้าและเก็บเงินลูกหนี้ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย

ผู้บริหารต้องโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ควรเลือกบริษัทที่โปร่งใส ผู้บริหารมีการดำเนินงานอย่างเปิดเผย บริหารบริษัทด้วยความซื่อตรง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ขยันให้ข่าวหรือเข้ามายุ่งกับการซื้อขายหุ้นเพื่อเก็งกำไรมากเกินไป รวมถึงไม่มีข่าวในเชิงลบบ่อยๆ

ถ้าเราเจอหุ้นที่มีคุณสมบัตเหล่านี้ครบทุกข้อ หรือมีหลายข้อ ยิ่งมากยิ่งดี ก็น่าจะเรียกได้ว่า หุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นพื้นฐานดี แต่แน่นอนว่า การเลือกหุ้นพื้นฐานดีอย่างเดียวอาจไม่พอ เราอาจต้องพิจารณาซื้อ เมื่อราคามีความเหมาะสมด้วย จึงจะมีโอกาสสร้างกำไร