ชี้ช่องกองทุนเด่น : T-ES-CONBOND ลงทุนแบบจำกัดความเสี่ยงแต่ลุ้นผลตอบแทนสูงได้ | ทันข่าว Today
19 ตุลาคม 2564
607

ชี้ช่องกองทุนเด่น : T-ES-CONBOND ลงทุนแบบจำกัดความเสี่ยงแต่ลุ้นผลตอบแทนสูงได้

Highlight
การลงทุนในหุ้น และตราสารหนี้ ต่างก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไป คือหากลงทุนในหุ้น เราก็สามารถลุ้นผลตอบแทนสูงๆ ได้ หากเศรษฐกิจดี บริษัทที่เราไปลงทุนมีกำไรดี แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็อาจขาดทุน ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงจะน้อยกว่า แต่ผลตอบแทนก็น้อยลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม เราก็มีทางเลือกที่ได้ประโยชน์จากทั้งสองทางเลือก คือจำกัดความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวน และไม่พลาดโอกาสเมื่อตลาดเป็นขาขึ้น นั่นก็คือ “หุ้นกู้แปลงสภาพ” หรือ Convertible bond ที่เราลงทุนได้ผ่านกองทุนเปิด ธนชาต อีสท์สปริง Global convertible bond หรือ T-ES-CONBOND

ทำไมต้องกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ

ชัดเจนว่าในยุคนี้เราควรควรสร้างพอร์ตลงทุนในรูปแบบ Global portfolio เพราะการฟื้นตัวจากโควิด 19 ที่ไม่เท่าเทียมจะทำให้เราสูญเสียโอกาสหากเราจำกัดตัวเองอยู่แต่การลงทุนในประเทศ ซึ่งภูมิภาคอื่น มีโอกาสที่สดใสรออยู่

หุ้นกู้แปลงสภาพคืออะไร?

อธิบายง่ายๆว่า มันคือตราสารหนี้ ที่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย คล้ายกับตราสารหนี้ทั่วไป แต่จะมีความพิเศษตรงที่ ให้สิทธิ ในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ในราคาและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งข้อดีก็คือ หากตลาดหุ้นไม่สดใส ราคาหุ้นไม่ได้ปรับสูงขึ้น เราก็เลือกรับดอกเบี้ยตามปกติได้ แต่ถ้าหากตลาดหุ้นดี ราคาหุ้นของบริษัทที่เราไปซื้อ convertible bond ปรับสูงขึ้นไปมากกว่าราคาแปลงสภาพ เราก็เลือกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและได้กำไรจากส่วนต่างอีกทอดหนึ่ง

ดังนั้น Convertible Bonds จะช่วยให้เราลงทุนได้อย่างสบายใจในช่วงตลาดผันผวนปรับตัว ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ท่านไม่พลาดโอกาสเมื่อตลาดปรับตัวเป็นขาขึ้นเช่นกัน

Convertible Bond เป็นทางเลือกที่กำลังเป็นที่นิยม โดย T-ES-CONBOND ถือเป็นกองทุนเปิดของไทยกองแรกที่นำเสนอทางเลือกนี้ โดยความนิยมของ Convertible Bond ทั่วโลกมีมาได้ระยะหนึ่งแล้ว สะท้อนผ่านขนาดตลาดที่สูงถึง 5.1 แสนล้านดอลลาร์ กระจายอยู่ในสหรัฐ ยุโรป และเอเชีย และกระจายอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สินค้าฟุ่มเฟือย การแพทย์ และการเงิน เป็นต้น อย่างเช่นบริษัทดังๆ ที่ออก Convertible bond ก็มีอย่างเทสล่าด้วย

กองทุน Thanachart Eastspring Global Convertible Bond Fund โดยกองทุนมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ Convertible Bond ไม่ต่ำกว่า 80% ของพอร์ตลงทุนในรอบปีบัญชี โดยเปิดขายครั้งแรกในวันที่ 18-25 ตุลาคมนี้ 

การบริหารกองทุนจะเป็นลักษณะ Fund of Funds คาดว่าจะมุ่งลงทุนเฉพาะในสองกองทุนหลักคือ Calamos และ Lazard Asset Management ซึ่งเป็นผู้นำและมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกในด้าน Convertible Bonds

โดยกองทุน Calamos Global Convertible Fund เน้นสร้างผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงที่น่าพอใจตลอดวัฎจักรตลาด กองทุนใช้ประโยชน์จากทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญที่มีมายาวนานหลายทศวรรษ และโครงสร้างการวิจัยเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เหนือกว่าตลาดอย่างสม่ำเสมอ (Alpha) และบริหารความผันผวนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ส่วนกองทุน Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund จะสร้างผลตอบแทนให้เหนือกว่าดัชนี Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพทั่วโลก ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุน (Investment Grade) ที่ออกโดยบริษัทเอกชน รัฐบาล หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรกลางที่เป็นอิสระจากรัฐบาลของประเทศ

โดยรวมแล้วจึงเป็นทางเลือกการลงทุนอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย