01 ตุลาคม 2564
2,396

จัดการพอร์ตลงทุนอย่างไร เมื่อการดูแลธุรกิจสำคัญกว่า รู้จัก “Phillip Smart Wealth” การบริการแบบ Private Fund ตอบโจทย์นักลงทุนที่ไม่มีเวลาดูแลพอร์ต

Highlight

จัดการพอร์ตลงทุนอย่างไร เมื่อการดูแลธุรกิจสำคัญกว่า Phillip Smart Wealth เป็นบริการแบบ Private Fund หรือกองทุนส่วนบุคคล ที่จัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ หรือผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวัง เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามพอร์ต หรืออาจจะไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุน โดยให้มืออาชีพ หรือผู้จัดการกองทุนมาช่วยดูแลบริหารพอร์ตการลงทุน เพื่อมุ่งสู่ผลตอบแทนตามเป้าหมาย


จัดการพอร์ตลงทุนอย่างไร เมื่อการดูแลธุรกิจสำคัญกว่า

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การลงทุนมีหลากหลาย เช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม ปัจจุบัน บมจ. หลักทรัพย์ฟิลิป (ประเทศไทย) มีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศและการลงทุนหุ้นในประเทศ นอกจากลงทุนในหุ้น หรืออนุพันธ์แล้ว กองทุนรวมก็เป็นการลงทุนที่นักลงทุนเข้าถึงได้ง่าย 

การลงทุนในหุ้น นักลงทุนอาจรับความเสี่ยงได้ไม่มาก กองทุนรวมจึงเป็นการ ตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนที่อยากเริ่มลงทุน เพราะง่ายต่อการเข้าใจ และมีการกระจายความเสี่ยงได้ดี

คุณสะสม ทรัพย์มิตร ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุน บมจ. หลักทรัพย์ฟิลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า Phillip มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ Wealth มีกองทุนที่เป็น Private Fund หรือกองทุนส่วนบุคคล มีกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้น มีทั้งหุ้นไทย หุ้นเวียดนาม หรือหุ้นที่เป็น Smart Dividend

การลงทุนในหุ้นอาจจะมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก  ถ้านักลงทุนอยากจัดพอร์ต แต่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก แนะนำให้ลงทุนในกองทุนรวม หรือแบบจัดพอร์ตผ่าน Phillip Smart Wealth คือ บริการเหมือน Private Fund แต่เป็นการลงทุนในกองทุนรวม โดยมีเป้าหมายในการลงทุน คาดหวังผลตอบแทนในระดับต่ำ ระดับกลาง และระดับสูง

ระดับต่ำ ผลตอบแทนจะอยู่ที่ 3% ระดับกลาง ผลตอบแทนจะอยู่ที่ 6% และระดับสูง ผลตอบแทนจะอยู่ที่ 9% ซึ่งระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวัง

20211001-a-03.jpg

Phillip Smart Wealth เป็นเครื่องมือให้เข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามพอร์ตการลงทุนแต่อยากจะลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงได้ดี มีผู้จัดการกองทุนบริหารพอร์ตให้

20211001-a-01.jpg

Phillip Smart Wealth ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เข้าถึงง่าย  

คุณนงค์สุดา เก่งนอก เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจรับจัดทำลูกโป่ง ดอกไม้ตามงานต่างๆ เช่น งานวันเกิด ร้านตั้งอยู่ที่ Central มหาชัย  ปัจจุบันเป็นลูกค้าและผู้ใช้บริการ Phillip Smart Wealth กล่าวว่า ได้เริ่มต้นจากการเป็นลูกค้าออมหุ้นกับทาง Phillip เลยรู้จัก Phillip อยู่แล้ว ออมหุ้นได้ประมาณ 4-5 ปี แต่ในผลิตภัณฑ์อื่นของ Phillip ก็ยังไม่ได้ใช้บริการ 

