แบงก์ชาติมองเศรษฐกิจไทยยังโตช้า นักท่องเที่ยวยังไม่ฟื้น | ทันข่าว Today
30 กันยายน 2564
328

แบงก์ชาติมองเศรษฐกิจไทยยังโตช้า นักท่องเที่ยวยังไม่ฟื้น

แบงก์ชาติมองเศรษฐกิจไทยยังโตช้า นักท่องเที่ยวยังไม่ฟื้น
Highlight
ปีนี้เป็นปีที่เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว หลังจากโควิดทำให้ปีที่ดล้วเศรษฐกิจติดลบกันเยอะ แต่ประเทศไทยเอง ยังถือว่าฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด เพราะเราพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก เช่นเดียวกับเราเจอการระบาดรอบใหม่เข้าไปด้วย ทันข่าวToday อัพเดทมุมมองล่าสุดของแบงก์ชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทย


นายทิตนันท์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาคงอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 2564 ที่ 0.7% แต่เพิ่มคาดการณ์จีดีพีปี 2565 เป็น 3.9% จากการประชุมครั้งก่อน (ส.ค.) ที่ 3.7%

ทั้งนี้ เทียบกับรายงานนโยบายการเงินในเดือน มิ.ย. เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัวชะลอลงจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า แต่คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2565 หลังการกระขายวัคซีนที่ปรับดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดทำให้เศรษฐกิจไทยปี 2565 ขยายตัวใกล้เคียงเดิม

แม้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยมีประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่

1. สถานการณ์การระบาดและการกลายพันธุ์ของไวรัส
2. มาตรการควบคุมการระบาด และนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
3. ความเชื่อมั่นของประชาชนและธุรกิจหลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด
4. ความต่อเนื่องของแรงสนับสนุนจากมาตรการรัฐ
5. การคลี่คลายของปัญหาอุปทานขาดแคลน (Supply Disruption)

เมื่อพิจารณาไส้ในเศรษฐกิจในประมาณการเดือน ก.ย. พบว่า การฟื้นตัวมาจากอุปสงค์ในประเทศเป็นสำคัญ โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าจะไม่เติบโตเลยในปีนี้ จากเดิมคาดเติบโต 2.5% แต่ในปี 2565 คาดว่าจะกลับมาเติบโต 5.7% จากเดิมคาดเติบโต 3.4% ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะทยอยฟื้นตัว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ปรับลดคาดการณ์นักท่องเที่ยวปี 2564 เหลือ 2 แสนคน จากเดิม 7 แสนคน และปี 2565 ที่ 6 ล้านคน จากเดิมที่ 10 ล้านคน