“แต่เราก็มีความคุ้นเคยและมีความมั่นใจในระดับหนึ่งอยู่แล้ว ประกอบกับมีพี่สาวทำงานอยู่ต่างประเทศ และได้ฝากเงินไว้กับเราจำนวนหนึ่ง ผ่านไป 2-3 ปี เรามองว่าควรจะนำเงินไปทำให้งอกเงยมากขึ้น และตอนนั้นก็เห็นว่า Phillip มีเครื่องมือที่ช่วยนักลงทุนอย่าง Phillip Smart Wealth เราก็เลยสนใจ และได้คุณสะสมแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ เราและพี่สาว สำหรับพี่สาวไม่มีประสบการณ์เรื่องการลงทุน เราเลยคิดว่า Phillip Smart Wealth ตอบโจทย์กับพี่สาว เพราะผลตอบแทนดี และความเสี่ยงในการลงทุนไม่มาก และมีผู้จัดการกองทุนช่วยจัดพอร์ตให้เหมาะสมตามความเสี่ยงที่รับได้ หลังจากคุยกับคุณสะสม ก็ตัดสินใจเปิดพอร์ตทั้ง 3 คน คือ พี่สาว เรา และสามี” คุณนงค์สุดากล่าว

“เริ่มต้นด้วย Phillip Smart Wealth เพราะมีความรู้เรื่องการลงทุนอยู่แล้ว รู้ว่ากองทุนคืออะไร หุ้นคืออะไร แต่ปัญหาคือ ไม่รู้ว่าควรจะลงทุนอย่างไร เพราะกองทุนหรือหุ้นมีหลากหลาย อยากให้มีคนมาช่วยดูแลพอร์ต มาช่วยแนะนำการลงทุน ซึ่งเราพร้อมที่จะลงทุน แต่ยังขาดเครื่องมือและคนชี้แนะ ถ้าต้องศึกษาเองทั้งหมด รู้สึกว่ายาก เราอยากต่อยอดการลงทุน อยากให้มีคนมาช่วยแนะนำ ในอนาคตถ้าเรามีความรู้มากขึ้น ก็สามารถจัดพอร์ตเองได้” คุณนงค์สุดากล่าว

20211001-a-04.jpg

คุณสะสม กล่าวว่า Phillip มีบริการของ Phillip Fund SuperMart เป็น SuperMarket กองทุน นักลงทุนสามารถซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนกองทุนต่างๆ ได้ทุก บลจ. ซึ่งลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ และเรามีผู้แนะนำการลงทุน ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลลูกค้าว่า ตอนนี้มีอะไรน่าสนใจลงทุนบ้าง

20211001-a-02.jpg

นักลงทุนอาจมีเป้าหมายทางการเงินแตกต่างกัน รับความเสี่ยงได้ที่แตกต่างกัน มีความคาดหวัง Retrue แตกต่างกัน ทาง Phillip จึงมีบริการ Phillip Fund SuperMart เป็น SuperMarket กองทุน นักลงทุนสามารถซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนกองทุนทุก บลจ. ในประเทศไทย โดยติดต่อผ่านทาง Phillip ได้ ไม่เสียค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขายทางออนไลน์ได้ ข้อดี คือ เวลาซื้อหลายๆ บลจ. ก็จะรวบรวมอยู่ในพอร์ตเดียวกัน จะมีเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นผู้แนะนำการลงทุน อัปเดตว่ามีอะไรน่าสนใจลงทุนบ้าง

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มาจากทีมนักวิเคราะห์กองทุน ทาง Phillip มีทีมนักวิเคราะห์กองทุน เป็นทีมที่คอยดูว่าช่วงนี้มีกองทุนอะไรบ้างที่น่าสนใจ เป็นของบลจ.ใดบ้าง และจะมาสื่อสารกับนักลงทุน

“ในฐานะลูกค้า สิ่งที่คาดหวังจากผู้แนะนำการลงทุน คือ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ สามารถแนะนำให้ปรับเปลี่ยนการลงทุนตามเทรนด์ในเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ ว่าควรไปทางไหน ถ้าเราก้าวไปข้างหน้าก่อน 1 Step ย่อมมีโอกาสทำกำไรมากกว่าคนอื่น ถ้าเกิดเราช้า หรือก้าวเท่ากับคนอื่น ช่วงกำไรที่ควรจะได้ก็อาจจะลดลง สำหรับการแนะนำการลงทุน เรื่องความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ สำคัญที่สุด รวมถึงบทวิเคราะห์ต่างๆ ควรออกให้เร็ว และอัพเดทให้ทันสมัย มีการปรับเปลี่ยนมุมมองการลงทุนให้ทันกับเทรนด์ ทันสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ สิ่งที่สำคัญอีกอย่าง คือ อยากให้คนดูแลรักพอร์ตเราเหมือนเป็นพอร์ตของตัวเอง” คุณนงค์สุดากล่าว

ช่วงแรกที่เริ่มต้นลงทุน Phillip Smart Wealth ผลตอบแทนไม่มาก ความเสี่ยงของกองทุนจะต่ำ มีช่วงวิกฤติ COVID-19 ทำให้พอร์ตบางส่วนติดลบไปมาก และส่วนที่เป็นตราสารหนี้ก็มีติดลบไปบ้าง มีการปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนว่าควรลงทุนอย่างไร และก็ได้รับคำแนะนำที่ดีกลับมา

20211001-a-05.jpg

มีการส่งบทวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะลงทุน ทาง Phillip ใส่ใจและ Recheck กับการซื้อขายของลูกค้า

“เรามองว่าการใส่ใจลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นเรื่องเงินๆ ทองๆ หากแนะนำตามหน้าที่ก็จะยากต่อการได้ใจลูกค้า และอาจจะทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ได้ แต่ถ้าได้ผู้แนะนำการลงทุนที่คอยแนะนำดูแลการจัดพอร์ต เหมือนเป็นพอร์ตของเขาเอง ผู้แนะนำการลงทุนควรต้องคิดเสมอว่า ทำอย่างไรจะให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุด ถึงแม้จะไม่สูงสุด แต่ต้องดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” คุณนงค์สุดากล่าว

คุณสะสม กล่าวว่า โลกของการลงทุน ถ้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ไม่มีใครที่จะแนะนำการลงทุนได้ถูกต้องทั้งหมด หรือลงทุนได้กำไรทุกครั้ง สิ่งที่เกิดขึ้น คือ อาจจะเจอบางกองทุนกำไรเยอะ บางกองทุนก็ขาดทุน บางกองทุนก็ขาดทุนเยอะ ทาง Phillip จะสื่อสารกับนักลงทุนตลอด ว่าบางกองทุนที่ขาดทุนเยอะเพราะอะไร เราจะแนะนำนักลงทุนว่าควรจัดพอร์ตอย่างไรต่อ เช่น ควรจะขาย ทยอยลงทุนเพิ่ม หรือรอดูสถานการณ์ เวลาเราแนะนำนักลงทุน คือ ดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้น และแนวโน้มการลงทุนในอนาคตจะเป็นอย่างไร เราจะดูว่าลูกค้าแต่ละคนรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน ควรจะปรับกลยุทธ์เข้าลงทุนอย่างไรบ้าง นักลงทุนบางท่านอาจไม่มั่นใจ จะรอดูสถานการณ์ก่อน บางท่านอาจจะรับความเสี่ยงได้ เพิ่มเงินลงทุนได้ อาจจะให้ทยอยสะสมเพิ่ม 

สิ่งสำคัญ คือเมื่อเราพาเข้าลงทุน หากผลตอบแทนไม่ดีตามคาด เราก็ต้องพาออกด้วย หรือ ต้องพา Take Profit ด้วย เช่น เมื่อแนะนำนักลูกค้าให้หากลงทุนแล้วได้กำไรประมาณหนึ่ง เราก็จะแนะนำขาย เพื่อเก็บกำไรไว้ก่อน เพราะนักลงทุนก็คาดหวังว่า เมื่อลงทุนไปแล้วได้กำไรประมาณหนึ่ง จะมีคนแนะนำขายนะ หรือการลงทุนผิดทาง ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เราก็จะแจ้งกับนักลงทุนตามตรงว่า ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่แรก เราจะแนะนำปรับพอร์ตใหม่ให้เหมาะสม เพราะฉะนั้นการสื่อสารกับลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

20211001-a-06.jpg

แนะนำ Phillip Smart Wealth เป็นบริการแบบ Private Fund หรือกองทุนส่วนบุคคล ที่จัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ หรือผลตอแทนที่นักลงทุนคาดหวัง เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามพอร์ต หรืออาจจะไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุน มาให้มืออาชีพ หรือผู้จัดการกองทุนมาช่วยบริหารพอร์ต แต่ถ้านักลงทุนท่านใดที่ชอบติดตามข่าวสาร ชอบการซื้อ-ขาย Traction ต้องการผู้แนะนำการลงทุน สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Phillip Fund SuperMart โทร. 02-6351718 หรือ E-Mail FA@Phillip.co.th

ติดต่อโฆษณา!